De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reglementswijzigingen goedgekeurd 2014-2015. 14.38- Art. 265- Hervorming van de Provinciale Scheidsrechterscommissies Vorig seizoen werden aanpassingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reglementswijzigingen goedgekeurd 2014-2015. 14.38- Art. 265- Hervorming van de Provinciale Scheidsrechterscommissies Vorig seizoen werden aanpassingen."— Transcript van de presentatie:

1 Reglementswijzigingen goedgekeurd 2014-2015

2 14.38- Art. 265- Hervorming van de Provinciale Scheidsrechterscommissies Vorig seizoen werden aanpassingen doorgevoerd in de organisatie van “de scheidsrechters” op nationaal vlak. Deze wijziging is een reorganisatie op provinciaal vlak, en behelzen vooral: – Hervorming (organisatie, bevoegdheden) van de Provinciale Scheidsrechterscommissies, die omgevormd worden tot Bureaus Arbitrage (onder leiding van een voorzitter), en die onder de leiding staan van een Departement Arbitrage VFV (of ACFF) – Strikte scheiding van het Betaald Voetbal en het amateurvoetbal – Bijkomende categorieën van scheidsrechters, gewijzigd in hun benaming – Scheidsrechters en opleiders op provinciaal niveau zullen hun functie ook kunnen uitoefenen op nationaal niveau (tot 3 de Nationale), en vice versa 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen2

3 14.13- Art. 326- Fusie van clubs Nu wordt de uiterste datum om een fusie aan de KBVB te betekenen vervroegd naar 15 april, waardoor op bondsvlak de fusie uitwerking heeft op 1 mei. Mits betaling van een retributie, en in omstandigheden waar ze soeverein over beslist, kan het Uitvoerend Comité toch een laattijdig ingediende fusie aanvaarden, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierdoor de reeksindeling van de eerste ploegen niet dient herzien te worden 3. EN 4. DE CLUBS EN DE CLUBLICENTIES 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen3

4 5, 6 en 7 - DE AANGESLOTENEN, TRAINERS 14.62- Art. 511- Aansluitingsformaliteiten: De aansluiting wordt geboekt op de datum van de ontvangst van de laatste handtekening 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen4

5 5, 6 en 7 - DE AANGESLOTENEN, TRAINERS 14.08- Art. 526 e.v.- Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig wordt verbroken Van zodra de verbreking aan de bond wordt betekend, is de speler van rechtswege ontslagen uit KBVB, en vrij om zich aan te sluiten bij een andere club. De speelgerechtigheid voor de eerste ploeg is dan wel aan bepaalde voorwaarden onderworpen: - Heraansluiting moet gebeuren tegen uiterlijk 15 maart voor Betaald Voetbal en 3 de nationale, en tussen 1 juli en 31 augustus voor bevordering en provinciale - Speler mag niet deelnemen aan een betaalde sportcompetitie in dezelfde afdeling of reeks of eindronde, waaraan een ploeg uit dezelfde afdeling of reeks deelneemt. 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen5

6 9. DE MUTATIES 14.51- Art. 921- Transfer van een speler komende uit het buitenland Nu kan een speler, ouder dan 12 jaar, enkel worden gekwalificeerd als de KBVB in het bezit werd gesteld van een ITC, uitgereikt door de nationale bond die de speler wenst te verlaten. De FIFA verlaagde deze leeftijd naar 10 jaar. 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen6

7 9. DE MUTATIES 14.22- Art. 918- Transfer niet spelend lid Leden die in het verleden gebruik hadden gemaakt van een transfer als niet-spelend lid om van club te veranderen willen echter soms opnieuw actief worden als trainer of als speler, maar volgens het huidige reglement kan dat pas, mits akkoord van de club van herkomst, vanaf de eerstvolgende 1 juli. Dit wordt nu onmiddellijk mogelijk gemaakt, maar om verdoken transfers tegen te gaan, beperkt tot alle wedstrijden behalve deze van de eerste ploeg 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen7

