De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5. De zichtbare en onzichtbare oorlog. “Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5. De zichtbare en onzichtbare oorlog. “Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen."— Transcript van de presentatie:

1 5. De zichtbare en onzichtbare oorlog

2 “Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ “Meer dan een profeet!” … en toch twijfel?

3 Kun je begrip opbrengen voor de twijfels van Johannes? Waarom wel /niet? Hoe sta jij tegenover twijfel in het algemeen? Moet daar ruimte voor zijn? Of zijn er verschillende soorten twijfel (normale, gerechtvaar­digde, gevaarlijke…)? Voorbeelden?

4 “De leerlingen van Johannes kwamen bij hem en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet?’ Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrom-pen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.” – Mat 9:14-17

5 1.Probeer eerst eens heel concreet het verschil te verwoorden tussen oude en nieuwe zakken en wijn, stof en kleren. En waar schuilt het gevaar? 2.Probeer dit alles nu eens om te zetten binnen het kader van geloof, kerk en religie… 3.Zowel oud als nieuw? Allebei nodig? 4.Wat ervaar jij vandaag als een obstakel voor de doorbraak en groei van het Koninkrijk (of het evangelie)?

6 “Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.” (Mat 11:12 NBV) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” (Mat 11:12 NBG)

7 1.Overloop nog eens de verschillende uitlegmogelijkheden. Bespreek met elkaar wat wij er uit kunnen leren. Probeer ook concrete voorbeelden te vinden. 2.Meer algemeen: wat vind jij van ‘geweld’ in het kader van geloof, kerk en godsdienst? Is dit nog actueel? Probeer eens in de bergrede (studie van twee weken geleden) te vinden hoe Jezus hier tegenover stond…

8 “Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.” – Mat. 11:16,17

9 “Toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: “Hij is door een demon bezeten.” Nu is de Mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: “Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” (Mat 11:18,19)

10 1.Verlangen (of zelfs eisen) dat anderen doen wat jij wil… 2. geen goodwill hebben, en niet willen ‘meedoen’ (of ook: een mentaliteit hebben waar het ‘nooit goed genoeg’ is… Is dit herkenbaar? Hoe sta jij hier tegenover? 2.Johannes vs. Jezus / vasten en bittere ernst vs. meer lichtvoetigheid… Waar ga jij voor? Waar staat jouw kerk voor? Is dit belangrijk in onze tijd?

11 “De farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demo- nen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ “Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden verg- even. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.” Mat 12:31,32

12 “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen.” Mat 12:30 “Wie niet tegen jullie is, is voor jullie! Lucas 9:50

13 1.Hoe begrijp jij wat Jezus zegt over het las- teren tegen de H. Geest? Vind je het be- langrijk om hier een goed begrip van te hebben? Maakt het iets uit voor je geloofsbeleving? Praat erover met elkaar. 2.Hoe kun je in de praktijk ‘je zeilen hijsen’ zodat ‘Gods wind’ je vooruit kan blazen? 3.Probeer eens aan te geven wat precies het verschil is tussen wat Jezus zegt in Mat 12:30 en Lucas 9:50. Heeft Jezus gelijk om dit verschil aan te geven? Waarom wel / niet? 4.Heel concreet: deel met elkaar op welke manier je ‘jouw huis’ vult met goede en positieve zaken.


Download ppt "5. De zichtbare en onzichtbare oorlog. “Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen."

Verwante presentaties


Ads door Google