De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitskoers W&MD Marije van der Meij Edwin Luttik Namens commissie kwaliteit en professionalisering 13 oktober 2015, Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitskoers W&MD Marije van der Meij Edwin Luttik Namens commissie kwaliteit en professionalisering 13 oktober 2015, Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitskoers W&MD Marije van der Meij Edwin Luttik Namens commissie kwaliteit en professionalisering 13 oktober 2015, Eindhoven

2 Even terug in de tijd… 2013:  Branche wil terug naar de bedoeling  Opdracht: nieuwe kwaliteitskoers sociaal werk  Voorwaarden: betekenisvol, simpel, betaalbaar  60% wil geen vrijblijvendheid vanaf 2014  Commissie Kwaliteit en Professionalisering

3 Pluspunt ZandvoortDe Lumens Groep MJD GroningenTimpaan Welzijn RijnstadStichting de Wering De Nieuwe OrganisatieTrajekt NIMMD Flevoland DOCK Versa Welzijn Tinten Welzijnsgroep

4 Waar staan we?  Koers is op hoofdlijnen af; uitwerking na ALV  Bestuur MOgroep staat achter de koers  Presentatie en instemming leden - Regiobijeenkomsten in oktober - ALV in november

5 Wat houdt de nieuwe koers in? 3 hoofdingrediënten: 1.MO-code: Een door leden verplicht te onderschrijven branchecode met kwaliteitswaarden 2.Toetsing: Twee manieren om op naleving te toetsen: intercollegiaal en extern (met keurmerk). Verplicht voor inschrijving in het register. 3.Beroepsregister Sociaal Werk

6

7 1. MO-code  Kwaliteitswaarden van de branche - Streefdoelen waaruit onze kwaliteit blijkt - Per domein: (A) Vakmanschap, (B) Dienstverlening en (C) Organisatie & Bestuur  Verplicht te ondertekenen door alle leden  Basis voor de toetsing - Waarden vertalen naar normen

8 Vakmanschap  Onze professionals werken aantoonbaar aan hun vakmanschap en inzetbaarheid en de 10 competenties van de sociaal werker zijn richtinggevend voor beroepsmatig handelen10 competenties van de sociaal werker  Onze professionals zijn analytisch, reflectief en flexibel en leveren maatwerk  De professionals van onze organisatie hebben een ondernemende houding door adequaat te reageren op vragen uit de samenleving en de opdrachtgever, deze voortdurend te verkennen en hun eigen inzet en capaciteiten hier op aan te passen

9 Vakmanschap (vervolg)  Onze professionals streven veiligheid en onbesproken gedrag na  Om het vakmanschap te stimuleren en te borgen vinden wij beroepsregistratie een geschikt middel

10 Dienstverlening  Het uitgangspunt van onze organisatie is maatschappelijke meerwaarde  Klanten kunnen zich wenden tot een vorm van klachtenregeling  Door maatwerk te leveren, creëren wij meerwaarde voor individu en samenleving (in goede balans)  Onze dienstverlening onderzoeken wij periodiek en op eigen wijze op resultaten voor de klant, effectiviteit (o.a. kosten/baten) en maatschappelijke meerwaarde met als doel verbetering van de dienstverlening

11 Organisatie & bestuur  Wij streven ernaar om een ontwikkelende, lerende en ondernemende organisatie te zijn die zich continu verbetert  Wij werken samen voor effectieve en doelmatige dienstverlening met stakeholders als collega organisaties, financiers en cliëntenorganisaties  Wij zijn flexibel en spelen in op de maatschappelijke context  Onze bedrijfsvoering is op orde  Wij zijn transparant over hoe we kwaliteit organiseren, borgen en leveren

12 Organisatie & bestuur (vervolg)  Wij faciliteren onze professionals in de uitvoering van hun vakmanschap  Klanten kunnen zich wenden tot een vorm van cliëntenparticipatie  Wij hebben de Governancecode W&MD ondertekend en leven de hierin opgenomen afspraken na

13 2. Toetsing  Stimuleren van en controleren op naleving van de waarden  Toetsing is optioneel, maar wel voorwaarde voor registratie in het register van de MO-code  Twee toetsingsopties: Intercollegiaal: “MO-geregistreerd” Extern: “Keurmerk” Of beide

