De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klasmanagement en reflectie Groepssessie 17 maart Groep 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klasmanagement en reflectie Groepssessie 17 maart Groep 1."— Transcript van de presentatie:

1 Klasmanagement en reflectie Groepssessie 17 maart Groep 1

2 Overzicht Inleiding Uiteenzetting praktijkopdracht deel 1 Een conflictsituatie (=deel 1 praktijkopdracht) o De analyse o De aanpak o Curatieve maatregelen o Preventieve maatregelen Oefening conflictsituatie Uiteenzetting praktijkopdracht deel 2 Klasmanagement en motivatie (=deel 2 praktijkopdracht)

3 http://goo.gl/deVDN8 Voeg jouw idee toe door op te klikken. Overleg eventueel met je buur. Heb je een tweede of derde idee? Klik nog eens op Geen accountgegevens bij? Guestaccount Gebruikersnaam/Login : guestKlasma Wachtwoord/Password : BeG6GUSA Tricider: wat zou jij doen?

4 We bekijken dit fragment: https://www.leraar24.nl/video/1525/goochelen-met-aandacht#tab=0

5 Klasmanagement Definitie: KM is niet in te perken tot een aspect van organisatie (bv. reglementen, regels, disciplinaire maatregelen) of kenmerken van de leerlingen (spijbelgedrag, agressie, …).

6 Een verzamelterm voor alle maatregelen die een leerkracht neemt om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken. Klasmanagement

7 In een klas gebeuren twee zaken… 1.Aanreiken en inoefenen van leerstof en vaardigheden 2.EN er ontstaan relationele bindingen tussen alle actoren.

8 In een klas gebeuren twee zaken…  Als die bindingen stevig en positief zijn, kan de leerstof het centrale thema zijn en blijven, gesteld dat de leerkracht die leerstof didactisch aantrekkelijk en goed gestructureerd aanbrengt.  Een goed opgebouwde les is de beste preventie voor problemen in de klas.

9 Indien één van beide niet goed zit Klas Aanreiken en inoefenen van leerstof + vaardigheden Ontstaan relationele bindingen tussen ALLE actoren Risico op conflicten vergroot Inspringtheater: scène eerste les

10

11 Overzicht Inleiding Uiteenzetting praktijkopdracht deel 1 Een conflictsituatie (=deel 1 praktijkopdracht) o De analyse o De aanpak o Curatieve maatregelen o Preventieve maatregelen Oefening conflictsituatie Uiteenzetting praktijkopdracht deel 2 Klasmanagement en motivatie (=deel 2 praktijkopdracht)

12 http://kr1516.weebly.com/praktijkopdracht.html

13

14 Overzicht Inleiding Uiteenzetting praktijkopdracht deel 1 Een conflictsituatie (=deel 1 praktijkopdracht) o De analyse o De aanpak o Curatieve maatregelen o Preventieve maatregelen Oefening conflictsituatie Uiteenzetting praktijkopdracht deel 2 Klasmanagement en motivatie (=deel 2 praktijkopdracht)

15

16 Referentiekader 1.Lesdoelen 2.Werkvormen 3.Leerinhoud 4.Media 5.Evaluatie 6.Organisatie 7.Instructieverantwoordelijke 8.Context / ouders

17 Overzicht Inleiding Uiteenzetting praktijkopdracht deel 1 Een conflictsituatie (=deel 1 praktijkopdracht) o De analyse o De aanpak o Curatieve maatregelen o Preventieve maatregelen Oefening conflictsituatie Uiteenzetting praktijkopdracht deel 2 Klasmanagement en motivatie (=deel 2 praktijkopdracht)

18 De aanpak A.Hoe kan er worden ingegrepen in een conflictsituatie? = curatieve maatregelen A.Hoe had een conflictsituatie kunnen voorkomen worden? = preventieve maatregelen

19 Overzicht Inleiding Uiteenzetting praktijkopdracht deel 1 Een conflictsituatie (=deel 1 praktijkopdracht) o De analyse o De aanpak o Curatieve maatregelen o Preventieve maatregelen Oefening conflictsituatie Uiteenzetting praktijkopdracht deel 2 Klasmanagement en motivatie (=deel 2 praktijkopdracht)

20 Curatieve maatregelen https://www.klasse.be/1744/klasmanagement-de-maatregelenladder/ Curatieve maatregelen https://www.klasse.be/1744/klasmanagement-de-maatregelenladder/ https://www.klasse.be/1744/klasmanagement-de-maatregelenladder Dichterbij komen, zonder de les te stoppen Saaie Met humor kan je ook en situatie ontwapenen.

