De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een half uurtje pgb, hoe staat het er mee 16 april 2016 DELFT Duchenne Congres Duchenne Parent Project Frans van der Pas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een half uurtje pgb, hoe staat het er mee 16 april 2016 DELFT Duchenne Congres Duchenne Parent Project Frans van der Pas."— Transcript van de presentatie:

1 Een half uurtje pgb, hoe staat het er mee 16 april 2016 DELFT Duchenne Congres Duchenne Parent Project Frans van der Pas

2 Workshop 10 minuten inleiding en 20 minuten vragen  Kennismaking met Per Saldo  Pgb nu in vier zorgwetten  Pgb in de Wet Langdurige Zorg (WLZ)  Pgb van uw gemeente (WMO)  Pgb van uw zorgverzekeraar (Zvw)  Uw vragen

3  Vereniging van budgethouders. Er zijn nu ruim 25.000 leden  Lidmaatschap plus 79,50. Basis is 46,50. Ga naar pgb.nl  Informatie -brochures, hulpgids, nieuwsbrief, website pgb.nl, regionale voorlichting  Advies -telefonische helpdesk voor leden  Juridisch advies -voor plus-leden  Cursussen -online- en groepscursussen  Informatie -regionale bijeenkomsten voor leden  Belangenbehartiging - lobby en opkomen voor uw rechten  Consultancy -advies aan aanbieders en gemeenten Wat is en doet Per Saldo

4 Solide pgb – sinds 2015  Pgb is in alle vier zorgwetten verankerd  Budgethouders kunnen eigen regie nemen  Nieuwe budgethouders krijgen vooraf gesprek en moeten onderbouwen waarom zij kiezen vóór pgb  Trekkingsrechten bij SVB

5 Pgb is mogelijk in 4 zorgwetten Jeugdwet- gemeente : Alle jeugdhulp, exclusief verpleging en intensieve kindzorgAlle jeugdhulp, exclusief verpleging en intensieve kindzorg Zvw: Verpleging en persoonlijke verzorgingVerpleging en persoonlijke verzorging Intensieve kindzorgIntensieve kindzorg Verpleging bij kinderenVerpleging bij kinderen Wmo- gemeente : Maatwerk voor volwassenen om te kunnen participeren in de maatschappijMaatwerk voor volwassenen om te kunnen participeren in de maatschappij Beschermd wonenBeschermd wonen Wlz : Alle zorg en verblijfAlle zorg en verblijf Bij Permanent toezichtBij Permanent toezicht en/of 24 uur zorg in de nabijheid24 uur zorg in de nabijheid AWBZ IS VANAF 2015 OVERGEGAAN IN :

6 De Wet langdurige zorg: Wlz Voor wie? Alleen bij 24-uur toezicht en/of 24-uurs zorg in de nabijheid. Wat? Alle nodige zorg in een instelling of thuis (net als in oude AWBZ). De zorg kan ook thuis georganiseerd worden met pgb. Indicatie is levenslang. Vooralsnog hulpmiddelen en aanpassingen via gemeente. Hoe? Aanvraag doen bij CIZ. CIZ stelt toegang en profiel vast. Zorgkantoor regelt toegang tot pgb en meerzorg.

7 De Jeugdwet Voor wie? Zorg voor alle kinderen tot 18 jaar: thuis en aanvullend op school Uitgezonderd: - verpleging en intensieve kindzorg (medisch) via Zvw. - kinderen die in aanmerking komen voor de Wlz. Wat? Begeleiding (individueel/groepsverband), logeeropvang Behandeling. Hulpmiddelen, vervoer en woningaanpassingen. Hoe? Aanvragen bij wijk-jeugdteam gemeente. In keukentafelgesprek onderzoekt gemeente hoe zij u kunnen helpen op basis van uw persoonlijk familieplan. Per gemeente gelden verschillende regels en tarieven.

8 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Wmo Voor wie? Volwassenen vanaf 18 jaar. Wat? Begeleiding en ondersteuning om te participeren, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding, logeeropvang, beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen/woningaanpassingen. Hoe? Aanvragen bij wijkteam gemeente. In keukentafelgesprek onderzoekt gemeente hoe zij u kunnen helpen op basis van uw persoonlijk familieplan. Per gemeente gelden verschillende regels en tarieven.

9 De Zorgverzekeringswet: Zvw Voor wie? Iedereen die langdurig verpleging of verzorging nodig heeft vanwege een chronische ziekte of beperking. Verpleging ook voor kinderen. Wat? Verpleging en persoonlijke verzorging. Intensieve kindzorg, inclusief logeren, begeleiding en dagbesteding. Hoe? Indicatiestelling door verpleegkundige niveau 5. Zorgverzekeraar kent pgb toe volgens eigen Zvw pgb reglement.

10 Tijd voor uw vragen

11 Dank voor uw inbreng en aandacht Meer informatie: www.pgb.nl


Download ppt "Een half uurtje pgb, hoe staat het er mee 16 april 2016 DELFT Duchenne Congres Duchenne Parent Project Frans van der Pas."

Verwante presentaties


Ads door Google