De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop masterproefbegeleiding 1 december 2015. Workshops - 16 februari 2016: workshop rond activerende werkvormen in groepssessies - Feedback geven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop masterproefbegeleiding 1 december 2015. Workshops - 16 februari 2016: workshop rond activerende werkvormen in groepssessies - Feedback geven."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop masterproefbegeleiding 1 december 2015

2 Workshops - 16 februari 2016: workshop rond activerende werkvormen in groepssessies - Feedback geven en examens verbeteren Sessies Dienst Onderwijsbeleid - Start to teach (eind januari) - Online module masterproefbegeleiding: https://www.youtube.com/watch?v=zSWPN9M7htU

3 Inhoud 1. Belang van goede begeleiding 2. De start 3. Het proces/verschillende onderzoeksfasen 4. Feedback geven 5. Moeilijke situaties 6. Plagiaat

4 1. Belang van goede begeleiding 1.1 Wat is een goede begeleiding? Studenten begeleiden is een uitdagende, moeilijke taak.  Wat houdt het in om een MP te begeleiden? o Bespreek welke verwachtingen er heersen o Vanuit de student o Vanuit jouw rol als dagelijkse begeleider o Vanuit de rol als promotor Lukt het om aan deze verwachtingen tegemoet te komen? Zijn deze realistisch?

5 1. Belang van goede begeleiding 1.2 Twee soorten begeleiders en studenten Ik verkies vooraf te plannen: analytische persoon Ik verkies ad hoc te werken: intuïtieve persoon  Goede match nodig tussen de ‘coach’ en de student. IC+ISAC+ISIC+ASAC+AS Armstrong S.J. (2004) The impact of supervisors’ cognitive styles on the quality of research supervision in management education. British Journal of Educational Psychology 74, 599-616. Beide types hebben voor- en nadelen. Welk type begeleider ben jij?

6 1. Belang van goede begeleiding Met een analytische coach/ begeleider zijn de mate van tevredenheid over de kwaliteit van de begeleiding én de punten doorgaans hoger. IC+ISAC+ISIC+ASAC+AS Begeleider kan de voordelen van een meer georganiseerde aanpak laten zien. Ideale combinatie Bij voorkeur meer frequente korte overlegmomenten i.p.v. enkele die zeer lang duren. (+ voor workload begeleiders, + voor punten en welbevinden van de studenten) Armstrong S.J. (2004) The impact of supervisors’ cognitive styles on the quality of research supervision in management education. British Journal of Educational Psychology 74, 599-616.

7 1. Belang van goede begeleiding Bewaar een goed evenwicht! Van de student worden zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, een goede zelforganisatie en ondernemingszin verwacht tijdens alle fasen van het project. Het begeleidingsteam formuleert suggesties en adviezen in elk stadium van het project en is op regelmatige tijdstippen beschikbaar voor de student. (Nota Masterproef, 10/07/2015)

8 1. Belang van goede begeleiding Bewaar een goed evenwicht! Studenten hebben recht op een goede begeleiding en voldoende feedback op hun leerproces. Studenten moeten de kans krijgen om zich zelfstandig te ontwikkelen om de doelstellingen te bereiken.

9 2. De start 2.1 Afspraken met de promotor In welke mate is de promotor betrokken bij het begeleidingsproces? Hoe vaak zit hij/zij samen met de student(en)? Hoe vaak zitten jullie samen? Hoe blijft hij/zij op de hoogte van de voortgang? Wordt hij/zij steeds in CC gezet bij mails? Bij welke mails wel/niet? Wat is jouw rol en wat is zijn/haar rol? Is dat voor iedereen, incl de student, duidelijk? Wanneer kan je bij hem/haar terecht? Kán je bij hem/haar terecht? Hoe zit het met het geven van feedback op schriftelijke stukken? Wie doet wat? Wat is de rol van de co-promotor? Weten jullie van elkaar (en de student) wanneer je (niet) beschikbaar bent?