21 Curatieve maatregelen Klassieke leertheorie (behaviorisme) : 3 mogelijke strategieën: 1.Gedrag bekrachtigen: belonen of waarderen 2.Gedrag laten afnemen: bestraffen of afkeuren 3.Gedrag laten afnemen: negeren Meest effect: vitamine B uit ZDT Toch wordt dit niet vaak gebruikt in Vlaams onderwijs Laat je niet tot een machtsstrijd verleiden…

22 Overzicht Inleiding Uiteenzetting praktijkopdracht deel 1 Een conflictsituatie (=deel 1 praktijkopdracht) o De analyse o De aanpak o Curatieve maatregelen o Preventieve maatregelen Oefening conflictsituatie Uiteenzetting praktijkopdracht deel 2 Klasmanagement en motivatie (=deel 2 praktijkopdracht)

23 Het plannen van klasmanagement Een goede lesvoorbereiding voorkomt problemen met klasmanagement Nemen van preventieve maatregelen die betrekking hebben op de verschillende elementen in het referentiekader

24 Een goede lesvoorbereiding voorkomt problemen met klasmanagement Overloop dus alle elementen uit het referentiekader en maak tijdens het voorbereiden doordachte keuzes die het klasmanagement bevorderen

25 Overzicht Inleiding Uiteenzetting praktijkopdracht deel 1 Een conflictsituatie (=deel 1 praktijkopdracht) o De analyse o De aanpak o Curatieve maatregelen o Preventieve maatregelen Oefening conflictsituatie Uiteenzetting praktijkopdracht deel 2 Klasmanagement en motivatie (=deel 2 praktijkopdracht)

26 Verloop van de conflictsituatie Les Algemene Muziekleer: 3 de graad KSO-klas, 5 Woordkunst-Drama met 18 lln. 12 lln. gaan in hun vrije tijd naar de muziekacademie. Er is dus een groot niveauverschil tussen de lln.. Zo zijn er lln. die zich vervelen en lln. die niet begrijpen waarover lk. spreekt. Lln. met meer voorkennis krijgen extra oefeningen. Ze zeggen dat de les saai is en storen voortdurend. De leerkracht moet de les steeds onderbreken waardoor er te weinig tijd is voor extra uitleg aan de lln. die het nodig hebben. ( zie de bijlage voor een gedetailleerd script ) 26

27 Opdracht Analyseer het conflict: op welke manier hebben de elementen uit het referentiekader het klasmanagement negatief beïnvloed? (de helft van de groep lost de even nummers op en de andere helft de oneven nummers) Bedenk preventieve maatregelen Bedenk curatieve maatregelen

28 Referentiekader EvenOneven WerkvormenLesdoelen MediaLeerinhoud Organisatie regels en straffen infrastructuur Evaluatie Context / oudersInstructieverantwoordelijke

29 Analyse 1.Lesdoelen: niveau van de doelen is te laag voor een groot deel van de klas de doelen zijn enkel cognitief, geen aandacht voor sociaal-emotionele doelen (attitudedoelen)

30 Aanpak Preventieve maatregelen 1.Lesdoelen: zorg voor verdiepings- of verbredingsdoelen voor de sterke groep besteed aandacht aan attitudedoelen: elkaar leren helpen, zelfstandig kunnen werken, …

31 Analyse 2. Werkvormen: enkel klassikale instructies en individueel oefeningen oplossen (en dit in bijna elke les)

32 Aanpak Preventieve maatregelen 2. Werkvormen: maak gebruik van motiverende werkvormen: bv. peer-tutoring, expertgroepen, … maak zelfstandig werk mogelijk op eigen niveau