8 9. DE MUTATIES 14.09- Art. 908- Transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer De uiterste datum voor het doorvoeren van een gewone binnenlandse transfer wordt verlaat van 30/6 naar 31/8, en dit om volgende redenen: – Gelijkschakeling van data, waardoor misverstanden worden vermeden – De transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer worden overzichtelijker door het wegvallen van de periode 1/7 tot 31/8 – Clubs die “vergeten” een transfer door te voeren, zullen dit in augustus merken bij het spelen van vrienden- of bekerwedstrijden, en hebben dan nog de tijd om de transfer te regulariseren. Hierdoor zullen er minder aanvragen tot uitzonderlijke validering zijn. Echter, een speler die geniet van zulke transfer mag niet spelen in de categorie van wedstrijden van de eerste ploeg waaraan hij met een andere club heeft deelgenomen tijdens het nieuwe seizoen, 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen8

9 9. DE MUTATIES 14.59- Art. 904- Boeking binnenlandse transfer - Art. 1102- Betekening contracten Zowel bij het afwikkelen van de transfer, als bij het betekenen aan de KBVB van het spelerscontract, kan de club aan de dienst aansluitingen per fax of e-mail het bewijs laten geworden dat de speciale omslag of de aangetekende zending voor wat betreft het spelerscontract wel degelijk reeds gepost zijn. Aan de hand hiervan zal de dienst aansluitingen de transfer inboeken of de betekening van het spelerscontract registreren. Indien naderhand zou blijken dat er iets mis is met de datums en de speler ten onrechte zou gespeeld hebben, zal dit beschouwd worden als een niet- gekwalificeerde speler. 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen9

10 10 en 11. KWALIFICATIE VAN SPELERS - SPELERSCONTRACTEN 1026.3 – Recht op tussenkomst van de bondsinstanties De sancties tegen clubs, die niet-gekwalificeerde spelers inschrijven op het wedstrijdblad, mogen door de bondsinstanties ambtshalve worden getroffen. Dit artikel is verwijderd uit het bondsreglement. Een club moet een klacht indienen bij de bevoegde instantie vooraleer deze instantie kan optreden en aansluitend ook een onderzoek ambtshalve kan uitvoeren. 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen10

11 10 en 11. KWALIFICATIE VAN SPELERS - SPELERSCONTRACTEN 14.78- Medische afwijking: nieuwe procedure Afwijking leeftijdscategorie Vanaf 1 juli 2015 is het weer mogelijk om een verzoek tot een medische afwijking in te dienen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie aangevraagd worden. Tot de voornaamste redenen tot aanvraag van dit attest behoren een groeiachterstand, vertragingen van de maturiteit (significant late puberteit), motorische en psychosociale problemen. Deze maatregel heeft als doel kinderen die hiermee geconfronteerd worden, op een aangepast niveau te laten voetballen. De VFV en de KBVB wensen te benadrukken dat het steeds om een medische afwijking moet gaan. Voetbaltechnische redenen zonder medische achtergrond worden niet weerhouden. Gezien het een attest van medische afwijking betreft, wordt deze afwijking vastgesteld door een arts (cfr. lijst erkende sportkeuringsartsen).erkende sportkeuringsartsen Attest aanvragen Wil je een attest aanvragen? Hiervoor kan je terecht bij een erkend sportkeuringsarts in de buurt die vertrouwd is met deze procedure. Maak met deze erkende sportkeuringsarts een afspraak voor een consultatie. 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen11

