De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een initiatief van drie kadergroepen 25 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een initiatief van drie kadergroepen 25 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Een initiatief van drie kadergroepen 25 juni 2013

2 Spanningen in organisatie Reorganisaties Achterblijvende inkomsten Gilde verkeersleiders LVNL eist aparte CAO’s Zorg van Gilde Verkeersleiders voor achterban heeft in het verleden reeds veel opgeleverd Patstelling CHMF/Gilde versus niet-verkeersleiders bonden

3 (Inter)nationale samenwerking en integratie FABEC (samenwerking/integratie/vestiging+) Social Dialogue (FABEC overleg sociale partners) Integratie Civiel/Militaire verkeersleidingsdiensten SES2+ Regelgeving Europese Communicatie/Navigatie/Surveillance Centralized Services Centralized Products Verbreding en verdieping van unieke vakkennis Performance Scheme Reporting Period 2 2015-2019

4 Wat willen we met de belangenbehartiging? Wat is het einddoel? wat zijn de stappen?

5 Drie bijeenkomsten (alleen LVNL medewerkers) Neutrale discussies gevoerd Verdere uitwerking in kleine commissie Nu presentatie eerste resultaat

6 1.Ga de strijd aan met CMHF/Gilde en bestuur LVNL op juridische grondenGa de strijd aan met CMHF/Gilde en bestuur LVNL op juridische gronden 2.Wacht af en zieWacht af en zie 3.Zoek aansluiting bij anderenZoek aansluiting bij anderen 4.Bundel de krachten van Technisch en Ondersteunend personeel LVNLBundel de krachten van Technisch en Ondersteunend personeel LVNL

7 Verhouding wordt juridisch Verziekte verhoudingen tussen Bestuur, CMHF en ABVA/VPRL/CNV

8 Reactief Vanwege huidige patstelling met CMHF moet er een keuze gemaakt worden (afwachten kan niet)

9 Specifieke kennis ATC omgeving niet in andere organisaties in Nederland Arbeidsvoorwaarden Technisch en Ondersteunend ATC personeel wel op Europees niveau vergelijkbaar niet op Nederlands niveau

10 Gezamenlijke vereniging voor Belangen Technisch & Ondersteunend personeel LVNL Samenwerkende kracht LVNL versterken Vanuit één vereniging belangenbehartiging voor LVNL-medewerkers organiseren Naar de buitenwereld één LVNL gezicht Relatie met minister, overheden en anderen Zorgen voor erkenning en herkenning en borgen van de unieke vakkennis binnen LVNL

11 Optie 4 verdient verdere uitwerking Liefst meerdere collega’s betrekken Gelet op de situatie: wel een strak tijdplan hanteren

12 Steun vragen voor verdere uitwerking optie 4 Vanaf vandaag: brede betrokkenheid genereren onder de LVNL-collega’s Vaststellen vervolgstappen en tijdplan Afspraken maken over de verdere uitwerking Datum vervolgsessie medewerkerbijeenkomst plannen

13 Initiatiefnemers organiseren twee brainstormsessies Samen gestructureerd, via workshop-achtige aanpak een verenigingsplan uitwerken Tussentijdse terugkoppeling resultaten Structuur uit te werken verenigingsplan is als volgt:

14

15 Vandaag: gezamenlijk uitspreken intentie totstandkoming nieuwe belangenorganisatie Vóór 5 juli eerste workshop Eind augustus tweede workshop Eind september medewerkerbijeenkomst, presentatie inhoudelijke plannen nieuwe vereniging: ‘Zitten we op de goed weg?’ Oktober, november: detailuitwerking Medio december: ‘Take off bijeenkomst’, feestelijke start nieuwe organisatie

16


Download ppt "Een initiatief van drie kadergroepen 25 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google