De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 7 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 7 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 7 april 2016

2 Programma Opening en mededelingen; Verslag bijeenkomst 24 maart 2016; Bespreken inkoopdocument / resultaten; Stand van zaken ontwikkeling tarieven en afspraken; Toelichting Resultatenmatrix Noord- en Midden Drenthe Vervolgafspraken en planning

3 Opening en mededelingen Aan- afwezigen Vaststellen agenda Verslag van bijeenkomst 24 maart vaststellen Wat is er afgelopen 2 weken gebeurd - op hoofdlijnen Toelichting / terugblik op diverse individuele gesprekken en moment opbrengst kort te bespreken

4 Het model

5 Bespreken inkoopdocument / resultaten Algemene reacties; Spelregels model; Algemene kwaliteits- en toetredingscriteria – Er is zoveel mogelijk aangesloten op wettelijke eisen en beschikbare/huidige kaders; – Specifieke aanvullende of afwijkende kwaliteits- en toetredingscriteria per bouwsteen worden per bouwsteen benoemd Monitoring en verantwoording

6 Bespreking bouwstenen – Diagnostiek – 2 bouwstenen – Meedoen en Zelfredzaamheid Bouwsteen licht, midden, zwaar, dagbesteding, respijtzorg – Gezond zijn Bouwsteen licht, midden, zwaar, dagbehandeling en verblijf gecombineerde met behandeling – Gezond opgroeien Bouwsteen licht, midden, zwaar, pleegzorg en gezinsvervangend tehuis. – Fact – Dyslexie Bespreken inkoopdocument / resultaten

7 Tarieven Aangeleverde gegevens aanbieders – Bouwsteentarieven: – Meedoen en Zelfredzaamheid is berekend – Gezond zijn ‘licht’ is berekend, ‘midden’ en ‘zwaar’ systematiek bespreken – Gezond opgroeien – systematiek toelichten – Verblijf en Gezond zijn (dagbehandeling) volgen later

8 Het model

9 Tarieven Meedoen en Participatie Uitgangspunt is zoveel mogelijk aansluiten bij Wmo Bouwsteen licht – Gemiddelde inzet over cliënten per jaar tot ongeveer 2 uur per week Bouwsteen midden – Gemiddelde inzet over cliënten per jaar tussen de 2 en 5 uur per week Bouwsteen zwaar – op uurbasis tegen tarief van € 55,-

10 Tarieven Gezond zijn Uitgangspunten: – Gemiddelde bedragen per afgesloten traject – Cliënt populatie in beeld gebracht – Uren gerelateerd aan omzet – Gemiddelde doorlooptijd is buiten beschouwing gelaten omdat deze nauwelijks afwijkt per hulpvraag; – Medicijn controle is in bouwsteentarief meegenomen, tenzij het enkel medicijncontrole betreft – oplossing? – Prijs per 4 weken per cliënt zorgt voor extra administratieve lasten?

11 Tarieven Gezond zijn Gezond licht – Prijs per traject! – € 600,- per traject – Uit onze steekproeven blijkt dat deze prijs en gemiddelde verwachte ureninzet voor een beperkte afwijking zorgt op het huidige omzetbedrag per aanbieder.

12 Tarieven Gezond zijn midden Bouwsteen midden – Meenemen in berekeningssystematiek! – Range binnen huidige DBC’s is zeer groot; – Grootse hulpvraag bevindt zich in de laagste range tegen een op het totaal geringe omzet; – Gemiddelde doorlooptijd is buiten beschouwing gelaten omdat deze voor diverse ranges geen significante afwijking laat zien; – De vraag is of een tarief per 4 weken danwel 1 traject mogelijk is? – Meenemen adhv rekentabel; – Wat spreken we hierover af?

13 Tarieven Gezond zijn midden

14 Tarieven Gezond zijn zwaar Bouwsteen zwaar – op uurbasis tegen tarief van € 90,-

15 Tarieven Gezond Opgroeien Toelichting berekeningssystematiek: – Gemiddelde gecontracteerde trajectprijs wordt gedeeld door de gemiddelde inzet zorg (doorlooptijd); – Er wordt per 4 weken gefactureerd; – Het ontbreekt momenteel aan inzage van de urenbesteding per trajectprijs om te toetsen of de prijs per 4 weken zich verhoud tot de inzet.

16 Tarieven Diagnostiek Voorstel tarieven Diagnostiek: – Prijs per diagnose? – Monodisciplinair; – Multidisciplinair; – Heeft u hier een beeld bij en zou u hiervoor een tariefsvoorstel kunnen doen of tijdsbesteding kunnen noemen?

17 Vervolgafspraken / planning Afspraken komende 2 weken – Verwerken bespreekpunten tarieven – Uitwerken tarieven door gemeenten en aanbieders – Concept aanbestedingsdocument opstellen Leiden afspraken tot wijzigingen in de planning? Volgende bijeenkomst – 21 april

18 Planning Zuid-Drenthe Zie printversie


Download ppt "Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 7 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google