12 10 en 11. KWALIFICATIE VAN SPELERS - SPELERSCONTRACTEN 14.78- Medische afwijking: nieuwe procedure Je kan ter verduidelijking ook volgend stappenplan volgen: Stap 1 : Ga naar de website www.sportkeuring.be,www.sportkeuring.be Stap 2 : Vul de geboortedatum en het geslacht in van de speler/speelster voor wie je de afwijking vraagt, Stap 3 : Onder de rubriek ‘Welke sport wilt u gaan beoefenen’, ga je naar ‘balsporten’ en vervolgens naar ‘voetbal – medische afwijkingen’, Stap 4 : Vul de vragenlijst in, Stap 5 : Stuur een e-mail naar de erkende arts die je wenst te bezoeken, Stap 6 : Contacteer de arts voor een afspraak. Neem naar het consult bij de sportkeuringsarts zoveel mogelijk recente medische informatie mee (eventuele verslagen van onderzoeken, medische beeldvorming,... ). De prijs voor dit medisch consult bedraagt 45 euro, waarvan je ongeveer de helft kan recupereren via de mutualiteit. Na het medisch onderzoek bezorgt de arts een rapport aan de VFV en de KBVB. Het 'attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie' wordt nadien digitaal overmaakt aan de gerechtigde correspondent van jouw club. Belangrijk! Dit attest moet bij elke wedstrijd die jouw kind speelt in een lagere leeftijdscategorie op vraag kunnen voorgelegd worden aan de scheidsrechter. (Artikel 1421 1.3 van het bondsreglement) Voor verdere vragen rond de procedure kan je via e-mail terecht op medical@footbel.com en op administratie@voetbalfederatievlaanderen.be.medical@footbel.com administratie@voetbalfederatievlaanderen.be 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen12

13 12 en 13. SPELREGELS – UITRUSTING – MATERIAAL 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen 13 lengte breedte tolerantie helling max

14 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 14.36- Evaluatie hervorming jeugdcompetities (deel 1) 1. Het gedeelte betreffende de wijziging aan de licentievoorwaarden en de formule van de jeugdkampioenschappen VFV werd goedgekeurd. Vooral: Geen verplichting meer U19 in interprovinciaal en U21 in provinciaal Daardoor ook minder verplichte trainers Een niveaucode door te geven voor interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk In de gewestelijke reeksen kan een ploeg 8/8 inschrijven in een reeks van 11/11 Indien, op gewestelijk vlak, de dag voor de wedstrijd wordt medegedeeld dat men 8/8 zal spelen, zal forfait worden uitgesproken, maar worden er geen boetes opgelegd U7 kunnen facultatief 2/2 spelen. 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen14

15 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 14.36- Evaluatie hervorming jeugdcompetities (deel 2) 3. Wijzigingen aan spelregels – Wisselspelers: verplichte vervangingen, VFV beperkt ze tot wedstrijdvorm 11/11 voor U14 t.e.m. U17 – Duur van de wedstrijden 5/5: VFV laat toe om te stoppen na 3x15’ – Inworp 5/5: vervangen door indribbelen of intrappen – Gele kaarten: terug ingevoerd 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen15

16 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen16

17 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen17

18 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen18

19 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen19 U15: maat 4

20 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen20

21 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen21

22 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen22 Overgangsbepalingen 2015-2016 Artikel 1551Kampioenschap 3 de nationale afdeling Kampioenschap met 37 clubs Wie gaat naar 1 ste klasse amateurs (seizoen 2016-2017) -9 ploegen uit 2 de nationale -7 ploegen uit 3 de nationale op voorwaarde van licentie Wie ?1 ste en 2 de elke reeks 3, 4, 5 en 6 van elke reeks spelen een eindronde voor 3 bijkomende klimmers Eindronde ?Reeks A (deelnemers 3A) Reeks B (deelnemers 3B) Op die manier gaat er van elke reeks zeker een 3 de ploeg naar de 1 ste klasse Amateurs

23 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen23 Overgangsbepalingen 2015-2016 Artikel 1554Kampioenschap bevordering Kampioenschap met 64 clubs doch de stijgers zijn voor VFV en ACFF afhankelijk van het aantal ploegen die vanuit 3 de Nationale naar de 1 ste klasse amateurs promoveren. Voor VFV : ca. 10 stijgers, doch kan variëren tussen 5 en 12 Voor ACFF : tussen de 8 en 15 clubs De kampioen, 2 de en 3de van elke reeks in bevordering stijgen naar 2 de klasse amateurs. Hiervan kan afgeweken worden naargelang het aantal ploegen (VFV of ACFF) er nodig zijn. Nr. 4 – 5 – 6 en 7 spelen een eindronde voor eventueel bijkomende klimmers binnen VFV of ACFF Het definitief aantal stijgers per vleugel kan pas bepaald worden nadat we weten hoeveel dalers er zijn per vleugel, De 3 laatsten uit elke reeks in bevordering dalen naar 1 ste provinciale.

