De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom de syllabus werd bijgesteld, waarom hij wordt aangevuld met macroeconomie, en wat dat betekent voor uw lessen Menno Rol Voorzitter sectie economie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom de syllabus werd bijgesteld, waarom hij wordt aangevuld met macroeconomie, en wat dat betekent voor uw lessen Menno Rol Voorzitter sectie economie."— Transcript van de presentatie:

1 Waarom de syllabus werd bijgesteld, waarom hij wordt aangevuld met macroeconomie, en wat dat betekent voor uw lessen Menno Rol Voorzitter sectie economie CvE Uitnodiging Malmberg, 26 maart 2013

2 2 Inhoud 1. Wat moet je doen volgens Teulings? 2. Wat de syllabus blijkbaar verbiedt. Een odyssee. 3. Hoe lees je de syllabus? Enabling of limiting? 4. Waardoor biedt de werkversie syllabus zo weinig houvast? 5. Waarom is dit vooral op de lange termijn een probleem? 6. De macrodomeinen: geen vlees op de botten? Zelfs geen botten! 7. Gebruik de pilotexamens. 8. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed!

3 3 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! Teulingsrapport ‘The Wealth of Education’, 2005, p.145: Inflatiemeting en –berekening niet grafisch, inflatiemeting wel rekenkundig. Dus U hoeft geen grafieken te gebruiken met de prijsontwikkeling. Werkversie syllabus 2007: handelingswerkwoord ‘ vergelijken ’ : korte-termijngroei en trendmatige groei WEL vergelijken, prijsindexcijfers en conjunctuurindicatoren NIET vergelijken. Zo kan het rapport niet bedoeld zijn.

4 4 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! VWO-pilotexamen 2012, tijdvak II, vroege versie: ODe Eurolanden zijn in vergadering bijeen en vragen zich af of ze de gevraagde financiële hulp [aan een lid-staat als Cyprus] moeten geven. Een land dat van hulp geven wil afzien, stelt dat de overheid van het probleemland een hoge tijdvoorkeur heeft gehad en daarvan nu het gevolg moet accepteren. 4Beschrijf de redenering mbt de tijdvoorkeur. C[2pt] 4Uit het antwoord moet blijken: …dat het probleemland heeft gekozen voor hoge overheidsuitgaven en lage belastingen en dat de daardoor ontstane schulden nu moeten worden afgelost door lage overheidsuitgaven en hoge belastingen.

5 5 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! Discussie Verdient een antwoord dat ingaat op de rentelasten die mede noodzaken tot hogere belastingen en lagere uitgaven ook 2 punten? Voor: Ja, want de rentelasten verergeren de problemen van het land. Er wordt gevraagd naar wat tijdvoorkeur inhoudt en wat het accepteren van de gevolgen inhoudt. Tegen: Nee, want rente is gewoon de prijs van tijdvoorkeur. De rente wordt wel uit belastingen gefinancierd, maar is neutraal. Dus zijn de contante waardes van inkomen nu en die in de toekomst gelijk aan elkaar. Er wordt gevraagd naar wat er geruild wordt over de tijd. Niet de rente!

6 6 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! Maar hoe staat tijdvoorkeur dan in de syllabus? Antwoord: niet. VWO-pilotexamen 2012, tijdvak II, uiteindelijke versie: ODe Eurolanden zijn in vergadering bijeen en vragen zich af of ze de gevraagde financiële hulp moeten geven. Een land dat van hulp geven wil afzien, stelt dat de overheid van het probleemland in het verleden heeft gekozen voor intertemporele ruil en daarvan nu het gevolg moet accepteren. 2pt4Beschrijf de redenering mbt de intertemporele ruil. C(Nu zijn antwoorden met rentelasten ook goed.)

7 7 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! Het grote verschil tussen de benadering van de micro- economie in het oude programma en die in het Teulingsprogramma is dat nu uitgegaan wordt van de aspecten die ruil bemoeilijken. Tegenwoordig bestuderen we dus de transactiekosteneconomie. Maar de term ‘transactiekosten’ komt in de syllabus niet voor! [H2 in ‘Practische Economie’ ] Hoe moet je de syllabus dan lezen?

