De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop sluitende aanpak rondom kwetsbare jongeren (VO en MBO) Liesbeth van der Lee RMC coördinator Jasmijn Plug Projectmanager ROC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop sluitende aanpak rondom kwetsbare jongeren (VO en MBO) Liesbeth van der Lee RMC coördinator Jasmijn Plug Projectmanager ROC."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop sluitende aanpak rondom kwetsbare jongeren (VO en MBO) Liesbeth van der Lee RMC coördinator Jasmijn Plug Projectmanager ROC

2 Film Danischa http://programma.bnn.nl/vierhandenopeenbui k/media/353659

3 Opdracht Inventariseren van de vragen met betrekking tot sluitende aanpak rondom kwetsbare jongeren

4 Regionale beleidsaanpak

5 RMC: Wat doen we al? (1) Thuiszittersprotocol met regionale samenwerkingsverbanden vo Leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders op elke vo/mbo locatie in West-Brabant Zomeractie RBL West-Brabant (begeleiden overstap) Preventieve gesprekken, spreekuur met verzuimers in voortgezet onderwijs en mbo

6 RMC: Wat doen we al? (2) Aanpak verzuim incl. 18+, leerplichtambtenaar onderzoekt de belemmerende factoren Aanstellen regionale leer-werkcoach voor de begeleiding van schoolverlaters Entree Samenwerking met sociale zaken Samenwerking beroepen navigatie Groepsaanpak oud vsv-ers, Vergroot je kansen kaart

7 Project Talenten zonder papieren Jasmijn Plug Projectmanager Entree

8 Samenwerkende partners

9 Aanleiding Veranderende wetgeving: Jeugdhulp, Wmo, Passend Onderwijs, Invoering Entreeopleidingen en RMC. Brief aan de kamer (december 2014) “extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie” Landelijke aanpak jeugdwerkloosheid Veel verschillende activiteiten/ overlegstructuren in de regio op het terrein van Onderwijs, Participatie, Jeugd en Wmo

10 Ambitie en doelstelling regio W-B Ambitie: “Iedere jongere in West-Brabant leert, werkt en/of krijgt de nodige zorg” Hoofddoelstelling: Alle jongeren die uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), het Praktijkonderwijs (PrO), het VMBO en de Entree opleiding en uitvallers vanuit het MBO-2 en gaan naar het vervolgonderwijs, hebben een duurzame werkplek, een passende dagbesteding of zitten in een toeleidingtraject.

11 Aansluiting West-Brabant leert en werkt’, opgezet door de Gemeente Breda in samenwerking met het vso- en pro-onderwijs Het actieplan jeugdwerkeloosheid West- Brabant onder leiding van het RPA i.s.m. het Werkgevers Service Punt (WSP).

12 VMBO/MAVO zonder diploma * PrO/ VSO zonder diploma * Zij-instromers zonder diploma * ENTREEOPLEIDING Centrale intakeprocedure Studieadvies (< 4 mnd.) Bij diploma NL op 2F ? Ja => MBO 2 Nee => Arbeidsmarkt Geen terugvaloptie naar Entree = risico op VSV Tijdslijn vanuit doelgroepen Arbeidsmarkt VMBO / MAVO met diploma MBO 2 MBO 2/ 3/ 4 (afhankelijk van vooropleiding) Regionaal netwerk voor opvang Jongeren Regionaal Meldpunt *uitzondering: ongediplomeerde toelating via centrale toelatingscommissie

13 Wat willen we in de regio ontwikkelen? Eén transitieformulier in de regio Implementatie van een of meerdere instrumenten op de VSO-scholen, VMBO- scholen en scholen voor praktijkonderwijs waarmee een transitiedossier en of transitieformulier kan worden opgesteld Matchtafel voor VO

14 Wat willen we in de regio ontwikkelen? Afspraken over nazorg/monitoring van leerlingen die school verlaten Aansluiten RBL bij ‘code oranje’ gesprekken in het MBO voorafgaand aan negatief bindend studieadvies Aansluiten RBL bij procedure Exit gesprekken in het MBO Centrale intakeprocedure voor Entree

15 Wat willen we in de regio ontwikkelen? Checklist toelaatbaarheid Entree (verlengde intake) Onderzoek Pre-entree opleiding De tussentijdse instroommogelijkheden op niveau 2 voor Entreedeelnemers verbeteren Regionaal Meldpunt VSV

16 Heb je naar aanleiding van de presentatie antwoord op je vraag? Waar zie je kansen voor verbetering?

17 Opdracht 2 Op basis van kennis en ervaringen tips/antwoorden geven op de individuele vragen en eventuele tips voor de regionale aanpak


Download ppt "Workshop sluitende aanpak rondom kwetsbare jongeren (VO en MBO) Liesbeth van der Lee RMC coördinator Jasmijn Plug Projectmanager ROC."

Verwante presentaties


Ads door Google