24 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen24 Overgangsbepalingen 2015-2016 Artikel 1557Interprovinciale eindronden VFV/ACFF Bijkomende stijgers vanuit 1 ste provinciale via interprovinciale eindronde VFV/ACFF Spelen een eindronde met de deelnemers uit de andere VFV provincies voor een te bepalen aantal ploegen afhankelijk van de resultaten in 3 de klasse en bevordering binnen de vleugel van de VFV, Artikel 15611 ste provinciale De kampioen promoveert naar 3 de klasse Amateurvoetbal. De provincie bepaalt de formule van de bijkomende stijgers Enkel voor de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen: De winnaar van de eindronde binnen de provincie is de 2 de stijger naar de 3 de klasse Amateurs. De verliezer van de finale eindronde zal deelnemen aan de interprovinciale eindronde (zie 1557) Dalers : idem huidige procedure

25 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen25 Overgangsbepalingen 2015-2016 Artikel 1559Reserveploegen op nationaal vlak De clubs van 3 de nationale afdeling en bevordering zijn verplicht om de competitie "Nationale Reserven Amateurs" te betwisten. Er zullen zeven tot tien reeksen van minstens 10 en hoogstens 16 clubs worden samengesteld.

26 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen26 Bepalingen vanaf het seizoen 2016-2017 Zie voorgaand schema Clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden op regionaal vlak ingedeeld bij de VFV of ACFF naargelang ze respectievelijk het Nederlands of Frans als voertaal hebben gekozen, Artikel 1551Competitie 1 ste klasse amateurs Reeks van 16 ploegen met een kampioenschap Nr. 1 t.e.m. 4 spelen Play-off voor het kampioenschap De winnaar kan stijgen naar het Betaald Voetbal De clubs die 14 de, 15 de en 16 de eindigen dalen naar 2 de afdeling Amateurs. Afhankelijk van het aantal ploegen binnen het VFV en ACFF zal dit invloed hebben op het aantal dalers binnen deze vleugels in de lagere reeksen. Aantal rechtstreekse dalers VFV uit 1 ste klasse Amateurs Geen123 Aantal rechtstreekse stijgers uit de 2 de klasse Amateurs VFV (art. 1556.31) Invloed op onderliggende reeksen VFV 2 2 stijgers meer 2 1 stijger meer 2 Geen invloed 2 1 daler meer

27 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen27 Bepalingen vanaf het seizoen 2016-2017 Artikel 1552Eindronde 1 ste klasse amateurs Een licentie voor 1 ste klasse amateurs is noodzakelijk voor deelname, Deelnemers :- 13 de 1 ste klasse Amateurs - 2 clubs aangeduid door eindronde “stijgen 2 de klasse amateurs VFV” - 1 club aangeduid door eindronde “stijgen 2 de klasse amateurs ACFF” De winnaar van de eindronde blijft of stijgt naar 1 ste klasse amateurs Artikel 1553Reserveploegen 1 ste klasse amateurs Competitie loopt gelijklopend, doch volgens een omgekeerde kalender Artikel 1554Jeugdkampioenschappen (2016-2017 en 2017-2018) Deze clubs spelen een nationale competitie van U19 tot U13 en regionaal opgedeeld (Oost/West) voor de competitie U12 tot U9. Vanaf 2018-2019 worden deze ploegen opgenomen in de kampioenschappen ingericht door de VFV en de ACFF

28 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen28 Bepalingen vanaf het seizoen 2016-2017 Artikel 1556Competitie 2 de klasse amateurs 2 reeksen van 16 ploegen en de modaliteiten worden in de loop van 2015-2016 bepaald. Er zal een eindronde om te stijgen en te dalen zijn per vleugel (VFV en ACFF) Artikel 1557Competitie 3 de klasse amateurs 2 reeksen van 16 ploegen en de modaliteiten worden in de loop van 2015-2016 bepaald. Er zal een eindronde om te stijgen en te dalen zijn per vleugel (VFV en ACFF) Artikel 15661 ste provinciale Iedere provincie zal zijn kampioenschap hebben met een promotie voor de kampioen van elke provincie naar 3 de klasse amateurs. Deelnemers interprovinciale eindronde is te bepalen volgens de modaliteiten van de provinciale algemene vergaderingen en zal per vleugel doorgaan, dus VFV  ACFF. Dalers blijft volgens de huidige formule (2 + bijkomende daler(s) per provincie in 3 de klasse am.)

