De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokale ontwikkelingen Peter van der Terp, wethouder Jeugd 17 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokale ontwikkelingen Peter van der Terp, wethouder Jeugd 17 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Lokale ontwikkelingen Peter van der Terp, wethouder Jeugd 17 oktober 2013

2 In deze presentatie De decentralisaties in vogelvlucht Piketpaaltjes Steenwijkerland Samenwerken in Steenwijkerland: opmaat voor een gedachtewisseling

3 Transities in vogelvlucht Jeugd -> Jeugdwet AWBZ -> Wet Maatschappelijke Ondersteuning Participatiewet Allen per 1-1-2015

4 Jeugd Wat gaat over? Alle intra- en extramurale zorg voor jeugd: Provinciale jeugdzorg Gesloten jeugdzorg Jeugd GGZ Jeugd LVB Begeleiding en verzorging, incl. vervoer Kortdurend verblijf GGZ in kader van strafrecht (forensische zorg) Jeugdbescherming Jeugdreclassering

5 Jeugdwet: rol huisarts Jeugdhulp is ook toegankelijk via de huisarts (art. 2.5, eerste lid) College en huisartsen maken afspraken over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verwijzing plaatsvindt (art. 2.6, derde lid).

6 AWBZ -> Nieuwe WMO Wat gaat over? Extramurale zorg: Persoonlijke verzorging (of naar ZvW?) Begeleiding: –individueel –groep (dagbesteding) –begeleid wonen => Incl vervoer en kortdurend verblijf

7 Participatiewet Wat gaat over? inkomensvoorziening voor Wajongers met arbeidsvermogen =>één nieuwe regeling voor mensen met arbeidsvermogen (Wwb, WsW en Wajong)

8 Bezuinigingen Op macrobudget: Jeugd: oplopend tot -15% in 2017 AWBZ persoonlijke verzorging: -15% AWBZ begeleiding: -25% Participatiewet: oplopend tot -20% in 2018 + verevening

9 Gemeentelijke opdracht Door middel van: Preventie Signalering Zorgtoewijzing Casusregie Nazorg Instrumenten: wettelijke kaders & verordeningen financiële middelen -> inkoop van zorg en deskundigheid dialoog Inwoners ondersteunen om zelfredzaamheid en participatie te behouden/ te vergroten

10 Piketpaaltjes Steenwijkerland Een verantwoorde transitie Op basis van uitgangspunten Zorgtoewijzing via: –Jeugd: Centrum voor Jeugd en Gezin –Begeleiding: gebiedsteams –Participatiewet: IGSD (sociale dienst) –(Persoonlijke verzorging: WMO consulenten)

11 Uitgangspunten Gemeentelijke inzet alleen indien nodig Omslag van systeemwereld (regels, procedures ed) naar leefwereld Uitgaan van de eigen (veer)kracht en ontwikkelingsmogelijkheden Gebruik maken van de kracht van de samenleving (individueel) maatwerk Integrale benadering Ondersteuning zoveel mogelijk verankerd in de lokale leefwereld Samenwerking tussen organisaties

12 Samenwerken in Steenwijkerland Opmaat voor gedachtewisseling LHV: 3 modellen huisartsenzorg voor de jeugd: 1.Basis generalistische huisartsenzorg 2.Aanvullend = basis + extra aandacht voor: signalering van problematiek vraagverheldering door POH 3.Bijzonder = aanvullend + extra aanbod: Begeleiding en behandeling door POH-er Focus op verdiepen in problematiek Preventieve activiteiten


Download ppt "Lokale ontwikkelingen Peter van der Terp, wethouder Jeugd 17 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google