De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAD bijeenkomst 1.4. Inhoud VAD bijeenkomst 1.4 1.Welkom, mededelingen 2.Effe checken!!!! 3.Lesmethoden Zorg en welzijn 4.Hoe kan ICT behulpzaam zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAD bijeenkomst 1.4. Inhoud VAD bijeenkomst 1.4 1.Welkom, mededelingen 2.Effe checken!!!! 3.Lesmethoden Zorg en welzijn 4.Hoe kan ICT behulpzaam zijn."— Transcript van de presentatie:

1 VAD bijeenkomst 1.4

2 Inhoud VAD bijeenkomst 1.4 1.Welkom, mededelingen 2.Effe checken!!!! 3.Lesmethoden Zorg en welzijn 4.Hoe kan ICT behulpzaam zijn bij de didactisch inrichting van een les? Videofragment Tpack, opdracht in duo’s 5.Opdracht feedback op de leerdoelen VAD leertaak 1 6.Opdracht leeractiviteiten ontwerpen 7.Voorbereiding bijeenkomst 1.5 +1.6+1.7 8.Afsluiting van de bijeenkomst

3 Doelen De student kan: - uitleggen welke methoden gebruikt worden in de lespraktijk van mbo opleidingen Z&W. -4 begrippen* met betrekking tot het ontwerpen van lessen in eigen woorden uitleggen. -een aantal ict toepassingen benoemen die vanuit verschillende leerdoelen in verschillende fasen van de les ingezet kunnen worden. -aan de hand van de theorie van Bloom /Krathwohl en afgeleid van ontworpen leerdoelen, leeractiviteiten ontwerpen voor een Directe Instructie les.

4 Effe checken!!!!!!!!!! Wat is de betekenis van de volgende vier begrippen? In duo’s: Leg de begrippen in eigen woorden duidelijk uit aan je mede student.

5 www.wordle.net

6 Opdracht https://vimeo.com/114242305 3.46 min. Bekijk het volgende videofragment. 1.Maak individueel een korte samenvatting in steekwoorden. 2.Deel je samenvatting met je mede student. 3.Wat betekent de informatie uit het filmpje voor je lesvoorbereiding?

7 Ict toepassingen Opdracht 2 thuisopdracht voorbereiding 1.4 Bespreek in duo’s je gevonden ict toepassingen en leg uit: a. hoe de ict toepassingen ingezet worden in je stageschool? b. aan de hand van welke (leer) doelen zou jij de gevonden ict toepassingen kunnen inzetten in jouw lessen?

8 Ict toepassingen Hoe zou je de gevonden ict toepassingen didactisch willen inzetten? Door ……… -activeren van voorkennis -aanleren van begrippen /uitleg van.... -inventariseren van meningen -in gang zetten van discussie /meningsvorming -evalueren van een opdracht of les -checken /toetsen van kennis -anders……?

9 Opdracht in groepen van 3 Opdracht 1.Bekijk en beoordeel de doelstellingen van de les van je mede student op de 5 criteriapunten. Geef elkaar om beurten feedback. 2.Bekijk vervolgens de ingevulde lijst voor het classificeren van de lesdoelen. Bespreek elkaars lijsten en geef elkaar wederom feedback. 3.Bespreek welke leeractiviteiten/opdrachten je gaat inzetten om de leerdoelen van de les van VAD leertaak 1 te bereiken.

10 Indeling stageplaatsen ROC Rijn IJssel 6 Katlijn van den Beld Paul Bongers Diana Dijkhuis Esra Evre Lisanne Haffmans Aylin Gunes ROC Nijmegen 3 Paul van den Berg Daphne le Clercq Lieke Crombach ROC Gilde opleidingen 4 Fieke Beurskens Eline Duijkers Lieke Tonissen Elle Sars ROC Graafschap 6 Laura de Buck Lisa Gunsing Susanne van der linden Femke de Vries Dionne Roetgerink Tugce Saydan ROC Midden Nederland 3 Daan Peters Shanna van Delden Nikki Stijl ROC Rivor Tiel 2 Lotte van Neck Mirte van Summeren ROC Almelo Twente 3 Maureen Lankamp Carien Weersink Kathinka Wolbers ROC A12 2 Mayke Vermorken Julliette ten Pas VMBO Cuijck en AOC Helicon Esroa Talahutu Lotte de Kleijne

