De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stuurgroep 24 oktober Opvolging onderzoek. Stand van zaken onderzoek 11 werkpakketten Werken verder aan de eindrapportage BG 6 okt BG 1 dec: presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stuurgroep 24 oktober Opvolging onderzoek. Stand van zaken onderzoek 11 werkpakketten Werken verder aan de eindrapportage BG 6 okt BG 1 dec: presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Stuurgroep 24 oktober Opvolging onderzoek

2 Stand van zaken onderzoek 11 werkpakketten Werken verder aan de eindrapportage BG 6 okt BG 1 dec: presentatie van een groot aantal eindrapporten 15-16 dec: wetenschappelijk congres Jan 2012: presentatie van alle WP binnen RWO: overzicht van geleverde onderzoek in 5 jaar Steunpunt Besprekingen met VRP mbt valorisatie naar werkveld

3 WP1 Ruimtemonitor Installatie laatste versie van de Ruimtemonitor bij RWO Beheersmodel voor de Ruimtemonitor -> hoe in stand houden binnen RWO? (definitief bg 1 DEC) Paper en presentatie congres (15-16 dec)

4 WP2 Rekenmodel Definitieve versie Rekenmodel dec 2012 – afspraken rond overdracht Eindrapportage Ad hoc opdracht: kwantitatieve verwerking scenario’s Paper en presentatie congres

5 WP3 Geleidelijke verstedelijking Stand van zaken gepresenteerd op 6 okt 2012 Draft eindrapport case-onderzoek zal voorgelegd worden op begeleidingsgroep 1 dec Analyse van 6 ruimtelijke transformaties in 9 casegebieden Paper congres

6 WP4 Economie Stand van zaken gepresenteerd op 6 okt 2012 2 eindrapporten vorzien op BG 1 dec 2011: – Detailhandel – Stated preferences ruimtelijk keuzegedrag logistieke bedrijven Papers congres

7 WP5 Open Ruimte BG 6 okt: Boek “The Powerful Garden” gepubliceerd (presentatie bij Garant, 13 dec 2012) Presentatie laatste onderdeel onderzoek (focusgroepen rond waarde van open ruimte) Doctoraat Kirsten Bomans (prelim verdediging 31 okt) Afspraken rond rapport water Paper congres

8 WP6 Mobiliteit BG 6 okt: Stand van zaken boek “Logistiek en Ruimte” Wetenschappelijke paper Nota lijninfrastructuur (in bespreking) Eerder: doctoraat Kobe Boussauw Paper congres

9 WP8 Ruimtelijke Synthese BG 6 okt: Stand van zaken BG 1 dec: – Geactualiseerde indicatorennota, met een voorstel conceptueel kader Ruimtemonitor (omgevingsanalyse) – December: Conceptuele paper Verder uitgewerkte indicatorenstructuur voor Ruimtemonitoring Papers congres

10 WP9 Ontwerpend Onderzoek BG 6 okt: Stand van zaken voorgesteld op BG 16 juni BG 1 dec: Eindrapport Paper congres

11 WP10 Beleidsintrumenten BG 6 okt: Voorlegging rapport analyse vergunningensysteem (opm moeten nog overgemaakt worden) Paper congres Rapport projectplanning

12 WP11 Scenario’s In 2011: Grote focus op ad hoc opdracht “Praktijkoefening Scenario’s” Rapport reeds opgeleverd BG 1 dec: Rapport toegevoegde waarde scenariobouw Paper congres

13 Stand van zaken budget Globaal genomen op schema Overschot centraal budget Ruimte. Overschot P&O: Overschot personeelskost (afwerking activiteitenverslag 2011)

14 Centraal budget Ruimte +- 4000 euro (overschot op balans congres) Voorstel: inzetten in 2012 voor reviewprocedure Routledge-boek (inzet van experten, chairs congres, editing book) Personeelsbudget RWO: 700 eur omzetten naar werking voor gratis ex doct Kobe en Kirsten voor administratie

15 P&O: overdracht personeelskost Taken: – Eindcoordinatie Activiteitenverslag – Verzekeren overdracht Steunpunt: Goedkeuring rapporten dec 2011 Procedure goedkeuring Publicatie website Organisatie feedbackmoment RWO (jan 2012) Opstart redactie wetenschappelijk boek – Continuïteit verzekeren – Elsebeth Faber en Els Lievois: 4 maanden 50 % = 24500 euro + 1500 eur werking = 26000 eur


Download ppt "Stuurgroep 24 oktober Opvolging onderzoek. Stand van zaken onderzoek 11 werkpakketten Werken verder aan de eindrapportage BG 6 okt BG 1 dec: presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google