De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschermd wonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschermd wonen."— Transcript van de presentatie:

1 Beschermd wonen

2 Dannenberg rapport Beschermd wonen: was ggz, sinds 2015 gemeenten
Zelfde taken met minder geld Continuüm woonvarianten en flexibele ondersteuning Sociale inclusie en ambulantisering Geeft een uitgebreid overzicht van belangrijke factoren

3 Gelijkwaardigheid: VN ratificatie

4

5 Sociale inclusie Beeldvorming GGZ cliënt
Gevaarlijk, onbetrouwbaar, onberekenbaar etc. Van incident naar incident Actualiteit: incidenten met verwarde personen 2015 Oorzaak ? Aanjaagteam VWS Als cliëntenorganisaties (ondankbare) taak; krediet opbouwen ‘Professionele distantie’

6 Beschermd wonen In het spectrum tussen intramuraal en zelfstandig wonen 2x maatwerk: woonvorm en begeleiding Schakelmomenten beperken (verhuizen) Rol voor ervaringsdeskundigen en maatjes: signalerend voor opschalen / afschalen. Ambassadeurs. Zinvolle laagdrempelige dagbesteding essentieel: onder de mensen; in beeld; structuur; tegen ledigheid Eigen bijdrage dagbesteding disproportioneel en contraproductief

7 Beschermd wonen Rol gemeenten oa:
Wooninitiatieven ihkv WMO honoreren / faciliteren. Wopit In- en doorstroom: 1/3 stroomt uit Schakelmomenten minimaliseren Ook ‘zware cliëntele’: langdurig en intensief Continuïteit bieden, levensbestendig bouwen Stabiele woonsituatie, flexibele begeleiding Geleidelijke overgang BW > zelfstandig Geen kwetsbare mensen tussen wal en schip Dus: expertise nodig

8 GGZ-N: Paul van Rooij Trend: kleinschalig wonen
Blog 5 feb 2016: over GGZ: Trend: kleinschalig wonen Meer oog voor wens cliënt en veilige samenleving Bureaucratie is nog verstikkend Meer preventie, ambulantisering, ketenzorg, e-health Positieve gezondheid, regie patiënt, passende zorg, herstel, burgerschap. Eigen kracht patiënt en professional (zelfsturing) Zelfs de minister ziet ‘passie en compassie’.

9 Bezuiniging op ggz: preventie van zorg
Inloop Dagactiviteiten Maatjesprojecten: 100 maatjes = 1 bed Zelfregiecentra: herstel, positieve psychologie Mensen in beeld Ook in belang verzekeraars: hersteleuro Herstel: ability to adapt

10 Speerpunten GGZ Preventie van zorg: honoreren cliëntinitiatieven; bv hersteleuro; ism gemeenten Bureaucratie verminderen: meer minuten per cliënt en scheelt veel geld Landelijk financieel kader ervaringsdeskundigen: transparant en consistent Gelijkwaardigheid bij triade (familiebeleid) Gemeenten in beeld (BW, WMO) Zorgstandaarden: transparantie: keuze aan cliënt Beeldvorming GGZ en z’n cliënt; stigma

11 Gemeenten: woningen nodig: betaalbaar en veilig
Nieuws deze week: Sloop + verkoop > bouw Gemeenten: woningen nodig: betaalbaar en veilig


Download ppt "Beschermd wonen."

Verwante presentaties


Ads door Google