14 Toetsing (vervolg)  Intercollegiaal: - Leren en feedback - Random matching met collega’s - Afspraken/formats voor gesprek en verslag - “MO-geregistreerd”  Extern: - Beoordelen en keuring - Door externe auditor - “Keurmerk”

15 Voorbeelden  Onze eigen waarden en normen  Niet hoe maar dat  Niet alleen proces maar ook/vooral resultaat Met dank aan Brigit Grol, Saskia Brands en Margot Bosch: 1.Onze professionals werken aantoonbaar aan hun vakmanschap en inzetbaarheid en de 10 competenties van de sociaal werker zijn richtinggevend voor beroepsmatig handelen - Je kunt laten zien dat en hoe professionals hun vakmanschap op peil houden - Je kunt laten zien dat en hoe er geïnvesteerd wordt in scholing van de 10 competenties van de sociaal werker en wat dit oplevert

16 2.Het uitgangspunt van onze organisatie is maatschappelijke meerwaarde - De organisatie kan laten zien dat en hoe zij maatschappelijke meerwaarde onderzoekt - De maatschappelijke meerwaarde wordt gecommuniceerd aan belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 3.Wij faciliteren onze professionals in de uitvoering van hun vakmanschap - De organisatie toetst of de professional over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt en op welke wijze ontwikkeling nodig of gewenst is en faciliteert hierin. - De organisatie laat zien welke randvoorwaardelijke (hulp)middelen geregeld zijn en toetst wat het effect van deze middelen zijn op het vakmanschap van professionals

17 3. Beroepsregister Sociaal Werk  Een register voor alle sociaal werkers  Waarom registratie?  Géén afvinksysteem…!  Ontwikkelen met partners Actieprogramma Professionalisering  Bij Registerplein  Verhouding SKJ en Registerplein

18 Vooraanmelden beroepsregistratie jeugdhulp bij SKJ  Bepaal eerst OF je je moet vooraanmelden: zie het stroomschema op blz. 3 van deze brochuredeze brochure  Als je je moet vooraanmelden, maak dan eerst een account aan op de website van het SKJ. Daarna kun je verder gaan met de vooraanmelding. account  Aanmelden voor 1 januari 2016  In najaar meer informatie over register sociaal werk. Houd je sociaal werkers aangemeld bij het Registerplein  Zie dit filmpjedit filmpje

19 Transparantie  Betrekken klanten/burgers en stakeholders bij ontwikkeling en evaluatie (effect en tevredenheid)  Transparantie over kwaliteit, meerwaarde en governance  Zichtbaar maken van (type) toetsing  Uitkomsten toetsingsrapporten…?

20 Toolbox Ondersteuning bij naleving Up to date instrumenten en methoden per domein Bv. effectiviteit van dienstverlening: Databanken Beslisboom “Twee meter geluk” (zie online)online

21 Ja, maar….

22 1.Zo’n MO-code...Dat is toch een papieren tijger? 2.Een keurmerk en beroepsregister…dat is toch ouderwets systeemdenken? 3.Er is al zoveel binnen onze en in ander branches…Een nieuwe code en keurmerk maken het moeilijker in plaats van makkelijker.

23 Ja maar…. 4.Branchecode en intercollegiaal toetsen: staaltje “slager keurt zijn eigen vlees”? 5.Het is allemaal veel te duur en kost veel tijd 6.Is dit wel geschikt voor iedereen (klein en groot, breed en smal)?

24 Hoe verder?  Keus samenwerkingspartner(s) voor uitvoering  Voorstel en instemming ALV (25 nov)  Na mandaat in november: in 2016 de uitwerking…

25 Vragen, feedback of ander soortige input? Laat het ons weten! Spreek ons vandaag aan Laat je input achter op een flip-over Bel of mail ons vandermeij@mogroep.nl luttik@mogroep.nl


Download ppt "Kwaliteitskoers W&MD Marije van der Meij Edwin Luttik Namens commissie kwaliteit en professionalisering 13 oktober 2015, Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google