De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr E Janssens Voorstelling multidisciplinair voedingsteam Symposium 20 jaar kindergastroenterologie, 17/9/11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr E Janssens Voorstelling multidisciplinair voedingsteam Symposium 20 jaar kindergastroenterologie, 17/9/11."— Transcript van de presentatie:

1 Dr E Janssens Voorstelling multidisciplinair voedingsteam Symposium 20 jaar kindergastroenterologie, 17/9/11

2 2 inleiding  prevalentie malnutritie op ped. diensten: 15-30%  impact op groei, morbiditeit en mortaliteit  dikwijls ondergewaardeerd en onbehandeld  Position paper Espghan 2005 * gebaseerd op review literatuur 1980-2004 * belang van nutrition support teams

3 3 aanbeveling ESPGHAN  implementatie van nutrition support team  taak: * screening nutritioneel risico * pat. met noodzaak aan ondersteuning identificeren * nutritioneel management verzekeren (vnl. bij SV en TPN) * thuisFU voorzien * educatie van personeel * praktijkvoering monitoren en evalueren

4 4 aanbeveling ESPGHAN  belang van het multidisciplinair karakter  fondsen en subsidie door overheid noodzakelijk  verder onderzoek noodzakelijk naar effect op preventie, management en kosten-baten analyse

5 5 voedingsteam  2 kindergastro-enterologen  2 ped. diëtisten  VPL materniteit, neonatologie en kinderafdeling  referentie VPL klinisch pad  apotheker  microbioloog (ZH hygiëne)  zorgmanager moeder en kind

6 6 voedingsteam  implementatie en bijsturing HACCP normen  practische aspecten sondevoeding  voeding en voedingssupplementen neonatologie  kindaangepaste voeding  testing nieuwe materialen  bespreking en implementatie klinische paden  opleiding en bijscholing personeel ...

7 7 voedingsteam....klinisch voedingsteam...........multidisciplinaire raadpleging....

8 8 KB 10/12/2008  erkenning van 9 centra voor R/ van kinderen met ernstige afkeer van orale voeding die gepaard gaat met of volgt op periode van enterale of parenterale voeding  Vlaanderen: UZ Brussel UZ Gent UZ Leuven Paola kinderziekenhuis Antwerpen Jessa ziekenhuis Hasselt

9 9 KB 10/12/2008 multidisciplinair team:  Dr Ph. Alliet (coördinator) en Dr E. Janssens  Kris Vliegen, logopedie  Astrid Vanoppen en Ward Achten, ped. diëtisten  Leen Coremans, orthopedagoge  Karen Castermans, kinderpsychologe

10 10 KB 10/12/2008 doel:  problematiek multidisciplinair benaderen  adviezen uitwerken  thuiszorg betrekken en informeren (huisarts, instelling, thuisbegeleiding, logopedie,...)  evolutie mee opvolgen

11 11 KB 10/12/2008 criteria:  pat. met ernstige afkeer van orale voeding die enterale voeding via stomie/sonde of parenterale voeding krijgen of gekregen hebben*  afkeer gaat samen met orale overgevoeligheid, vastgesteld na bilan door logo of kiné gespecialiseerd in voedingsstoornissen  diagnostiek door geneesheer coördinator gesteld  rechthebbenden zijn tussen 0-12 jaar  team stelt therapeutisch plan op  tegemoetkoming 43€/maand/rechthebbende voor duur van 1 jr *met uitz. van laryngeale dysfagie en neurologische aand. met motorische stoornissen

12 12 Jessa ziekenhuis  26/10/2009  totaal aantal rechthebbenden: 30 (8 nog SV)  10 reeds kunnen stopzetten  gemiddelde leeftijd intake: 15,5 maanden * <1jr: 14 * 1-2jr: 11 * >2jr: 5  geslachtsverdeling: 17 M/ 13 J

13 13 Jessa ziekenhuis onderliggende pathologieën:  genetische afw.: Opitz G syndr., trisomie 21 en 18, VATER syndr., Williams syndr., Kabuki syndr.  ex-prematuren  ernstige peripartale asfyxie  cardiopathie  schizisproblematiek  voedselweigering e causa ignota, fam. voorkomen  ontwikkelingsvertraging, hypotonie en voedingsmoeilijkheden e causa ignota

14 14 Jessa ziekenhuis  slechts pre-conventie  verlenging en omvorming tot echte conventie met vergoeding kosten noodzakelijk  beperkte doelgroep

15 15...uitbreiding multidisciplinaire raadpleging...


Download ppt "Dr E Janssens Voorstelling multidisciplinair voedingsteam Symposium 20 jaar kindergastroenterologie, 17/9/11."

Verwante presentaties


Ads door Google