De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Starten met je onderzoek Hans de Braal en Gert-Jan de Fijter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Starten met je onderzoek Hans de Braal en Gert-Jan de Fijter."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Starten met je onderzoek Hans de Braal en Gert-Jan de Fijter

2 Inhoud workshop 1.Hoe verloopt het proces en wat zijn de dilemma’s (5 min) 2.Waar moet een goede onderzoeksvraag aan voldoen (5 min) 3.In groepen onderzoeksvragen bekijken en waar nodig verbeteren (25 min) 4.Plenair de opbrengsten in kaart brengen.

3 Het proces 1.De begeleiders (en jouw samenwerking met hen) 2.Fasen van je onderzoek (wanneer door naar de volgende fase?) 3.Onderzoeksvraag / onderwerp 4.Start van je onderzoek 5.Verantwoordelijkheden

4 Fasen in het onderzoek -Aanleiding -Probleemoriëntatie -Onderzoeksvraag en deelvragen -Bruikbaarheid van het onderzoek -Literatuurstudie en gebruik van bronnen -Onderzoeksinstrumenten -Onderzoeksplan -Dataverzameling -Data-analyse -Conclusie & aanbevelingen -Schrijven van het rapport (puntjes op de i) -Presentatie

5 Het proces 1.De begeleiders (en jouw samenwerking met hen) 2.Fasen van je onderzoek (wanneer door naar de volgende fase?) 3.Onderzoeksvraag / onderwerp 4.Start van je onderzoek

6 Mogelijke dilemma’s -Je werkt verder terwijl eerdere fasen niet zijn goedgekeurd. Dit kan betekenen dat een deel van je werk niet bruikbaar is. -Je onderzoek is te complex en daardoor niet binnen de gestelde termijn uitvoerbaar -Je hebt al een keuze gemaakt voor een onderzoeksmethode voordat je een goede onderzoeksvraag hebt opgesteld. -Je komt in tijdnood. Planning dus. -….

7 Een goede onderzoeksvraag Zonder goede onderzoeksvraag een “ongeleid projectiel” “Goed onderzoek bestaat niet zozeer uit het geven van de juiste antwoorden, maar uit het stellen van de juiste vragen.” Bron: Wat is onderzoek, Nel Verhoeven

8 Een goede onderzoeksvraag Zonder goede onderzoeksvraag een “ongeleid projectiel” De probleembeschrijving bestaat uit de doelstelling voor het onderzoek en de probleemstelling, ofwel centrale vraagstellen (hoofdvraag). Kenmerken voor een goede onderzoeksvraag (probleemstelling): -Wat wil je als onderzoeker te weten komen? -Welke vraag wil je aan het einde van je onderzoek kunnen beantwoorden? -Samenhang met doelstelling -Over welke periode wil je iets weten? -Een onderzoeksvraag is volledig -Compact geformuleerd / specifiek / afbakenen -Welke begrippen zijn belangrijk: Gedrag, motieven, feiten, meningen van personen? -Kwantitatief of kwalitatief

9 Een goede onderzoeksvraag (voorbeeld 1) Voor het evaluatieonderzoek van een jeugdsymfonieorkest in de provincie Utrecht luidde de probleemstelling als volgt: Probleemstelling: Hoe kan de organisatie van het AJO in haar geheel voor de komende jaren worden vormgegeven? (Hoe vraag, heden en verleden, doelstelling ligt in probleemstelling, periode ligt in de toekomst) Deelvragen: -Hoe kan de organisatie juridisch gezien het beste vorm krijgen -Hoe dienen functies binnen het AJO-bestuur en/of –vrijwilligerscorps te worden afgebakend, zowel inhoudelijk als (eventueel) arbeidsrechtelijk? -Hoe kunnen de werving van sponsors en het aanboren van fondsen het beste worden aangepakt? -Hoe wil het AJO zich in de toekomst profileren?

10 Een goede onderzoeksvraag (voorbeeld 2) Hoofdvraag In welke mate vindt cyberpesten tussen leerlingen op de Gomarus plaats in de schoolperiode 2015/2016? En is het nodig om actie te ondernemen om het te voorkomen? Deelvragen 1.Wat wordt verstaan onder het begrip cyberpesten? 2.Hoe verhoudt zich de mate van het cyberpesten op de Gomarus ten opzichte van het landelijk gemiddelde? 3.Is er verschil in de mate waarop cyberpesten plaatsvindt tussen de onderbouw en de bovenbouw op de Gomarus? 4.Is er verschil in de mate waarop cyberpesten plaatsvindt tussen de verschillende niveaus op de Gomarus (vmbo, havo, vwo)? 5.Welke handvatten kunnen we leerlingen, mentoren en ouders meegeven om cyberpesten zoveel mogelijk te voorkomen?

11 In groepjes 1.We gaan in groepjes uit elkaar 2.Beoordeel elkaars onderzoeksvragen en leg deze naast de voorwaarden voor een goede onderzoeksvraag. Pas aan en/of vul aan. 3.Wanneer je geen onderzoeksvraag heb meegebracht krijg je een voorbeeld onderzoeksvraag.

12 Terugblik -Wie heeft zijn of haar onderzoeksvraag aangepast en waarom? -Wat neem je mee? -Waarin moet je jezelf nog goed gaan verdiepen voordat je met het onderzoek start?


Download ppt "Workshop Starten met je onderzoek Hans de Braal en Gert-Jan de Fijter."

Verwante presentaties


Ads door Google