10 2. De start 2.2 Het eerste gesprek met de student 1. AFSPRAKEN + VERWACHTINGEN FORMULEREN Voorkennis student? Ambities? Geef instructies en informeer! Formuleren van de probleemstelling: studenten hebben de neiging om het heel breed te zien … => Baken af en wees realistisch! Bepalen van het onderzoeksplan Formuleer onderzoeksfasen: de activiteiten Informatie selecteren (literatuur, onderzoekstechnieken, data …) 2. PLANNING OPMAKEN  Nota masterproef bijlage 3: Checklist kennismakingsgesprek masterproef

11 AFSPRAKEN: enkele tips Houd wekelijks of tweewekelijks een vast spreekuur waarop je beschikbaar bent Laat studenten op voorhand intekenen via het secretariaat of via Toledo (Tolinto) Waarschuw studenten tijdig wanneer je een tijdlang niet beschikbaar bent omwille van congressen of andere activiteiten Vraag de student het gesprek voor te bereiden Vraag aan studenten om notities te nemen tijdens de gesprekken zodat er later geen discussie is over de besproken onderwerpen of gemaakte afspraken Houd een dossier of fiche bij over elke student en bereid aan de hand van deze informatie het gesprek voor

12 3. Het proces Onderzoeksfasen o Keuze van onderwerp + onderzoeksvragen formuleren: onderzoek afbakenen o Literatuurstudie o Dataverzameling en -verwerking o Rapporteren: schriftelijk (en mondeling) verslag Uitdagingen per fase voor een student en voor een begeleider? Deze workshop focust vooral op 3 fasen: onderzoek afbakenen + literatuurstudie + dataverzameling en -verwerking

13 OEFENING Per topic krijg je een case. Discussieer: hoe pak je dit aan? (ervaringsuitwisseling) Formuleer een ‘gouden tip’ per topic/case. Nadien: korte terugkoppeling in plenum

14 Topic 1: Onderzoek afbakenen + onderzoeksvragen formuleren CASES 1. Je hebt een sterke en gemotiveerde student die heel goed weet waar hij met het onderzoek naartoe wil. Dit strookt echter niet met het plan dat jij uitgestippeld hebt. 2. Je student heeft zijn vierde keuze gekregen. Hij is niet bijzonder gemotiveerd en heeft geen idee hoe hij moet beginnen aan dit onderwerp.

15 TOPIC 1: TIPS & TRICKS Challenges Questions to discuss with your student Guidelines & tools to support the student The ambitions and expectations of the student - Why did you choose this subject or when the student is attributed to this subject: what do you expect from this? - What do you hope to achieve? - What relevance would you like your thesis to have (practical, social, disciplinary, …)? - Set up a meeting to get to know each other better (more information can be found under the topic ‘preparing for first the first supervision meeting’). - If there are some guidelines of the faculty, you can discuss them with your students - This document could be helpful in clarifying expectations and establishing good communications (doc Oxford Learning Institute)doc Oxford Learning Institute The prior knowledge of the field - What do you already know? - What will you have to learn? - Provide sufficient and correct instruction and information about recovering some possible lacking skills or knowledge.

16 Challenges Questions to discuss with your student Guidelines & tools to support the student Limiting the subject - What has already been done in this topic area? - Are there some gaps in the literature? - Which research questions would you like to see answered? - In which way is this relevant to the research? - Do you have a preferred approach? - Direct your students to previous dissertation and literature around the topic and encourage them to focus on the ‘future directions’ sections (Roberts, 2015, p. 26) Ability to research the subject - See the PICO model for a quantitative research question - Help your student to ask the appropriate questions. - Quantitative research: the PICO model could be helpful to guide the student in formulating a researchable research question - “Research questions in qualitative research tend to be less specific, are frequently seen as a starting point or ‘provisional’ research question, and may be exploratory in nature.” (Roberts, 2015, p. 26)

17 Topic 2: Schrijven literatuurstudie CASES 1.Een student levert een literatuurstudie in waarin veel spellingsfouten staan. 2. Een student vermeldt in de literatuurstudie niet alle relevante auteurs of onderzoeken uit het onderzoeksdomein. 3. Een student vraagt herhaaldelijk om de literatuurstudie nog eens na te lezen.