33 Aanpak Preventieve maatregelen 2. Werkvormen: gebruik spelvormen varieer voldoende

34 3. Leerinhouden: overlappend met leerstof van muziekacademie niet uitdagend voor de sterke groep extra oefeningen voor de sterke groep volledig aangeboden door de leerkrachtAnalyse

35 Aanpak Preventieve maatregelen 3. Leerinhouden: voorzie leerstof op het niveau van de lln. laat lln. ook leerinhouden aanbrengen

36 Aanpak Preventieve maatregelen 3. Leerinhouden: laat leerinhouden aan- sluiten bij de leefwereld van lln.

37 Aanpak Preventieve maatregelen 4. Media: bord en werkboek zijn niet motiverend genoeg voor de lln. die sterk zijn in muziek geen computers of muziekinstrumenten, ….

38 Aanpak Preventieve maatregelen 4. Media: voorzie meer dan papier (stimuleer verschillende zintuigen) laat hen ook muziek beluisteren

39 Aanpak Preventieve maatregelen 4. Media: eventueel instrumenten meebrengen

40 Aanpak Preventieve maatregelen 4. Media: gebruik eventueel online-tools

41 Aanpak Preventieve maatregelen 5. Evaluatie: de leerkracht komt rond en evalueert bij elke lln. of de oefeningen correct opgelost zijn. enkel cognitieve doelen worden geëvalueerd.

42 Aanpak Preventieve maatregelen 5. Evaluatie: geef lln. ook verantwoordelijkheden, peer-evaluatie, zelf-evaluatie, … evalueer ook niet-cognitieve doelen: bv. kunnen ze elkaar helpen, zelfstandig werken, …

43 6. Lesorganisatie: 6. Lesorganisatie: Regels en straffen: regels zijn opgesteld door de lk. Een overtreding (teveel lawaai maken) betekent een nota in de schoolagenda. lk. zegt dat lln. moeten doen wat van hen verwacht wordt lk. merkt het spelen van galgje niet meteen op Infrastructuur: de banken staan opgesteld in rijen met 1 gang in het midden.Analyse

44 Aanpak Preventieve maatregelen 6. Lesorganisatie: Regels en straffen: stel samen met de lln. klasafspraken op zorg dat lln. weten wat de straffen zijn bij het niet opvolgen van de regels bestraf het gedrag en niet de persoon beloon voldoende (behaviorisme)

45 Aanpak Preventieve maatregelen 6. Lesorganisatie Infrastructuur: zorg voor een bankopstelling waarbij je duidelijk overzicht hebt over de volledige klas en beweeg door de klas laat lln. die de vaak de orde verstoren niet naast elkaar zitten zorg voor een ordelijke klas richt de klas gezellig in (indien mogelijk)

46 Analyse 7. Context/ouders: de lk. noteert in de schoolagenda van Nicolas dat hij onbeleefd was tegen de leerkracht.

47 Preventieve maatregelen 7. Context/ouders: attitudes aanduiden in agenda. Dus ook mogelijkheid bieden om het positieve aan te kruisen. Contacteer ouders niet alleen wanneer er problemen opduiken. Probeer ook op een positieve manier met hen in contact te komen.

48 8. Instructieverantwoordelijke: Beliefs: lk. voelt zichzelf nog niet bekwaam in klasmanagement (weinig ervaring) lk. vindt het vervelend voor de lln. dat de leerstof overlapt, maar ziet dat niet als geldig excuus om te les te storen Relatie lk.-lln.: lk. geeft weinig verantwoordelijkheden aan lln. lk. heeft een onzekere houdingAnalyse

49 Aanpak Preventieve maatregelen Aanpak Preventieve maatregelen 8. Instructieverantwoordelijke: Beliefs:

50 Aanpak Preventieve maatregelen Aanpak Preventieve maatregelen 8. Instructieverantwoordelijke: Beliefs: wees zelf enthousiast over uw vak bekijk de situatie eens vanuit het perspectief van lln. die ongewenst gedrag stellen leg de schuld niet te snel bij de lln. probeer de waarde van de diversiteit te zien i.p.v. de problemen (niveauverschil)

