De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 10 Logistiek en douane Waar ligt jouw grens? Bron CPB (2008) Bron nu.nl Bron CBS Door Anthea Van Os

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 10 Logistiek en douane Waar ligt jouw grens? Bron CPB (2008) Bron nu.nl Bron CBS Door Anthea Van Os"— Transcript van de presentatie:

1 INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 10 Logistiek en douane Waar ligt jouw grens? Bron CPB (2008) Bron nu.nl Bron CBS Door Anthea Van Os Twitter: @AntheavOs

2 2 Anthea van Os Douane 10 Logistiek en douane I NTERNATIONAAL ONDERNEMEN

3 3 Customs

4 4 Wie is Anthea van Os? Douane 10 Logistiek en douane I NTERNATIONAAL ONDERNEMEN

5 5 1968 (BTW) 1992 (Europese douanewetgeving deel I) 1993 (Europese douanewetgeving deel II) 9/11 E UROPA

6 6 De wereld van internationale handel is vanaf dat moment nooit meer hetzelfde “C-TPAT launched in November 2001”. AEO in 2008 9/11

7 7

8 8 Stoppen (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu) (o.a. speelgoedgeweren) Wet- en regelgeving bewaken (o.a. douane entrepot) Belastingen heffen en innen (o.a. invoerrechten, accijns, BTW) T AAK DOUANE

9 9 (koper en verkoper beslissen met behulp van de Incoterm wie de douaneaangifte gaat doen) Douaneaangifte (Enig Document) Controle m.b.v. IT Wit of rood! H OE ?

10 10 Wie is Anthea van Os? Douane 10 Logistiek en douane I NTERNATIONAAL ONDERNEMEN

11 11 10.1 L OGISTIEK BIJ INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

12 12 Sommige bedrijven wel AEO, andere niet. Sommige bedrijven wel minder controles, andere niet. Wat is het gevolg van deze selectieve verlaging van controles? Smokkelaars……… Asymmetrische informatie, en Adverse selection Oplossing? U ITSTAPJE : ASYMMETRISCHE INFORMATIE Veiligheid (9/11) Promotie C-TPAT/AEO Adverse selection Informatie- uitwisseling? U ITSTAPJE : E CONOMIE

13 13 Transporteigenschappen (o.a. snelheid, kosten, planbaarheid) Producteigenschappen (o.a. volume, gewicht, waarde) Betrokken partijen (o.a. verlader, reder, ladingbelanghebbende) Transportactiviteiten (o.a. verpakken, opslaan, transportinformatie) VERVOERSOVEREENKOMST 10.2 T RANSPORTBELEID

14 14 Documenten, meest voorkomende: CMR Airwaybill B/L (Bill of Lading) / Connossement 10.3 VERVOERSVORMEN

15 15 10.4 I NTERNATIONAAL VERVOERSRECHT

16 16 Tracking en tracing ERP (b.v. Exact en SAP) RFID Let op: EDI 10.5 ICT EN LOGISTIEK

17 17 Stoppen (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu) Wet- en regelgeving bewaken (o.a. douane entrepot) Belastingen heffen en innen (o.a. invoerrechten, accijns, BTW) 10.6 D OUANE

18 18 Ik ga op vakantie en neem mee….. Ik kom terug van vakantie en neem mee…… V EILIGHEID, G EZONDHEID, E CONOMIE, M ILIEU U ITSTAPJE : W ELVAART U ITSTAPJE : E CONOMIE

19 19 Bijvoorbeeld Lacoste De knopen zijn altijd echte parels, nooit plastic De krokodil is heel gedetailleerd: schubben, klauwen en tanden goed zichtbaar. H OE HERKEN JE NAMAAK ? N AMAAK U ITSTAPJE : E CONOMIE

20 20 Namaak mag de EU (in principe!) niet in Waar controleer je dit? Aan de grens, door de Douane! Welke invloed heeft dit op marktgedrag en marktresultaat? I NTELLECTUELE E IGENDOMS R ECHTEN W ET IER U ITSTAPJE : E CONOMIE

21 21 I K KOM TERUG VAN VAKANTIE EN NEEM MEE … www.belastingdienst.nl U ITSTAPJE : E CONOMIE

22 22 Stoppen (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu) Wet- en regelgeving bewaken (o.a. douane entrepot) Belastingen heffen en innen (o.a. invoerrechten, accijns, BTW) Let op: EU / niet-EU Intracommunautaire Transactie (ICT) (let op o.a. accijns en BTW) Export / Import (let op: controleren en bewaren) 10.6 D OUANE

23 23 Incoterms Kernvraag: Wanneer heb je aan je afleverplicht voldaan? I MPORT / EXPORT

24 24 Enig Document –Tariefcode (BTI) (b.v. garnalendoppen) –Herkomst en oorsprong I MPORT / EXPORT

25 25 Enig Document –Tariefcode (BTI) (b.v. garnalendoppen) –Herkomst en oorsprong (b.v. Zuid Korea, EXW, geheel en al verkregen of toereikende bewerking) I MPORT / EXPORT

26 26 SAMENVATTEN Onderwerp 10.1 Logistiek bij internationaal ondernemen Supply Chain 10.2 Transportbeleid Waar kies je voor, waarom en wat komt er bij kijken 10.3 Vervoersvormen Zes manieren Met documenten: o.a. CMR, B/L 10.4 Internationaal vervoersrecht Verantwoordelijkheid 10.5 ICT en logistiek O.a. ERP en RFID EDI 10.6 Douane Incoterms Documenten (o.a. Enig Document, CvO, factuur, BTW) Vergunningen 26 CustomsCustoms

27 27 S AMENVATTEN OnderwerpInternationale handelEconomie Asymmetrische informatie AEO naar aanleiding van 9/11 Asymmetrische informatie Adverse selection Welvaart Intellectuele Eigendomsrechten Marktgedrag Marktresultaat Veiligheid (9/11) Promotie C- TPAT/AEO Adverse selection Informatie- uitwisselin g? U ITSTAPJE : E CONOMIE


Download ppt "INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 10 Logistiek en douane Waar ligt jouw grens? Bron CPB (2008) Bron nu.nl Bron CBS Door Anthea Van Os"

Verwante presentaties


Ads door Google