29 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen29 Bepalingen vanaf het seizoen 2016-2017 Artikel 1558Interprovinciale eindronde VFV Zal in de loop van het seizoen 2015-2016 worden bepaald. Artikel 1559Reserveploegen op regionaal vlak VFV De clubs van 2 de en 3 de klasse amateurs MOETEN deelnemen aan de competitie “Regionale Reserven VFV” die gelijklopend zal betwist worden volgens een omgekeerde kalender. Clublicenties Voor deelname aan de 1 ste klasse amateurs moet voldaan zijn aan de financiële eisen die zijn weergegeven in artikels 467 en 468. Hierover zal een licentiecommissie oordelen. Specifieke voorwaarden : Vanaf 2017-2018 beschikken over minstens 7 spelers met het statuut van betaalde sportbeoefenaar en voor alle spelers voldoen aan de wettelijke bepalingen. Verlichtingssterkte : 300 lux, doch overgang vanaf 2 de seizoen in 1 ste klasse amateurs. Tot dan 200 lux. 1500 plaatsen waarvan 300 zitplaatsen en het speelveld moet voldoen aan art. 1206.

30 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS 14.54- Vrouwenvoetbal Het principe is het verdwijnen van de 3 de Nationale op het einde van het seizoen 2015-2016, met volgende aanpassingen: De Women’s BeNe League wordt vervangen door een Super League Vrouwenvoetbal met 8 ploegen In de onderliggende afdelingen komen er dit seizoen nog eventuele bijkomende stijgers om tot deze 8 ploegen te komen 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen30

31 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES 14.31- Evaluatie systeem gele en rode kaarten De wijziging strekt er toe te zeggen dat men geschorst is voor de eerste wedstrijd die de betrokken ploeg (waarin men zijn derde gele kaart kreeg) moet spelen en dat de schorsing de speler belet eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd van elk ander kampioenschap waarvoor hij gekwalificeerd is, die dezelfde dag of de zes erop volgende dagen gespeeld wordt. 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen31

32 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen32

33 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen33

34 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen34

35 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen35

36 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen36

37 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES 14.44- Art. 1717- Schorsingen: inwerkingtreding 1. Bij een “voorlopige schorsing” neemt de schorsing retroactief aanvang op de datum van de inwerkingtreding van de voorlopige schorsing, maar hierover is niets te vinden in Art. 1912 (inwerkingtreding schorsingen), wat tot verwarring kon leiden 2. Bij een schorsing na verzet tegen een beslissing bij verstek wordt nu hetzelfde principe gehanteerd. De schorsing heeft aanvang genomen bij de inwerkingtreding van de schorsing bij verstek. 3. Dan is er nog de mogelijkheid om gelijktijdig verzet en hoger beroep aan te tekenen: in dat geval wordt enkel het hoger beroep behandeld. 04/08/2015G. Timmermans - J. Vanspauwen37

38 Het digitale wedstrijdblad Zorg voor een goede voorbereiding in overleg met de teamverantwoordelijke, de aanduiding van een scheidsrechter voor elke wedstrijd, en stuur uw wedstrijdblad na elke wedstrijd tijdig door !!! 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen (voorstelling PC Oost-Vlaanderen) 38

39 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen (voorstelling PC Oost-Vlaanderen) 39


Download ppt "Reglementswijzigingen goedgekeurd 2014-2015. 14.38- Art. 265- Hervorming van de Provinciale Scheidsrechterscommissies Vorig seizoen werden aanpassingen."

Verwante presentaties


Ads door Google