11 Gekozen thema's VAD leertaak 1  Ontwikkelingspsychologie Lotte van Neck Daphne le Clerq Lisa Gunsing Kathinka Wolbers  Autisme Mayke Vermorken Aylin Gures Lieke Tonnissen Katlijn van den Beld  Licht verstandelijke handicap Carien Weersink Elle Sars  Communicatie Lieke Houkes Suzanne van der Linden Shanna van Delden Eline Duijkers  SOVA Mirte van Summeren Lotte de Kleijne Esroa Talahatu  Gedragsproblemen in de klas ODD Esra Evre  Ervaringsgericht leren Daan Peters  Opvoedstijlen Nikki Stijl  Groepsdynamica Diana Dijkhuis Juliette ten Pas Dionne Roetgerink  Depressie Laura de Buck  Dwang maatregelingen Paul van den Berg  Kindermishandeling Maureen Lankamp Fieke Beurskens  Sexuele ontwikkeling Tugce Saydam  Contextuele Hulpverlening Lieke Crombach  Coachen in de hulpverlening Paul Bongers

12 Een goed geformuleerd leerdoel voldoet aan de volgende criteria: (herhaling VAD bijeenkomst 1.3) Een leerdoel: -is gekoppeld aan eindtermen, kerndoelen/werkprocessen en competenties. -bevat een specifiek en concreet inhoudscomponent. -bevat een (waarneembaar) gedragscomponent. Het gedrag is beschreven in een werkwoord ; tevens is een beheersingsniveau beschreven. -bevat (soms) een conditiecomponent. Onder welke omstandigheden moet het waarneembare gedrag vertoond worden? ( tijd, aantal, omstandigheid) -moet toetsbaar zijn.

13 VAD leertaak 1 Deel 2 Ontwerp van een (digitale) opdracht met vraagstelling op verschillende niveaus. -er is een relatie met de opdracht en de doelstellingen van de les -de opdracht is een onderdeel van een of meerdere lesfasen -de opdracht is gericht op cognitie/kennisverwerving -welk soort opdracht wordt ingezet? ( geen rollenspel) -de vraagstelling is op vier verschillende niveaus aan de hand van de taxonomie van Bloom /Krathwohl -minimaal zes vragen worden in de opdracht verwerkt -leer/ leesteksten: is de inhoud gerelateerd aan vraagstelling en doelstellingen? -inzetten van actuele bronnen in relatie tot de doelen (bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden, aansluiting bij de belevingswereld van de leerling) -aandacht voor meervoudige intelligenties ( zie Ebbens Effectief leren) -aandacht voor layout /taalgebruik : lettertype, opmaak (verdeling van tekst en bijvoorbeeld tekens, cartoons, plaatsjes enz.), kleurgebruik, inzet van leer- en leestekst enz. 

14 Afsluiting Wat neem je mee uit de les wat je kan gebruiken voor de praktijk?

15 Links ict http://ict-idee.blogspot.nl/ Voorbeelden ict toepassingen http://mbomediawijs.nl/ Flipping the Classroom http://www.leraar24.nl/video/3353 Voorbeelden ict toepassingen http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/posterSocialMedia-definitief.pdf https://vimeo.com/channels/maandag/116584611 TPACK http://www.tpack.nl/over-tpack.html

16 Literatuur/bronnen Kok C.L.C.(2014) Efficient werken met gratis webtools. Dummer.G (2011) ICT voor de klas. Boljuis.E & Hoeff vanderA. (2013) Onderwijs met ICT. Hilgers.L &Zadelhoff.vanT. (2011) Boek Tweepuntnul,web2.0 Social Media.Webtools http://www.boektweepuntnul.nl/ http://www.boektweepuntnul.nl/ 


Download ppt "VAD bijeenkomst 1.4. Inhoud VAD bijeenkomst 1.4 1.Welkom, mededelingen 2.Effe checken!!!! 3.Lesmethoden Zorg en welzijn 4.Hoe kan ICT behulpzaam zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google