De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Actualiteiten Awb mr. Elise Fikkert en mr. Marie-Anna Bullens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Actualiteiten Awb mr. Elise Fikkert en mr. Marie-Anna Bullens."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Actualiteiten Awb mr. Elise Fikkert en mr. Marie-Anna Bullens

2 Programma - Terugblik -Stand van zaken (nieuwe) wetgeving -Bestuurlijke lus (jurisprudentie) -Wet dwangsom (jurisprudentie) -Overig jurisprudentie

3 Terugblik Vierde tranche Awb (1 juli 2009) Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter (1 juli 2010) Wet dwangsom en beroep (1 oktober 2009) Wet bestuurlijke lus (1 januari 2010)

4 Wetgeving Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie Herziening gerechtelijke kaart Wet aanpassing bestuursprocesrecht Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding Wet schadevergoeding overschrijding redelijke termijn Versnelling en verbetering rechterlijke procedures

5 Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) Inhoudelijk: stroomlijning procedures/bevordering effectieve en definitieve geschilbeslechting Technisch: verduidelijking/verbetering procesrecht door concentratie in Awb Beperkte herverkaveling rechtsmacht

6 Wab Vereenvoudiging art.6:18/6:19 Awb Verruiming art.6:22 Awb (vgl. art.1.5 Chw) Afzien horen in bezwaar art.7:3 en 7:17 Awb Relativiteitseis art.8:69 Awb (vgl. art. 1.9 Chw) Hoger beroep H8 Awb: –Incidenteel hoger beroep –Judiciële lus (sprongberoep)

7 Wab Artikel 6:19 Awb nieuw: –Bezwaar/beroep van rechtswege mede betrekking op besluit tot intrekking/wijziging/vervanging –Doorzendplicht bo/bestuursrechter –Intrekking/vervanging besluit niet in de weg aan vernietiging

8 Wab Verruiming art. 6:22 Awb (vgl. 1.5 Chw) –Schending vormvoorschrift = schending (on)geschreven rechtsregel/algemeen rechtsbeginsel –In stand laten indien blijkt….. = indien aannemelijk is ……….

9 Wab Afzien van horen 7:3/ 7:17 -nieuw lid d: belanghebbende niet binnen door bo gestelde redelijke termijn verklaart gebruik te maken van het recht te worden gehoord;

10 Wab Relativiteitsvereiste 8:69a Awb –bestuursrechter vernietigt niet vanwege strijd met (on)geschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel indien deze kennelijk niet strekken tot bescherming vd belangen van degene die zich daarop beroept –geen ontvankelijkheidsdrempel (art. 1:2 lid 1 jo 8:1 lid 1 Awb) –uitsluitend in beroep

11 Rechtspraak relativiteitsvereiste (art. 1.9 Chw) ABRS 19 januari 2011, nr. 201006426/1/R2 ABRS 2 maart 2011, nr.201006859/1/R1 ABRS 16 maart 2011, nr. 201009223/1/T1/R3 (tussenuitspraak)

12 Bestuurlijke lus Doel: moet een bijdrage leveren aan effectieve geschillenbeslechting Wettelijke regeling: –afdeling 8.2.2A Bestuurlijke lus (art. 8:51a-8:51c Awb) –afdeling 8.2.7 Awb Tussenuitspraak (art. 8:80a en 8:80b Awb) –ABRS: artikel 46 lid 6 Wet op de Raad van State Verhouding met artikelen 6:22, 8:72 lid 3, 8:72 lid 4 Awb en de ‘informele bestuurlijke lus’

13 Bestuurlijke lus toepassing in jurisprudentie Tussenuitspraken RO –ABRS 16 maart 2011, nr. 201009223/1/T1/R3 –ABRS 9 maart 2011, nr. 201003645/1/T1/R2 –ABRS 2 maart 2011, nr. 201006781/1/T1/M2 –ABRS 26 januari 2011, nr. 201000560/1/R3 –ABRS 26 januari 2011, nr. 200904295/1/T1 –ABRS 17 november 2010, nr. 200909925/1/T1/R1 –ABRS 17 november 2010, nr. 200908901/T1/R1 –ABRS 13 oktober 2010, nr. 201000637/1/T1/R1 –ABRS 18 augustus 2010, nr. 200909225/1/T1/R1