18 TOPIC 2: TIPS & TRICKS Handleiding voor studenten ‘Academisch schrijven’ en een ‘Checklist presenteertechnieken’Academisch schrijven Evaluatiecriteria taal en vorm Evaluatiecriteria Wat je met je student kan bespreken in deze fase: Gebruik van databases en zoekstrategieën (zoektermen...) Template voor de samenvattingen van de artikels Conceptmap opmaken = visuele voorstelling van de verschillende concepten uit de literatuurstudie en de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden. Meer info vind je hier.hier Vraag om een samenvatting van de literatuurstudie, waarin je student op één pagina de rode draad weergeeft.

19 TOPIC 3: Dataverzameling en -verwerking CASES 1. Een student loopt vast met analyses en roept regelmatig jouw hulp in voor de uitvoering. 2. Een student heeft een probleem met analyses waarop jij het antwoord ook niet meteen weet. 3. Het onderzoek is mislukt of de verwachte resultaten blijven uit.

20 TOPIC 3: TIPS & TRICKS Wat je met je student kan bespreken in deze fase: Wat zijn de hypothesen Welke variabelen testen en hoe? Voor- en nadelen van methoden Dataverzameling opvolgen en op tijd reageren Geschikte cursussen statistiek + voorbeelden andere masterproeven, artikels … Bespreek de stappen van de data-analyse + eventueel demonstreren a.d.h.v. andere dataset Bevindingen: kwaliteitsvol verwerkt? + laat student in eigen woorden uitleggen Implicaties resultaten? Antwoord op onderzoeksvragen?

21 4. Feedback geven Moeilijk om evenwicht te vinden: HOE en HOE VAAK geef je feedback? HOE BEWAAR JIJ HET EVENWICHT TUSSEN FEEDBACK GEVEN EN STUREN? CASES 1. Wat doe je als je merkt dat een student niet met je feedback aan de slag gaat?

22 4. Feedback geven 2. Nadat een student met je feedback aan de slag is gegaan en deze verwerkt heeft, stuurt hij het hoofdstuk nogmaals door voor feedback. Op welke manier zou je door dit hoofdstuk gaan en feedback geven? 3. Je student heeft zijn eerste schriftelijke stukken doorgestuurd en je vindt die echt beneden alle peil, zowel qua taal als qua inhoud. Je bereidt het feedbackgesprek voor waarop je hem duidelijk zal moeten maken dat de kwaliteit onvoldoende is. Hoe pak je dit aan? 4. Je hebt een student die beweert dat hij niet verder kan met jouw feedback: hij weet niet wat hij ermee moet doen en vindt het vaag geformuleerd. Hoe concreet kan feedback zijn zonder te veel te sturen?

23 TIPS & TRICKS Stel duidelijke richtlijnen op rond het geven van feedback: hoe vaak, wanneer … Beoordelingscriteria faculteit: gebruik ze af en toe om studenten hiermee te laten kennismaken (+ transparantie) Geef tijdig feedback! = kans op bijleren én bijsturen Geef feedback op elke belangrijke fase van het proces: afbakenen onderwerp, literatuurstudie, verzamelen en verwerken van de data, rapportering. Ga na of de student je feedback begrepen heeft (laten herhalen in eigen woorden of er actiepunten aan laten koppelen).

24 TIPS & TRICKS Feedback gaat altijd om het werk, niet om de persoon. Probeer altijd het positieve te benadrukken en tracht de werkpunten (samen met de student) om te zetten in actiepunten. Verbeter fouten niet zelf zodat de student de oplossing niet slechts heeft over te nemen, maar zelf moet formuleren. Geef wel suggesties en instructies. Verwijs naar gezaghebbende literatuur waarin studenten oplossingen kunnen vinden. Meer informatie over feedback vind je hier.hier

25 5. Moeilijke situaties CASES 1. Het is eind november en je hebt een van jouw studenten nog nooit gezien. 2. Een student komt onvoorbereid naar een bijeenkomst, stelt niet veel vragen en noteert niets. De student is passief en wacht alleen tot jij iets zegt. 3. De student houdt zich niet aan de gestelde deadlines en/of afspraken.

26 5. Moeilijke situaties 4. Je begeleidt twee masterproefstudenten. Een van de twee is ondernemend en mailt je geregeld met vragen over het onderzoek. De andere student werkt zelfstandiger en zal jou minder snel contacteren met vragen. Toch blikken beide studenten tevreden terug op het begeleidingsproces. Je vraagt jezelf af of het eerlijk was om in de ene student meer tijd te investeren dan in de andere. Wat is jouw mening hierover?

