De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari april 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari april 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 7 april 2016
Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 7 april 2016

2 Programma Opening en mededelingen; Verslag bijeenkomst 24 maart 2016;
Bespreken inkoopdocument / resultaten; Stand van zaken ontwikkeling tarieven en afspraken; Toelichting Resultatenmatrix Noord- en Midden Drenthe Vervolgafspraken en planning

3 Opening en mededelingen
Aan- afwezigen Vaststellen agenda Verslag van bijeenkomst 24 maart vaststellen Wat is er afgelopen 2 weken gebeurd - op hoofdlijnen Toelichting / terugblik op diverse individuele gesprekken en moment opbrengst kort te bespreken

4 Het model

5 Bespreken inkoopdocument / resultaten
Algemene reacties; Spelregels model; Algemene kwaliteits- en toetredingscriteria Er is zoveel mogelijk aangesloten op wettelijke eisen en beschikbare/huidige kaders; Specifieke aanvullende of afwijkende kwaliteits- en toetredingscriteria per bouwsteen worden per bouwsteen benoemd Monitoring en verantwoording

6 Bespreken inkoopdocument / resultaten
Bespreking bouwstenen Diagnostiek – 2 bouwstenen Meedoen en Zelfredzaamheid Bouwsteen licht, midden, zwaar, dagbesteding, respijtzorg Gezond zijn Bouwsteen licht, midden, zwaar, dagbehandeling en verblijf gecombineerde met behandeling Gezond opgroeien Bouwsteen licht, midden, zwaar, pleegzorg en gezinsvervangend tehuis. Fact Dyslexie

7 Tarieven Aangeleverde gegevens aanbieders Bouwsteentarieven:
Meedoen en Zelfredzaamheid is berekend Gezond zijn ‘licht’ is berekend, ‘midden’ en ‘zwaar’ systematiek bespreken Gezond opgroeien – systematiek toelichten Verblijf en Gezond zijn (dagbehandeling) volgen later

8 Het model

9 Tarieven Meedoen en Participatie
Uitgangspunt is zoveel mogelijk aansluiten bij Wmo Bouwsteen licht – Gemiddelde inzet over cliënten per jaar tot ongeveer 2 uur per week Bouwsteen midden – Gemiddelde inzet over cliënten per jaar tussen de 2 en 5 uur per week Bouwsteen zwaar – op uurbasis tegen tarief van € 55,-

10 Tarieven Gezond zijn Uitgangspunten:
Gemiddelde bedragen per afgesloten traject Cliënt populatie in beeld gebracht Uren gerelateerd aan omzet Gemiddelde doorlooptijd is buiten beschouwing gelaten omdat deze nauwelijks afwijkt per hulpvraag; Medicijn controle is in bouwsteentarief meegenomen, tenzij het enkel medicijncontrole betreft – oplossing? Prijs per 4 weken per cliënt zorgt voor extra administratieve lasten?

11 Tarieven Gezond zijn Gezond licht Prijs per traject!
Uit onze steekproeven blijkt dat deze prijs en gemiddelde verwachte ureninzet voor een beperkte afwijking zorgt op het huidige omzetbedrag per aanbieder.

12 Tarieven Gezond zijn midden
Bouwsteen midden – Meenemen in berekeningssystematiek! Range binnen huidige DBC’s is zeer groot; Grootse hulpvraag bevindt zich in de laagste range tegen een op het totaal geringe omzet; Gemiddelde doorlooptijd is buiten beschouwing gelaten omdat deze voor diverse ranges geen significante afwijking laat zien; De vraag is of een tarief per 4 weken danwel 1 traject mogelijk is? Meenemen adhv rekentabel; Wat spreken we hierover af?

13 Tarieven Gezond zijn midden

14 Tarieven Gezond zijn zwaar
Bouwsteen zwaar – op uurbasis tegen tarief van € 90,-

15 Tarieven Gezond Opgroeien
Toelichting berekeningssystematiek: Gemiddelde gecontracteerde trajectprijs wordt gedeeld door de gemiddelde inzet zorg (doorlooptijd); Er wordt per 4 weken gefactureerd; Het ontbreekt momenteel aan inzage van de urenbesteding per trajectprijs om te toetsen of de prijs per 4 weken zich verhoud tot de inzet.

16 Tarieven Diagnostiek Voorstel tarieven Diagnostiek:
Prijs per diagnose? Monodisciplinair; Multidisciplinair; Heeft u hier een beeld bij en zou u hiervoor een tariefsvoorstel kunnen doen of tijdsbesteding kunnen noemen?

17 Vervolgafspraken / planning
Afspraken komende 2 weken Verwerken bespreekpunten tarieven Uitwerken tarieven door gemeenten en aanbieders Concept aanbestedingsdocument opstellen Leiden afspraken tot wijzigingen in de planning? Volgende bijeenkomst – 21 april

18 Planning Zuid-Drenthe
Zie printversie


Download ppt "Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari april 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google