De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 maart 2012wijkgemeente iona 1 Gemeenteavond – 27 maart 2012 Op weg naar een beleidsplan – 3) Visie en identiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 maart 2012wijkgemeente iona 1 Gemeenteavond – 27 maart 2012 Op weg naar een beleidsplan – 3) Visie en identiteit."— Transcript van de presentatie:

1 27 maart 2012wijkgemeente iona 1 Gemeenteavond – 27 maart 2012 Op weg naar een beleidsplan – 3) Visie en identiteit

2 Opening Welkom door Jaap Poldervaart Opening met gebed Zingen van Gezang 426: 1 en 5

3 Lied: Gezang 426: 1staande 1. Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

4 Lied: Gezang 426: 5 5. Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint, hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind. Wil mij de genade geven, U te dienen, hier en nu; God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven, tot ik U na deze tijd Liefheb in der eeuwigheid.

5 wijkgemeente iona Doelen van de avond Presentatie van een visie (voor het beleidsplan) Elkaar beter leren kennen door van elkaar te horen hoe we gemeente kunnen/willen zijn Elkaar ontmoeten als gelovigen met elk ons eigen verhaal en geluid

6 wijkgemeente iona Programma 20.10-20.20 Werkwijze werkgroep beleidsplan iona 20.20-20.40 Presentatie visie werkgroep 20.40-20.55 Pauze en gesprek 20.55-21.20 Reacties vanuit de gemeente 21.20-21.30 Afsluiting 21.30-22.00 Ontmoeting met hapje en drankje

7 wijkgemeente iona Werkwijze werkgroep beleidsplan iona (1) Werkgroep bestaande uit 7 leden: An van Berkel (bezoekster) Lennart van Berkel (voorzitter WKR) Tiny v/d Eyk-Spuij (ouderling – lid pastoraal en liturgisch team) Pauline Haagsma (lid van Kindernevendienstleiding) Magda Karssen (diaken – lid diaconaal team) Philip Noordam (lid beamteam) Jaap Poldervaart (voorzitter pastoraal team)

8 wijkgemeente iona Werkwijze werkgroep beleidsplan iona (2) Twee vergaderingen: 29 februari en 20 maart Opdracht voor 20 maart: werken aan aanzet tot visie en keuze kernwoorden of begrippen Verslagen van gemeenteavonden 21 november en 27 september 2011 Verslag van bezinningsdag van de WKR op 28 januari Map met 30 kansrijke modellen van de beraadsgroep missionair werk van de PKN

9 wijkgemeente iona Presentatie visie werkgroep (1) Vier hoofdlijnen: De lijn van verdieping, inspiratie, bezieling, aan de bron De lijn van openheid, gastvrijheid, ontmoeting en acceptatie De lijn van omzien, hart voor elkaar, aandacht De lijn van vieren, vrolijkheid, hart voor jongeren

10 wijkgemeente iona Presentatie visie werkgroep (2) De naam iona als kapstok voor visieformulering: Inspirerend (onze diensten en onze ontmoetingen) Ontvankelijk (voor Gods woord, onze gasten en elkaar – zowel creatieve ideeën van jongeren als ervaring van ouderen) Nabij (betrokken op elkaar en Maassluis) Aandachtig (voor Gods woord, voor wat er in onze gemeente en Maassluis gebeurt, de tijd nemen) Een gemeente met het kerkgebouw als missionair vertrekpunt

11 wijkgemeente iona Presentatie visie werkgroep (3) Wijkgemeente iona is niet de zoveelste club, culturele– of sociaal-maatschappelijke instelling binnen Maasluis, maar staat voor de beleving en verspreiding van het christelijke geloof voor jong en oud met de Immanuëlkerk als ontmoetingsplaats in de ruimste zin van het woord, waar aandacht is voor noden en zorg voor een ieder, alle dagen van de week. De rol en/of functie van het gebouw zou moeten lijken op die van een soort “klooster”, als plaats van rust, inspiratie, gastvrijheid en ontmoeting.

12 wijkgemeente iona Presentatie visie werkgroep (4) één van de groepsleden vatte het als volgt samen (eveneens geïnspireerd door de letters van iona: In geloof Onze Naaste Accepteren Als beeld konden we ons vinden in het beeld dat is aangereikt op een gemeenteavond. Het beeld van de uitgestoken hand met het kruis op de achtergrond. Een hand die uitnodigt, ontvangt, geeft, aanreikt en helpt.

13 wijkgemeente iona PAUZE en GESPREK Om 20.55 uur gaan we verder

14 wijkgemeente iona Reacties vanuit de gemeente Heeft u opmerkingen? Heeft u vragen? Heeft u tips?

15 wijkgemeente iona Afsluiting Hoe verder? 10/4 moderamen – bespreking resultaten gemeenteavond. Het pastoraal, diaconaal, liturgisch, beheer- en commu- nicatieteam gaan hun paragraaf schrijven 15/5 moderamen – teams rapporteren tussentijds 24/5 WKR – teams presenteren hun paragrafen 29/5 werkgroep beoordeelt paragrafen teams 12/6 moderamen – bespreekt eerste concept 14/6 werkgroep bespreekt feedback moderamen 21/6 WKR vaststelling conceptplan 26/6 Gemeenteavond – presentatie conceptplan

16 wijkgemeente iona Afsluiting (2) Hoe verder? T/m eerste week augustus kunnen gemeenteleden reageren Augustus: beoordeling en verwerking reacties van gemeenteleden 27/8 Definitief beleidsplan gereed 6/9 Vaststelling van definitief plan in WKR 13/9 Gemeenteavond – presentatie definitief beleidsplan

17 wijkgemeente iona Afsluitend gebed

18 wijkgemeente iona Hartelijk bedankt voor jullie inbreng! Er is voor iedereen een hapje en drankje in de hal


Download ppt "27 maart 2012wijkgemeente iona 1 Gemeenteavond – 27 maart 2012 Op weg naar een beleidsplan – 3) Visie en identiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google