27 5. Moeilijke situaties 5. Een student beweert dat je zijn e-mails niet snel genoeg beantwoordt waardoor hij niet verder kan met zijn onderzoek. Hoe ga je hiermee om? Wat is ‘niet snel genoeg’ reageren op e-mails in de ogen van de student? 6. Je stelde in het begin van het academiejaar een planning op met je student(en) waarin je bepaalde deadlines opgaf om feedback te kunnen geven op bepaalde onderdelen. Je student vertoont echter systematisch uitstelgedrag en je moet steeds naar de beloofde documenten vragen. Je krijgt ze dan ook veel te laat binnen als de deadline al lang verstreken is. Hierdoor komt jouw eigen planning en tijdschema in het gedrang. Hoe pak je dit aan?

28 5. Moeilijke situaties 7. Je student doet zijn beklag bij de promotor of bij de ombuds over de weinig bruikbare feedback die hij krijgt van jou. Jij vindt dat je zinvolle mondelinge feedbacksessies had waarin je vooral vragen stelde aan de student eerder dan hem antwoorden te geven. Je beschouwt dit als onderdeel van het leerproces. Op welke manier kan je de promotor/de student/… overtuigen van de kwaliteit van je begeleiding?

29 TIPS & TRICKS Wees expliciet over de manier waarop jij begeleidt en waarom. Op die manier wordt het voor de student duidelijk waaraan hij/zij zich kan verwachten. Toon persoonlijke betrokkenheid: vraag hoe het gaat, toon persoonlijke interesse in het onderwerp, reageer zo snel mogelijk op mailtjes die je krijgt (al was het maar om te zeggen wanneer de student een antwoord mag verwachten) (de Kleijn, et al., 2012). Voorzie voldoende begeleiding en structuur voor de student. Bespreek wat ideaal is voor de student. Dit document, opgesteld door de universiteit van Oxford, kan je helpen om het gesprek hierover aan te gaan. document

30 6. Plagiaat KU Leuven definieert plagiaat als volgt: “Plagiaat is een vorm van examenfraude die bestaat uit elke overname zonder adequate bronvermelding van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen,…) van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm”

31 beperkte definitie, nog veel ruimte voor interpretatie vraag aan de faculteiten om ze aan te vullen met een contextualisering o verduidelijking adequate bronvermelding o domeinspecifieke illustraties van correct omgaan met refereren en parafraseren voor verschillende soorten opdrachten

32 Kopiëren en plakken van websites Inadequate parafrasering Kopiëren van een bron zonder te citeren (opzettelijk of onbewust) Referenties alleen aan eind van tekst geen citaties Verdergaan op iemands ideeën zonder citeren Foutief gebruik referentiesysteem Kopen, stelen van een paper opzettelijk plagiëren mogelijk onbewust plagiëren Coenen, B., & Huyghe,S. (2014). Plagiaat bij studenten. Preventie en detectie [PowerPoint slides]. Retrieved from http://www.kuleuven-kulak.be/nl/onderwijs/hapje_onderwijs/hapje-onderwijs-academiejaar_2013-2014

33 Plagiaatbeleid heeft drie luiken: preventie detectie sanctionering

34 Plagiaatpreventie sensibiliseren 1. Studenten sensibiliseren aanleren 2. Studenten schrijfvaardigheden aanleren ontwerpen 3. Plagiaatproof opdrachten ontwerpen Coenen, B., & Huyghe,S. (2014). Plagiaat bij studenten. Preventie en detectie [PowerPoint slides]. Retrieved from http://www.kuleuven-kulak.be/nl/onderwijs/hapje_onderwijs/hapje-onderwijs-academiejaar_2013-2014

