De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderenzorg in de opleiding Jan van Zeijl, arts-microbioloog Izore Centrum Infectieziekten Friesland Leeuwarden Papendal, 21 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderenzorg in de opleiding Jan van Zeijl, arts-microbioloog Izore Centrum Infectieziekten Friesland Leeuwarden Papendal, 21 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderenzorg in de opleiding Jan van Zeijl, arts-microbioloog Izore Centrum Infectieziekten Friesland Leeuwarden Papendal, 21 maart 2016

2 (potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t.  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …     Disclosure belangen J.H. van Zeijl

3 Onder verantwoordelijkheid van:Concilium MM Met medewerking van: Bartelt de Jongh Lieke Reubsaet Disclosure belangen J.H. van Zeijl

4 Presentatie in vogelvlucht Vraag vanuit CGS/KNMG Ouderenzorg: ook relevant voor ons vak? Uitwerking van 3 opleidingsthema’s Een blik vooruit… Werk aan de winkel

5 Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties

6

7 Project Ouderenzorg in de opleiding –Medische zorg voor kwetsbare ouderen moet specifieke aandacht krijgen binnen alle* specialismen. Dat is het doel van het project Ouderenzorg van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) * Uitgezonderd specialismen die geen oudere patiënten kennen (zoals kindergeneeskunde) of waarvan ouderengeneeskunde de kern van het vak vormt (bijvoorbeeld klinische geriatrie).

8 Vraag vanuit CGS/KNMG CGS heeft alle WV benaderd Vraag: is er in de opleiding aandacht voor ouderenzorg?

9 Vraag vanuit CGS/KNMG Leek voor opleiding MM niet relevant –afwezigheid direct patiëntcontact –kweek = kweek, ongeacht de leeftijd In Concilium toch aandacht voor gevraagd –Bij onze advisering speelt leeftijd grote rol –Waarom?

10 Relevante issues bij kwetsbare ouderen Leeftijdsgebonden aandoeningen zoals –Diabetes mellitus (immuniteit ↓, wondjes) –Protheses (heup, knie, hartklep) –Veranderde intake/eliminatie Afhankelijkheid van zorg (-verleners) –Veel contactmomenten = risico

11 Relevante issues bij kwetsbare ouderen Meer infecties 86- jarige vrouw met cystitis door E. coli E. coli ESBL+, alleen gevoelig voor fosfomycine en meropenem e-GFR = 27 ml/min Geen resultaat na 1 zakje Monuril Opname nodig voor iv. behandeling met meropenem

12 Relevante issues bij kwetsbare ouderen 3 belangrijke thema’s voor onze opleiding –Farmocokinetiek en polyfarmacie –Infectiebestrijding –Antibiotica resistentie

13 Farmacokinetiek/dynamiek en polyfarmacie Welke medicijnen in welke doseringen? Hoe toe te dienen? Afhankelijk van o.a. –Nierfunctie –Leverfunctie –(over/onder) gewicht –Interacties –bijwerkingen

14 Infectiebestrijding Onvoldoende diagnostiek in VVT en 1 e -lijn Risico op verspreiding is daardoor groot Probleem op de kaart zetten –Gesprek met betrokken partijen aangaan –Scholing verzorging –Surveillance uitvoeren en feedback geven

15 Waar een klein landje groot in kan zijn…

16 E. Coli res.3 e gen. Cefalosporines 2009

17 Dynamiek resistentieontwikkeling E. Coli vs. 3 e gen. cefalosporines 2009 2011 2013 2016 ?

18 Verspreiding in 2013 FLQ Res E. coli KPC MRSA VRE

19 Antibiotica resistentie Zorgt voor veel meer, en dure opnames Hoog risico achteruitgang kwaliteit van leven ondanks vaak laag complexe aandoeningen Discussie kwaliteit van leven ook in licht van infectiepreventiemaatregelen bezien

20 Een blik vooruit…. 2016-2020 –Resistentieontwikkeling grootste zorg –Vergrijzing leidend tot hospitalisatie –Vergrijzing leidend tot meer prothesen –Toenemend intnl. reizigersverkeer en vluchtelingenstromen  Wees voorbereid!!  Gebruik draaiboeken en richtlijnen

21 Werk aan de winkel! Structureel verweven in opleiding Kan via aparte stage geriatrie Voorkeur in bestaande stages verwerken –Infectiepreventie –Openbare gezondheidszorg Onderwijs inrichten –Samen met klinisch geriaters, infectiologen en specialisten ouderengeneeskunde

22 Werk aan de winkel Onderwerp op landelijke opleidingsdagen Laat onderwerp terugkomen in vaste opleidingsmomenten Is inmiddels in Concilium besproken –Uitwerken in relatie tot opleidingsplannen –Experimenteren met praktijksituaties Structurele nascholing aanbieden om ook zittende garde mee te krijgen

23


Download ppt "Ouderenzorg in de opleiding Jan van Zeijl, arts-microbioloog Izore Centrum Infectieziekten Friesland Leeuwarden Papendal, 21 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google