De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de kennismakingsavond schooljaar2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de kennismakingsavond schooljaar2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de kennismakingsavond schooljaar

2 Mentor(en):  Leerlingen kunnen terecht met vragen en problemen  Mentor houdt contact met thuis  Huisbezoek bij nieuwe leerlingen  U kunt altijd telefonisch contact opnemen  U kunt ook per mail uw vraag stellen:

3 schakelleerj. 1leerj. 2 vakafkorting (bbl-kgt) NederlandsNE 44,5*4 EngelsEN 222 DuitsDU 2 Wiskunde / rekenenWI 44,5*4 Science (nask - techniek)SC 2 Biologie - verzorgingBI/VZ 332 Mens & maatschappijMM 232 informaticaIF 1 Studie/mentoruur/svl/lobMLS 222 GymnastiekLO 322 Beeldende vormingBV 443 Lessentabel

4 Speerpunten Taal- en Rekenbeleid  Toewerken naar referentieniveau 2F  Programma ‘Got – It’  Samenwerking leerling, docent en ouder(s)/verzorger(s)

5 Lestijden Maandag t/m vrijdag 1 e uur 8.30 – 9.35 uur 2 e uur 9.35 – uur PAUZE10.40 – uur 3 e uur10.55 – uur PAUZE12.00 – uur 4 e uur12.30 – uur PAUZE13.35 – uur 5 e uur13.50 – uur

6 Leerling haalt een geel briefje bij de conciërge of in 0.11 Zonder reden ! – Verslapen – Te laat vertrokken  3x te laat, volgende dag van 8.00u-8.25u in 0.11  Bij (veel) te laat komen is er contact met thuis  U ontvangt een bij elke 3 e keer te laat komen  Bij 10 keer te laat komen melding leerplicht en gesprek op school Met reden ! – Tandarts – Huisarts – Of iets anders Te laat op school

7 Afwezigheid  Graag vooraf melden (met een briefje) bij de mentor  Verlof schriftelijk aanvragen bij afdelingsleider  Bij ziekte voor 8.30u telefonisch doorgeven (naam leerling + klas)  Beter melden via briefje of telefonisch doorgeven

8 Afwezigheid  Wij bellen zo spoedig mogelijk naar huis bij afwezigheid zonder afmelding.  Het kan voorkomen dat een leerling wel op school is en wij dus voor niets bellen  Dit kan komen doordat  Een leerling te laat was en zich niet in 0.11 gemeld heeft  Het klassenboek niet goed ingevuld is  Een leerling het 1 e uur r.t./training heeft  Een misverstand

9 Na het laatste lesuur 14.55u-15.30u  Afspraak mentor  Vragen en/of uitleg  Toetsen inhalen  Nablijven  Buiten Schoolse Activiteiten (BSA)  Klassendienst Verkort lesrooster:  Bij werk/studiemiddag  50 minuten rooster  Leerlingen om 13.25u vrij

10 Locatie Mondriaan -Schoolregels  leerlingen / leerlingen en school -Schoolgids  over ons / documenten -Handleiding Magister  ouders / magister -Inloggen Magister via website -Brief met inlogcode + voorbeeld leerling

11 Magister  Agenda: Lesrooster Jaarrooster Lesuitval Terugkomen (na te laat komen)  Cijfers  Aanwezigheid/absentie  ELO – digitaal lesmateriaal  Persoonsgegevens leerling en ouders

12 Lesuitval  Door ziekte en/of scholing van een docent  Door werk – studie(mid)dagen  Invaldocenten; we streven naar een continurooster  Leerlingen in de hal op het plein; toezicht  Te zien in de agenda van Magister  U ontvangt een

13 met enquête met de volgende vragen: - Controleren van NAW gegevens in Magister -Vragen over dieet en voedingsgewoonten i.v.m. biologie/verzorging -Bereid te helpen bij schoolactiviteiten. -Stellen zich beschikbaar voor de schooloudercommissie. -Stellen zich beschikbaar voor de medezeggenschapsraad. -Geven toestemming voor het plaatsen van foto’s, waarop hun kind herkenbaar is.

14 Periodisering – 4 keer een periode van tien weken  Rapportbespreking  Cijfers  Inzet  Bevindingen worden meegenomen in het rapport  Tussenweek met activiteiten (rust in overige schoolweken)  POP gesprek tussenperiode 1 & 3  Rapport  Rapportgesprek met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor

15 Ondersteuningsplan  Dossiergegevens  Mentor stelt ontwikkeldoelen op samen met de leerling:  Sociaal – emotioneel/pedagogisch  Didactiek  Studievaardigheden  Kernteam en leerlingcoördinator  Evalueren  Bijstellen doelen

16 Dyslexiecoach  Elk kernteam heeft dyslexiecoaches  Samen met de leerling kijken welke ondersteuning wenselijk is  Maatwerkkaart

17 Remedial teaching (r.t.) - trainingen  Begin van het schooljaar testen, toetsen, vragenlijsten  Aanvulling op het dossier  In aanmerking voor r.t./training  R.t./training tijdens de schooluren  Ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht van de r.t./training

18 R.T. Lezen Spelling Schrijven Engels Rekenen Trainingen Sidderkuur (faalangst) Toon/Pep (zelfbeeld) Explosief (agressieregulatie) Rots en water (j/m) (fysieke weerbaarheidstraining)

19 BSA  Vrijwillig  Na 14.55u  Kortdurende activiteiten (een paar weken 1 dag per week)  Leerlingen kunnen zich inschrijven

20 Leerlingenraad - klassenvertegenwoordiger  Elke klas kiest een klassenvertegenwoordiger  Met een aantal klassenvertegenwoordigers en enkele docenten wordt er over school gepraat:  Thema schoolfeesten  Soepautomaat  Indeling schoolplein  Eind van het jaar is er een bedankje voor de klassenvertegenwoordigers.

21 Schoolspullen De leerling zorgt dat hij voor elke les de juiste spullen bij zich heeft:  Boeken (via van Dijk)  Kaften  Schriften  Etui (met inhoud !) – Multomap – Agenda – En wat verder nodig is, zie schoolgids

22 Kluisje  U heeft een rekening gehad  Contant betalen mogelijk  Bij betaling krijgt een leerling een kluisje  Aan het einde van het schooljaar krijgt de leerling de borg van € 5,-- terug als de sleutel ingeleverd wordt

23

24 In het VMBO leer je voor een beroep. Na het VMBO kan je nog alle kanten op in het MBO! VMBO MBO een baan

25 Het leerjaar 2: Het jaar van het kiezen. Welke beroepsrichting? de bovenbouw, sector: economie -H&A -ICT & Multimedia -SDV

26 In de tweede periode volgen alle leerlingen van leerjaar 2 praktische sector oriëntatie op locatie Trias. PSO

27 VMBO sectoren

28 In januari. Mogelijkheid om een beroepskeuzetest te doen. -Oriëntatie voor andere sectoren. Informatie avond voor ouders en leerlingen op locatie Trias op maandag 13 januari 2014


Download ppt "Welkom op de kennismakingsavond schooljaar2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google