35 Studenten inlichten: o http://www.kuleuven.be/plagiaat/index.html http://www.kuleuven.be/plagiaat/index.html o http://bib.kuleuven.be/ub/zoeken/zoekhulp http://bib.kuleuven.be/ub/zoeken/zoekhulp ! ‘Practice what we preach’: zorg voor correcte bronvermeldingen en referenties in eigen cursusmateriaal en hand-outs. Coenen, B., & Huyghe,S. (2014). Plagiaat bij studenten. Preventie en detectie [PowerPoint slides]. Retrieved from http://www.kuleuven-kulak.be/nl/onderwijs/hapje_onderwijs/hapje-onderwijs-academiejaar_2013-2014

36 Studenten schrijfvaardigheden aanleren: Eenduidige afspraken/conventies over refereren Werken met gelijkaardige beoordelingscriteria (doorheen de opleiding) Tutorial informatievaardigheden Barrett, R., Malcom, J. (2006). Embedding plagiarism in the assessment process. International Journal for Educational Integrity, 2(1), 38-45. Elander, J., Pittam, G., Lusher, J., Fox,. P., Payne N. (2010). Evaluation of an intervention to help students avoid unintentional plagiarism by improving their authorial identity. Assessment & Evaluation in Higher Education 35(2), 171.

37 Opdrachten plagiaatproof maken: o Duidelijke verwachtingen (citeren, parafraseren, refereren) o Wisselende & uitdagende opdrachten o Vraag “unieke” elementen (persoonlijk, recent, specifieke locatie/data/papers,…) o Kleinere deeltaken en tussentijdse producten opvragen o Meta-analyse vragen o Welke bronnen waarom bruikbaar? o Waarom voor deze structuur/opbouw van de paper gekozen? o Hoe aanpak volgende keer wijzigen? o Wat geleerd Coenen, B., & Huyghe,S. (2014). Plagiaat bij studenten. Preventie en detectie [PowerPoint slides]. Retrieved from http://www.kuleuven-kulak.be/nl/onderwijs/hapje_onderwijs/hapje-onderwijs-academiejaar_2013-2014

38 Plagiaatdetectie in onze faculteit worden alle masterproeven opgeladen in turn-it-in vanaf 1% overlap wordt een masterproef pagina per pagina visueel gescreend bij vermoeden van plagiaat gebeurt screening door een tweede persoon bij weerhouden vermoeden wordt student gehoord door de beperkte examencommissie Coenen, B., & Huyghe,S. (2014). Plagiaat bij studenten. Preventie en detectie [PowerPoint slides]. Retrieved from http://www.kuleuven-kulak.be/nl/onderwijs/hapje_onderwijs/hapje-onderwijs-academiejaar_2013-2014

39 Sanctionering voor het bepalen van de strafmaat kunnen verschillende elementen in rekening gebracht worden: o omvang o aard o ervaring student o intentionaliteit Coenen, B., & Huyghe,S. (2014). Plagiaat bij studenten. Preventie en detectie [PowerPoint slides]. Retrieved from http://www.kuleuven-kulak.be/nl/onderwijs/hapje_onderwijs/hapje-onderwijs-academiejaar_2013-2014

40 belangrijk is in rekening te brengen of opleiding haar preventieplicht nagekomen is zo nee: o geen indicatie voor intentionaliteit = methodologische fout → weerslag op kwotering o wel indicatie voor intentionaliteit (sancties voorzien in het OER) zo ja: o geen indicatie voor intentionaliteit = “niet (volledig) verschoonbare fout “ → weerslag op kwotering o wel indicatie voor intentionaliteit (sancties voorzien in het OER)

41 aanbeveling aan faculteiten om het gevolgd hebben van een preventietraject aantoonbaar te maken: o studenten verklaring laten ondertekenen o bewijs van deelname aan webcursus informatievaardigheden o …

42 opdracht voor de faculteit in 2015-2016: universiteitsbrede definitie contextualiseren facultair beleid uitwerken dat processen voorziet rond preventie, detectie en sanctionering o leerlijn informatievaardigheden uittekenen o systematische electronische screening van alle masterproeven studenten informeren over plagiaatdetectie en sanctioneringsbeleid personeel vormen met betrekking tot plagiaatpreventie en - detectie

43 VRAGEN?


Download ppt "Workshop masterproefbegeleiding 1 december 2015. Workshops - 16 februari 2016: workshop rond activerende werkvormen in groepssessies - Feedback geven."

Verwante presentaties


Ads door Google