De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsing Faculteit Onderwijs Locatie Heerlen, Maastricht & Sittard Anneriet Florack september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsing Faculteit Onderwijs Locatie Heerlen, Maastricht & Sittard Anneriet Florack september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Toetsing Faculteit Onderwijs Locatie Heerlen, Maastricht & Sittard Anneriet Florack september 2011

2 Inhoud Overzicht toetsvormen en EC’s Kennistoets Beroepsproduct Beroepshandeling Werkplekbeoordeling Individueel gesprek inclusief individueel accent Toetsreglement

3 Overzicht toetsvormen 15 EC’s per periode  - Kennistoets4 EC’s - Beroepsproduct3 EC’s - Werkplekbeoordeling (inclusief beroepshandeling)6 EC’s - Individueel gesprek (inclusief individueel accent) 2 EC’s

4 Kennistoets Meet in hoeverre je in staat bent realistische en authentieke problemen op te lossen met gebruik van de theorie uit het thema Sluit aan op thema (onderwijsgroepen, colleges, excursies en vakgerichte bijeenkomsten) Gesloten boek toets met open en gesloten vragen (stellingen, meerkeuze, e.d.) De vragen worden o.a. gesteld a.d.h.v. meerdere korte cases en stammen.

5 Kennistoets Formatieve kennistoets: wordt niet beoordeeld, maar besproken in een kleine groep studenten die aan de toets hebben deelgenomen onder leiding van een tutor vindt plaats in week 4 Summatieve kennistoets: wordt beoordeeld door het ontwerpteam van het thema en besproken in onderwijsgroep vindt plaats in week 7 de herkansing vindt plaats in week 10

6 Beroepsproducten Meet in hoeverre je in staat bent themagerelateerde kennis te transfereren aan jouw handelen in (gesimuleerde) praktijksituaties en vice versa. Het beroepsproduct is de uitwerking van een individuele, open en compacte opdracht passend bij de beroepstaak van het betreffende thema waarbij minimaal één, maximaal vier vakgebieden aan de orde komen. De vorm van het beroepsproduct kan verschillen

7 Beroepsproduct Je levert per periode van 10 weken 3 keer twee beroepsproducten in. De criteria waarop je feedback ontvangt en uiteindelijk beoordeeld wordt verschilt per keer afhankelijk van de taakklasse. Meetmoment in week 3 (taakklasse 1) en 6 (taakklasse 2). Je ontvangt feedback op één van de twee ingeleverde producten* Beslismoment in week 9. Je wordt beoordeeld op basis van één van de twee ingeleverde producten * (thema 1 is afwijkend: slechts één meetmoment in week 6).

8 Werkplekbeoordeling (WPB) Vier keer per jaar Gesprek met mentor, SLB’er, schoolopleider Periode 1 en 3: formatief Periode 2 en 4: summatief Themadoelen en persoonlijke doelen Vier onderdelen: zelfbeoordelingsinstrument, beroepshandeling, klasoverstijgende activiteit, peerassessment, Intersubjectieve beoordeling

9 Individueel gesprek Vier keer per jaar Met SLB’er Op basis van vooraf geformuleerde persoonlijke leerdoelen Portfolio als middel om bewijzen te leveren Zelfsturend en reflecterend vermogen  Leerovereenkomst, SWOT, Individueel Accent Professoneel gedrag afgeleid van: –Omgaan met jezelf –Omgaan met anderen –Omgaan met elkaar

10 Toetsreglement Vrijstellingen via examencommissie Deelnemen aan bijeenkomsten is vanzelfsprekend. De examinator bepaalt of je mag deelnemen aan examinering. Niet deelnemen aan toets zonder geldige reden  kans voorbij. 15 minuten na de start van een toets kun je niet meer binnen. Legitimeren via geldige collegekaart, id-kaart, paspoort of rijbewijs is verplicht.

11 Toetsreglement Ruimte niet binnen één uur verlaten en niet tijdens de laatste 15 minuten verlaten Aanwijzingen van surveillant opvolgen. Het tentamenwerk bij het verlaten van de ruimte aan surveillant overhandigen. De surveillant controleert of alle noodzakelijke gegevens zijn vermeld op de tentamenformulieren Voor fraude en mogelijke sancties zie Opleidingsregeling

12 Regeling voor studenten met een beperking Dyslexie Discalculie Faalangst Bijzondere omstandigheden moeten vooraf bekend zijn bij de examencommissie of via studentendecaan of vertrouwenspersoon kenbaar gemaakt worden. Alleen na overleg van een geldige verklaring verruiming van de tentamentijd met 15 minuten.

13 Meer informatie Blackboard onder de knop Toetsprogramma: Folders van de verschillende toetsonderdelen voor thema 1 Deze powerpoint presentatie Vragen: SLB’er: het individueel gesprek en de WPB Schoolopleider: de WPB Tutor: kennistoets Vakdocent: beroepsproducten Succes!


Download ppt "Toetsing Faculteit Onderwijs Locatie Heerlen, Maastricht & Sittard Anneriet Florack september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google