De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bed Bad brood Laagdrempelige opvang van thuislozen Jasmine Marechal-1Basw AO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bed Bad brood Laagdrempelige opvang van thuislozen Jasmine Marechal-1Basw AO."— Transcript van de presentatie:

1 Bed Bad brood Laagdrempelige opvang van thuislozen Jasmine Marechal-1Basw AO

2 Recente benaderingen in de opvang voor thuislozen Het maatschappelijk steunsysteem heeft 2 betekenissen:  Steunsysteem van de individuele cliënt (familie, buren, diensten..),  samenhangend geheel van diensten en particuliere steungevers. Een goed steunsysteem bevat enkele belangrijke hoofdonderdelen:  1 ste : Vaststellen van de zorgbehoefte en bereiken van de doelgroep.  2 de : Probleemgericht werken met de doelgroep.  3 de : sociale integratie en maatschappelijke participatie van de patiënt kunnen worden bevorderd door de cliënt te ondersteunen bij het dagelijks functioneren.  4 de : de persoonlijke ontwikkeling van de patiënt kan worden gestimuleerd door individuele rehabilitatie.

3 Presentietheorie Presentie Vs. Interventie Presentie:  Elkaar als gelijke behandelen.  De hulpverlener als ‘helpende vriend’.  Persoonlijke ervaringen uitwisselen.  De ander waarderen en respecteren. Interventie:  Subject-object relatie.  Technieken en professionele methoden.  Te weinig oog voor de leefwereld van cliënt.

4 Expressed emotion We zien een proces van professionele socialisatie met een eigen perspectief van waaruit cliënten worden benaderd. De EE of Expressed emotion: bepaalt de kans op herval: Affectieve attituden en gedragingen. Omgeving met veel kritiek, vijandigheid en emotionele overbetrokkenheid. Deze mensen > kans op herval.

5 Harm reduction Nieuwe vorm van algemene gezondheidspromotie Geen risicovol gedrag verbieden/verbannen maar VEILIGHEID. Gevolgen verminderen op korte termijn. Diensten aanbieden in omgeving druggebruikers. Bv, spuitenruil, methadonverstrekking, testen van illegale drugs. Deze manier doet de clienten nadenken over hun eigen toestand.

6 Bemoeizorg Personen met psychiatrische problemen vallen buiten de boot, gevolg: Verzorgen zich nauwelijks. Houden woning niet schoon of raken die kwijt. Veroorzaken overlast. Deze mensen krijgen de term ‘ zorgwekkende zorgmijders ’. Bemoeizorg vraagt dat de hulpvrager: Zelf de stap zet naar hulpverlening. Gemotiveerd is om zijn situatie aan te pakken.

7 Bemoeizorg Wanneer is bemoeizorg gerechtvaardigd ? Ongevraagd moeien = problematisch. Autonomie is belangrijk! Wanneer mensen niet in staat zijn eigen steun te organiseren: Dan komt hulpverlening in beeld. De hulpverlener bevordert de client in zijn zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

8 Kwartiermaken Ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Zorg dicht bij huis en maatschappelijk steunsysteem maakt proces ‘ patiënt-> burger ’ mogelijk. Kwartiermakers: Spreken mensen en organisaties aan. Ontmoetingen in sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk.. Mensen krijgen zo de kans om zin en betekenis aan hun leven te geven!

9 Empowerment Hoe moeten hulpverleners handelen in concrete praktijksituaties. De wijze waarop hulpverleners naar situaties en clienten moeten kijken. Empowerment: Individuelen en groepen maken een proces door waardoor ze in staat zijn om invloed uit te oefenen op personen en structuren. Hiervoor zijn twee dingen nodig: Zelfbewustzijn en inzicht in de eigen mogelijkheden. Verandering van het beeld dat een persoon heeft over zijn relaties met anderen.

10 Empowerment Empowerment gaat de positieve dingen benadrukken ! Individuelen en groepen krijgen terug controle over hun eigen levensomstandigheden. Belangrijk : De krachten. Het positieve. De handelingsmogelijkheden. Sterke eigenschappen van de individuen. Bron: Hermans, K., De Coster, I., & Van Audenhoven, C. (2007). Bed Bad Brood. Laagdrempelige opvang van thuislozen. Antwerpen: Garant. pp. 33-48.


Download ppt "Bed Bad brood Laagdrempelige opvang van thuislozen Jasmine Marechal-1Basw AO."

Verwante presentaties


Ads door Google