De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Hoe we blijvend leren’ Peuterspeelzalen Rijnstad 12 Juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Hoe we blijvend leren’ Peuterspeelzalen Rijnstad 12 Juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Hoe we blijvend leren’ Peuterspeelzalen Rijnstad 12 Juni 2013

2 Peuterspeelzalen Rijnstad Omvang 8 VVE peuterspeelzalen 1 tot 7 groepen 260 kinderen - 31 medewerkers Opleidingsniveau 9 MBO-3 12 MBO-4 8 HBO 1 Universitair

3 Scholingsplan afdeling Peuterwerk Kwaliteitszorg Samenwerkingsverbanden Brede School (MT-VVE) Speerpunten VVE op basis kwaliteitshandboek/ onderwijsinspectie Wet OKE Individuele jaargesprekken Zelfevaluatie Vakgroep / ‘Omdenkers’

4 Scholingsplan 2012-2013 EHBO/BHV Instructie vernieuwd ontwikkelings Training LOGO 3000 volgmodel EVC-trajecten Kaleidoscoop VVE ICT in relatie met Kidsmart VIB interactie kind-volwassene Intervisie Cultuur Instroomtraining Met Woorden in de Weer Vreedzame school Taalstimulering

5 ‘Een leven lang leren’ Organisatie: training, cursussen VVE Met elkaar (vakgroep, studiedag, teambijeenkomst, kindbespreking); Individueel (coaching, V.I.B.)

6 Inhoudelijk leiderschap Structurele kwaliteit (voorwaarden voor VVE); Inrichten van de proceskwaliteit (individu, team, organisatie). – ‘Omdenkers’ – ontwikkelen beleid – Zelfevaluatie en observatie – Jaarwerkplannen – Teambijeenkomsten

7 Inhoudelijke plannen 2013-2014 Opbrengstgericht werken: OGW Onderwijs geven dat past bij de onderwijsbehoeften Maximale leeropbrengsten voor allen 1 Goed beeld van de startsituatie 2 Doelen stellen voor alle kinderen 3 Route bepalen voor het bereiken van de doelen

8 HBO-gekwalificeerde medewerkers Om de kwaliteit van vve te verbeteren, investeer ik in de professionalisering van de pedagogisch medewerkers. Voor een betere kwaliteit van vve is continue coaching op de werkvloer en uitwisseling tussen leidsters en leerkrachten nodig. Een hbo-gekwalificeerde medewerker (hbo’er) kan hier een belangrijke rol in vervullen. Bovendien is de hbo’er nodig om het opbrengstgericht werken vorm te geven. Daarom komt er een forse uitbreiding van het aantal hbo’ers. De G37 streven naar een uitbreiding van in totaal circa 640 fte aan hbo’ers in 2015. Naar verwachting worden er 2920 vve-groepen in peuterspeelzalen en kinderopvang bereikt. Concreet betekent dit dat in 2015 circa 85 procent van de groepen waar vve gegeven wordt, gebruik maken van een gekwalificeerde hbo medewerker. De meeste gemeenten zetten deze hbo’ers in voor het coachen en begeleiden van de pedagogisch medewerkers op de werkvloer, of als medewerker op een vve-groep. De gemeente Den Bosch kiest ervoor om de hbo-geschoolde coach zowel in de voorscholen als in de vroegscholen in te zetten. Op deze manier wordt gewerkt aan het optimaliseren van de doorgaande ontwikkelingslijn. De inzet van hbo’ers is nodig om het opbrengstgericht werken vorm te geven en de kwaliteitzorg op de vve-locaties te verbeteren. Uit: Basis voor Presteren, Actielijn 5: Effectief benutten van extra leertijd voor jonge kinderen. 16 maart 2012

9 Hoe zet Rijnstad extra Hbo’ers in? Wat is hun toegevoegde waarde? Coach? In relatie met het Bao? Op de werkvloer? Wat te doen met de aanwezige Hbo’ers?


Download ppt "‘Hoe we blijvend leren’ Peuterspeelzalen Rijnstad 12 Juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google