De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fusieschool in het midden van het dorp. Namens. NOORD & ZUID.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fusieschool in het midden van het dorp. Namens. NOORD & ZUID."— Transcript van de presentatie:

1 Fusieschool in het midden van het dorp

2 Namens. NOORD & ZUID

3 Terugblik 29 september j.l. Motie Vreemd aan de orde van de dag: Gemeenteraad Steenwijkerland geeft opdracht aan College van B&W voor “goed plan” voor 1 school aan de locatie Beulakerweg voor 1 jan 2016. 11 november j.l. Reactie college naar Raad; Opdracht wordt NIET uitgevoerd

4 Alternatieve locaties Parkeerplaats en Bartus Warnersweg Toerisme Veiligheid Beide locaties formeel door stichting OpKop ism wethouders afgewezen (16/10 j.l.)

5 Uitgangspunten voor het Midden Alternatieve locaties

6 Midden in de weilanden OF aansluitend op de kern? Bartus Warnersweg Midden; Beulakerweg 125-127

7 Uitgangspunten voor het Midden Alternatieve locaties Midden in weiland Sluit aan op kernen

8 Gronden ter plaatse beschikbaar

9 Uitgangspunten voor het Midden Alternatieve locaties Midden in weiland Sluit aan op kernen Grond beschikbaar

10 Past Beulakerweg 125-127 binnen Ladder voor duurzame verstedelijking

11 Uitgangspunten voor het Midden Alternatieve locaties Midden in weiland Sluit aan op kernen Grond beschikbaar Ladder duurzame verstedelijking

12 Reacties Gedeputeerde Staten Conclusie Gedeputeerde Staten in brief 20 oktober j.l. “Pas als er geen geschikte locaties binnen de bestaande kernen voorhanden zijn, dan komt een locatie buiten de kernen in beeld. Maar dan geldt vanuit ruimtelijk oogpunt nog wel de voorwaarde dat deze locatie in ieder geval moet aansluiten op de bestaande bebouwde kern.” Reactie gedeputeerde na inspraak Statencommissiedag 23 september j.l. “… De gemeente is hierin bevoegd gezag. De gemeente is aan zet hierin…” “… dat er een roep komt voor een andere locatie, maar die ligt niet bij de provincie, die ligt bij de gemeente. Dat is wel de eerste die aan zet is…”

13 Uitgangspunten voor het Midden Alternatieve locaties Midden in weiland Sluit aan op kernen Grond beschikbaar Ladder duurzame verstedelijking Gemeente is bevoegd gezag Leefbaarheid en verkeersveiligheid Urgentie Saamhorigheid, Sociale eenheid

14 Doel Wij weerleggen genoemde argumenten. Wij vragen de Raad: 1.Om vast te houden aan de motie van 29 september, waarin de opdracht gegeven wordt om een goed plan te ontwikkelen voor een fusieschool aan Beulakerweg 125/127. 2.Hierin focus te behouden op verkeersveiligheid en leefbaarheid, buiten het toeristische centrum. 3.Het college verder te bevragen op hun reactie van 11 november. In afwachting van een positieve response !


Download ppt "Fusieschool in het midden van het dorp. Namens. NOORD & ZUID."

Verwante presentaties


Ads door Google