14 Bestuurlijke lus toepassing in jurisprudentie (vervolg) Tussenuitspraken milieu –ABRS 16 februari 2011, nr. 201003564/1/T1/M2 –ABRS 20 oktober 2010, nr. 201000814/1/T1/M1 –ABRS 7 juli 2010, nr. 200905173/1/T1/M1 –ABRS 4 mei 2010, nr. 200901819/1/T1/M1 Tussenuitspraken natuurbeschermingswet –ABRS 2 februari 2011, nr. 201003099/1/T1/R2 –ABRS 2 februari 2011, nr. 201003124/1/T1/R2

15 Bestuurlijke lus toepassing in jurisprudentie (vervolg) Tussenuitspraken bouw –ABRS 2 februari 2011, nr. 201005440/1/T1/H1 –ABRS 20 oktober 2010, nr. 201001598/1/T1/H3 –ABRS 23 juni 2010, nr. 200907162/1/T1/H1 –ABRS 21 april 2010, nr. 200907067/1/T1/H1 Tussenuitspraken bestuursdwang/dwangsom –ABRS 3 februari 2011, nr. 201005951/1/T1/H3 –ABRS 8 december 2010, nr. 201002865/1/T1/H3 –ABRS 2 juni 2010, nr. 200906665/1/T1/H1

16 Bestuurlijke lus toepassing in jurisprudentie (vervolg) Einduitspraken –ABRS 2 februari 2011, nr. 200909225/1/R1 (RO) –ABRS 9 maart 2011, nr. 201000814/1/M1 (milieu) –ABRS 12 januari 2011, nr. 200905173/1/M1 (milieu) –ABRS 24 november 2010, nr. 200901819/1/M1 (milieu) –ABRS 22 september 2010, nr. 200907067/1/H1 (bouw –ABRS 9 februari 2011, nr. 201001598/1/H3 (bouw) –ABRS 2 februari 2011, nr. 200907162/1/H1 (bouw) –ABRS 2 februari 2011, nr. 200906665/1/H1 (bestuursdwang)

17 Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Afdeling 4.1.3 Awb en afdeling 8.2.4a Awb Bij niet tijdig beslissen kan overheid een dwangsom verbeuren Tegen uitblijven tijdig besluit kan direct beroep worden ingesteld bij de rechter (art. 8:54 Awb vereenvoudigde behandeling is van toepassing, mogelijkheid tot verzet tegen uitspraak)

18 Wet dwangsom: toepassing in jurisprudentie ABRS 25 februari 2011, nr. 201010063/2/H3 ABRS 1 september 2010, nr. 200909049/1/H3 ABRS 4 juni 2010, nr. 201004914/2/R3 ABRS 6 mei 2010, nr. 201002924/2/M1 ABRS 4 mei 2010, nr. 201001808/1/R3 ABRS 23 april 2010, nr. 201002384/3/R2 ABRS 29 maart 2010, nr. 200910189/3/R1 ABRS 18 maart 2010, nr. 201001915/2/M2 ABRS 8 januari 2010, nr. 200908837/2/R2 ABRS 3 december 2009, nr.200908010/2/M2 Vz. ABRS 3 december 2009, nr. 200907960/2/M2

19 Overige jurisprudentie -ABRS 9 maart 2011, nr. 201006983/1/M2 (art. 6:13 Awb) -ABRS 30 juni 2010, nr. 200901350/1/R3 (belanghebbende) -ABRS 19 januari 2011, nr. 201003562/1/H1 (Dienstenrichtlijn) -Vz rechtbank Utrecht 25 mei 2010, sbr.10/1255 (invorderingsbeschikking) -ABRS 24 maart 2010 nr. 200909097/1/M2 (Vierde Tranche)

20 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT

21 Contactgegevens: mr. E.S. Fikkert KienhuisHoving N.V. Postbus 109 7500 AC ENSCHEDE Tel. nr. 053 - 480 42 28 e.s.fikkert@kienhuishoving.nl Contactgegevens: mr. M.H.P. Bullens KienhuisHoving N.V. Postbus 109 7500 AC ENSCHEDE Tel. nr. 053 - 480 43 56 m.bullens@kienhuishoving.nl


Download ppt "Workshop Actualiteiten Awb mr. Elise Fikkert en mr. Marie-Anna Bullens."

Verwante presentaties


Ads door Google