51 Aanpak Preventieve maatregelen 8. Instructieverantwoordelijke: Relatie lk.-lln.: geef ook voldoende aandacht aan de sterke lln. kijk de lln. voldoende aan (zie inspringtheater) durf verantwoordelijkheden te geven aan lln. besteed aandacht aan de groepsdynamiek

52 Aanpak Curatieve maatregelen Aanpak Curatieve maatregelen Welke strategie? Negeren: hier niet ideaal Bestraffen: ja Belonen: ja

53 Aanpak Curatieve maatregelen Bestraffen: lk: “Nicolas, ik ben heel blij dat je de oefeningen correct opgelost hebt, (=belonen) maar als jullie nu niet stoppen met babbelen, ga ik jullie moeten uit elkaar halen, want op deze manier verstoren jullie de les. Daardoor kunnen de andere lln. zich niet meer concentreren. ” vervolgens de lln. uit elkaar halen als ze blijven babbelen (wat je aankondigt steeds uitvoeren)

54 Aanpak Curatieve maatregelen Bestraffen: lk: “De andere lln. hebben mijn hulp nodig en ik vind het zeer moeilijk hen te helpen wanneer jullie niet rustig werken.” lk: “Nicolas, als je je ongenoegen over dit vak wilt uiten, zou ik willen dat je dat op een beleefde manier doet” Nicolas apart aanspreken na de les

55 Aanpak Curatieve maatregelen Belonen: laat de lln. voorstellen doen om de les interessanter te maken complimenteer de sterke groep met hun hoge werktempo

56 Aanpak Curatieve maatregelen Belonen: vraag of iemand hulp wil bieden aan lln. die hulp nodig hebben laat de sterke lln. muziek creëren (uitdagende keuzeoefeningen)

57

58 Impact op klasmanagement en link met referentiekader Enkele voorbeelden (zo verwachten we het in de opdracht)

59 Voorbeeld 1: lk: “Nicolas, ik ben heel blij dat je de oefeningen correct opgelost hebt.(=belonen) Maar als jullie nu niet stoppen met babbelen, ga ik jullie moeten uit elkaar halen, want op deze manier verstoren jullie de les. Daardoor kunnen de andere lln. zich niet meer concentreren. ”

60 Voorbeeld 1: Impact op klasmanagement: In thema 1, bij VLOR adviezen bij het geven van straffen.(2005, p. 56) staat ‘een straf is gericht op het gedrag en niet op de persoon’. De leerkracht doet dit op een rustige manier. Ze voorspelt ook wat de mogelijke gevolgen zijn. Dit zorgt voor een betere lk-lln. relatie. (handboek p. 36 versie 2015)

61 Voorbeeld 1: Impact op klasmanagement: Werk aan ‘relational capital’: Probeer zeer bewust om te gaan met leerlingen die snel storend gedrag vertonen. Probeer ook met hen een relatie op te bouwen. Reageer altijd respectvol, wat er ook gebeurt. Respecteer de integriteit van de persoon van een leerlingen; ondanks hun gedrag. Zie thema 3, (Hamre & Pianta, 2001, p.55) handboek p. 128 versie 2015

62 Voorbeeld 1: Link met referentiekader: Ingreep op vlak van organisatie, namelijk regels en straffen.

63 Voorbeeld 2: laat de sterke lln. muziek creëren (uitdagende keuzeoefeningen)

64 Voorbeeld 2: Impact op klasmanagement: Dit is een activerende werkvorm waardoor de leerlingen sterker betrokken zijn bij de leerstof. Dit doet het storend gedrag dalen en zorgt voor een positiever leerklimaat. Een activerende lesaanpak helpt storend gedrag tegen te gaan. Nederlandse Onderwijsraad (2010, p.35) Handboek p. 27 versie 2015

65 Voorbeeld 2: Impact op klasmanagement: In thema 1 valt te lezen bij instructie- activiteiten dat coöperatieve werkvormen meer aanspreken en dat aanpakken waarbij verantwoordelijkheid gegeven wordt aan de leerlingen een grotere impact hebben. Ook het geven keuzeopties leveren van een grotere inzet op.

