De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Averroës Aven Ruiz, Ibn Rushd Over Geloof en Wetenschap in de Islam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Averroës Aven Ruiz, Ibn Rushd Over Geloof en Wetenschap in de Islam."— Transcript van de presentatie:

1 Averroës Aven Ruiz, Ibn Rushd Over Geloof en Wetenschap in de Islam

2

3 s

4

5 Leven Cordoba 1126, Marrakech 1198 Voorname familie Opperrechter in Sevilla Universeel geleerde, de Colliget Hofarts van de kalief (Almohaden) Vertaler en commentator van Aristoteles Groot succes bij Christelijke Universiteiten In discrediet bij de theologen van de Islam Korte verbanning naar Lucena

6 Het beslissende woord Fasl al-Maqal “ De onzin van de onzin” Reactie op “De onzin van de filosofen” Pleit de “ketters “ vrij

7 Ketterijen De profeet versus Aristoteles De wereld heeft altijd bestaan God kent geen “particularia” Alleen de “ziel” is onsterfelijk

8 Verdediging Kwesties veel subtieler dan G het voorstelt Nergens echt duidelijk strijdig met Islam Geen scheppingsmoment in Koran God’s kennis verschilt wezenlijk van de onze Hiernamaals allegorisch bedoeld

9 Is het beoefenen van de wetenschap binnen de Islam geoorloofd? Verplicht zelfs! Beter begrip > Meer respect Maker Verstand niet voor niets Logische kern rechtswetenschap Islamitische cultuur rationeel

10 Is het geoorloofd om inzichten van ongelovige filosofen over te nemen? God openbaart aan wie Hij wil Echte inzichten komen van God Wis-,genees-, en bouwkunde OK Waarom dan andere kennis niet? Ongelovigen smeden ook goede zwaarden

11 Begripsniveaus Logische demonstratie, dialectiek, en retoriek Redenering vs beeldtaal Intellectueel-religieus klassensysteem Eenvoudigen niet tot ongeloof brengen Ruimte voor rationalisten Primaat van de logica

12 3 Logische dogmas Het bestaan van God De roeping van de Profeet Het geluk en de kwelling van het hiernamaals

13 Kritiek Dogmas niet logisch voor (on)gelovigen Primaat van de logica voldoende? Andere vormen van intelligente communicatie Geloof en Wetenschap niet strijdig maar ook niet identiek

14 Invloed van Averroës Niet bij de Islam Wel bij nieuwe Europese Universiteiten Christelijke cultuur weetgieriger in die tijd Aan de wieg van de Renaissance Vader van Europa? Nieuwe kansen bij Islamitische modernisten?

15 Invloed op het Christelijk Geloof? Vertrouwd met verhalen Barmhartige Samaritaan Mattheus 22: 23-34 Geloofsbelijdenis behoudend Wat vind ik er zelf van? Kan niet zonder beeldtaal Wie eigenlijk wel?

16 Evolutionaire bondgenoten De rivier die tegen de berg op stroomt Ook de weg van geloof en wetenschap Ontmythologisering Geen Grote Tovenaar Zijn ogen, zijn handen

17 Averroisme Averroisme als filosofische stroming bij de scholastici (Siger van Brabant en Boetius van Daca). Er is één waarheid, die op twee manieren kan worden gevonden, via de filosofie en via de religie ( de leer van de dubbele waarheid) De wereld is eeuwig De ziel bestaat uit een individuele en een goddelijk component De individuele component van de ziel is niet eeuwig Alle mensen delen eenzelfde goddelijke ziel De opstanding van de doden is onmogelijk.

18


Download ppt "Averroës Aven Ruiz, Ibn Rushd Over Geloof en Wetenschap in de Islam."

Verwante presentaties


Ads door Google