De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het leernetwerk vmbo sector economie 8 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het leernetwerk vmbo sector economie 8 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Het leernetwerk vmbo sector economie 8 december 2009

2 Programma Mededelingen Verslag 30 september HPBO LOB Plannen van aanpak Afspraken 2

3 LOB in nulmeting 3 nietbeetjeredelijkklopt Centraal in onderwijsvisie131 1. Leren kiezen23 2. Info over beroepen en opleidingen 41 3. Uitstel keuze311 4. Steeds meer zeggenschap212 5. Meer dan131 6. Onderbouw32 7. GL en TL221

4 Keuze van leerlingen Invloed van vrienden, ouders, school Beelden en vooroordelen Eigen omgeving beperkt Geen beeld van zichzelf, opleidingen, beroepen en perspectieven 4

5 Loopbaanontwikkeling Proces van voortdurend bewust en actief waarnemen en realiseren van mogelijkheden, waarden en ambities 5

6 Loopbaancompetenties Reflectieve zelfsturing Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken 6

7 Succesfactoren LOB-activiteiten Veel contact met de praktijk, op meer plekken (snuffel) stages Brede oriëntatie, ook op mbo Oprechte interesse docenten Hoge maar reële verwachtingen Activiteiten in samenhang met elkaar (en niet alleen op keuzemomenten) Structuur bieden èn gevoel van ‘zelf doen’ bevorderen 7

8 Meijers en Kuijpers

9 Continuum LOB Traditioneel Geïntegreerd Instructie Feedback Monoloog Sturing Incidenteel Binnenschools Constructie Reflectie Dialoog Zelfsturing Loopbaanperspectief Praktijk gestuurd

10 Continuum LOB Traditioneel Geïntegreerd Kwaliteitsfase 1 Geen ontwikkeling loopbaan- competenties of arbeidsidentiteit Kwaliteitsfase 4 en 5 Ontwikkeling alle loopbaan- competenties en arbeidsidentiteit

11 Arbeidsidentiteit De zekerheid die iemand heeft over: zichzelf de opleiding de toekomst en het vertrouwen dat hij/zij daaraan ontleent

12 Arbeidsidentiteit: vragen Wat voor soort mens ben ik: wat is mijn levensthema, wat drijft mij? Wat voor soort werk past bij mij: kan ik in het werk dat ik ambieer, het soort mens zijn dat ik denk te zijn? ervaringen beroepspraktijk: praktijknabije LOB

13 LOB-praktijken / scenario’s Geen LOB-modelKun je niet beter wat anders gaan doen? AdviesmodelMisschien helpt een afspraak met de decaan Beroepscompetentie- profielmodel (mbo) Pas je al bij je werk? Ondersteuning-modelGaat het nog goed? Loopbaanperspectief- model Past het werk bij jou? Partnerschap-modelWat heb je nodig?

14 Adviesmodel Klassikaal, aanbodgestuurd Informatie-overdracht Binnenschools LOB apart vak Methode LOB Beroepskeuzetest Gesprek decaan

15 Ondersteuning-model POP en portfolio (maar naast het programma) Geen structurele plek in de leerloopbaan Beetje zelfsturing, dialoog en reflectie Reflecteren adhv schriftelijke opdrachten Nauwelijks dialoog docent – leerling

16 Loopbaan perspectiefmodel Meer maatwerk Reflectie en werkexploratie structureel in programma POP en portfolio door docent en ll veel gebruikt, essentieel in programma Veel dialoog docent – leerling – praktijkbegeleider

17 Partnerschap-model Gericht op levensloopbaan: de leerling, zijn persoonlijke ontwikkeling en wensen zijn uitgangspunt voor het leerproces Ontwikkeling arbeidsidentiteit en verwerven loopbaancompetenties verweven met programma Praktijkervaring buiten de school Reflectie en werkexploratie structureel in programma

18 Dilemma’s Leerlingen met andere dingen bezig Ouders niet altijd (positief) betrokken Er komt veel op scholen af, prio’s Docenten doen het ‘erbij’ Niet alle docenten willen/kunnen Wie verantwoordelijk? Wanneer is LOB goed? 18

19 Voorwaarden Duidelijke visie Actief beleid voeren Heldere doelstellingen formuleren Draagvlak onder docenten creëren Nieuwe taken omschrijven Ontwikkeltijd faciliteren Samenwerking met bedrijfsleven en mbo Docentenstages organiseren

20 Opdracht Per pilot Welk scenario op langere termijn? Welk scenario aug. 2010? Groepjes Welke stappen dit jaar?

21 Plannen van aanpak (4) langere termijn: LOB Beroepsbeelden en opleidingsbeelden LifeLab (2x) Kennismaking meer facetten branche LOB onderbouw en bovenbouw ontwikkelen

22 Plannen van aanpak: langere termijn: mbo Betere doorstroom mbo Samenwerking mbo: maatwerktrajecten (2x) Doorlopende leerlijnen Samenwerken vmbo- en mbo lln in bedrijven Portfolio ivm goede doorstroom

23 Plannen van aanpak: langere termijn: praktijk Beroepsgerichte vak gerelateerd aan praktijk Betekenisvolle leeromgeving, prestaties met echte opdrachtgevers

24 Plannen van aanpak: langere termijn: rest Breder programma: meer keuze Afstemming met AVO-vakken Integratie Algemene economie in H/A Aansluiten leerstijlen AVO geintegreerd in algemene economie AVO-docenten betrekken bij H/A

25 Plannen van aanpak: aug. 2010 LOB onder- en bovenbouw ontwikkelen Ism mbo en 2 bedrijven 2 webportals ingericht (2x)

26 Plannen van aanpak aug. 2010 Portfolio ivm doorstroom Afspraken gebruik portfolio intake In twee bedrijven samenwerking met mbo: verkend hoe leerlingen samenwerken Samenwerking mbo receptie vmbo-school Afstemming leerinhoud met ROC: maatwerk

27 Plannen van aanpak aug. 2010 5 prestaties uitgevoerd 3 en 4 GT meer praktijk: stages/prestaties Afwisseling lessen, praktisch leren

28 Plannen van aanpak aug. 2010 Afstemming AE en beroepsgericht programma Avo-docenten betrekken bij beroepsgericht programma Aanwijsbaar begin integratie Ned in AE Afstemming leerlijn onderbouw (PTO-PTA) Programma-invulling vm2


Download ppt "Het leernetwerk vmbo sector economie 8 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google