66 Voorbeeld 2: Link met referentiekader: Ingreep op vlak van werkvormen en leerinhoud.

67 Voorbeeld 3: laat lln. ook leerinhouden aanbrengen Impact op klasmanagement: lerenden helpen om zelf eigen leerdoelen naar voren te schuiven verhoogt de motivatie (PPT thema 1) leerstof door lln. laten aanbrengen werkt autonomie-ondersteundend en verhoogt bijgevolg de intrinsieke motivatie. Thema 2, zelfdeterminatietheorie

68 Voorbeeld 3: laat lln. ook leerinhouden aanbrengen Link met referentiekader: Ingreep op vlak van leerinhoud en lesdoelen

69 Overzicht Inleiding Uiteenzetting praktijkopdracht deel 1 Een conflictsituatie (=deel 1 praktijkopdracht) o De analyse o De aanpak o Curatieve maatregelen o Preventieve maatregelen Oefening conflictsituatie Uiteenzetting praktijkopdracht deel 2 Klasmanagement en motivatie (=deel 2 praktijkopdracht)

70

71

72 Overzicht Inleiding Uiteenzetting praktijkopdracht deel 1 Een conflictsituatie (=deel 1 praktijkopdracht) o De analyse o De aanpak o Curatieve maatregelen o Preventieve maatregelen Oefening conflictsituatie Uiteenzetting praktijkopdracht deel 2 Klasmanagement en motivatie (=deel 2 praktijkopdracht)

73

74

75 Werk per 2 of 3 1.Kies één van deze leerplandoelen (passend bij jouw SLO opleiding) 2.Ontwerp samen elementen van een les(senreeks) rond dit gekozen leerplandoel 3.Noteer, schets, visualiseer of stel kort voor hoe je dit zou aanpakken  Om de behoefte aan autonomie te ondersteunen  Om de behoefte aan er “bijhoren” of betrokkenheid te ondersteunen  Om de behoefte aan “competentie” of succeservaringen te ondersteunen 4.Denk aan keuzes op vlak van werkvormen, groeperingsvormen, media, volgorde, problemen of taken… 5.Je krijgt 30 minuten. 6.Na die 30 minuten mixen we tot nieuwe groepen:  Je zit samen met 3-4 studenten uit 3-4 andere groepjes die aan hetzelfde doel gewerkt hebben.  Je stelt om de beurt je eigen (onvolledige) werk voor  De “luisterende groepjes” proberen te herkennen welke onderdelen bevorderend zijn voor gevoelens van autonomie – er bij horen of competentie  Je bekijkt samen welke keuzes echt behoefte ondersteunend zijn.  Heb je met de groep een vraag: geef gerust een seintje! 7.Je gaat geïnspireerd naar huis.

76 Interessante bronnen Digitale toestanden http://www.scoop.it/t/media-en-technologie-in-het-onderwijs http://www.onderwijstools.be/category/samenwerken/://www.onderwijstools.be/category/samenwerken/ https://appsindeles.wordpress.com/author/vikpauwelsvvkso/ http://onderwijs.tools/ https://eduapp.nl/ Werkvormen http://www.slo.nl/downloads/archief/activerende-werkvormen.pdf http://www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/materiaal/lesmateri aal/bronnenboek/interactieve_werkvormen.aspx http://www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/materiaal/lesmateri aal/bronnenboek/interactieve_werkvormen.aspx

77 Praktijkopdracht - organisatie Deadline: dinsdag 17mei om 17 uur. Opladen in studentenpublicaties / GROEP 1 Papieren versie op het secretariaat ten laatste dinsdag 17 mei Later = meteen tweede zittijd 22 augustus Feedbacksessie groep 1 maandag 25 april Inschrijven voor de feedbacksessie via ‘groepen’ in Minerva Vragen posten in het forum

78

79


Download ppt "Klasmanagement en reflectie Groepssessie 17 maart Groep 1."

Verwante presentaties


Ads door Google