8 8 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! Er zijn twee manieren om een syllabus te lezen:“ limiting ” “ enabling ” Een limiting benadering staat alleen toe wat genoemd wordt en verbiedt wat er niet staat. Deze vergt een zeer gedetailleerde syllabus. Een enabling benadering oriënteert zich naar het scheppen van mogelijkheden. Deze vergt een slanke syllabus. De werkversie 2007 is een zeer slanke syllabus!

9 9 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! Er zijn twee manieren om een syllabus te lezen:limiting enabling Wie de gedragselementen van ‘Samenwerken en onderhan- delen’ en ‘Risico en informatie’ bekijkt, ziet meteen de transactiekosteneconomie. Het is daarom vanzelfsprekend dat de term ‘transactie- kosten’ in de klas ook valt. Die kant wijst de syllabus op bij een ‘enabling’-benadering.

10 De werkversie syllabus biedt examenmakers weinig houvast, hetgeen een enabling-benadering logisch maakt. Voorbeeld nieuw programma: contracten en sociale normen Voorbeeld uit het verleden: Keynesiaanse modellen grafisch of rekenkundig Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed!

11 11 Als de examenmakers een limiting-benadering volgen, dan zijn op den duur geen examenvragen meer te componeren. In de examens zie je dan telkens dezelfde spelmatrices: one-shot games met een gevangenendilemma en sequentiële spelboompjes met signalling, of zelfbinding en de opbouw van reputatie. GEVOLG De leerlingen worden na verloop van jaren afgetraind in het toepassen van steeds hetzelfde trucje. Inbedding in actuele contexten lukt niet meer.

12 12 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! In de werkversie 2007 staat weinig vlees: Moet je niet weten wat ‘beroepsbevolking, NMa, crowding-out’ is? Moet je niet weten hoe geldschepping werkt? Macro-economie zonder geldschepping is geen vlees en geen botten. En een macro-economisch model? Waarom zijn de domeinen H en I dan niet bijgesteld?

13 13 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! De specifieke problemen bij macro-economie geen model geen instituties weinig geld- en bankwezen Nodig is theoretische fundering. Deze is niet te geven zonder flinke ingrepen, en die mag je natuurlijk niet doen zonder veldconsultatie. Daarom moest de aanpassing van de syllabus bij de macrodomeinen ophouden.

14 14 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! Pilotexamens vwo 2010 tijdvakken I en II, 2011 tijdvakken I en II, 2012 tijdvakken I en II. 2010 I http://www.cito.nl/static/ce/ex2010_havovwo/bestanden/VW-1022-f-10-1-o.pdf 2010 II http://www.cito.nl/static/ce/ex2010_havovwo/bestanden/VW-1022-f-10-2-o.pdf 2011 I http://www.cito.nl/static/ce/ex2011_havovwo/bestanden/VW-1022-f-11-1-o.pdf 2011 II http://www.cito.nl/static/ce/ex2011_havovwo/bestanden/VW-1022-f-11-2-o.pdf 2012 I http://www2.cito.nl/vo/ex2012/VW-1022-f-12-1-o.pdf 2012II http://www2.cito.nl/vo/ex2012/VW-1022-f-12-2-o.pdf http://www.cito.nl/static/ce/ex2010_havovwo/bestanden/VW-1022-f-10-1-o.pdf http://www.cito.nl/static/ce/ex2010_havovwo/bestanden/VW-1022-f-10-2-o.pdf http://www.cito.nl/static/ce/ex2011_havovwo/bestanden/VW-1022-f-11-1-o.pdf http://www.cito.nl/static/ce/ex2011_havovwo/bestanden/VW-1022-f-11-2-o.pdf http://www2.cito.nl/vo/ex2012/VW-1022-f-12-1-o.pdf http://www2.cito.nl/vo/ex2012/VW-1022-f-12-2-o.pdf http://www.cito.nl/static/ce/ex2010_havovwo/bestanden/VW-1022-f-10-1-o.pdf http://www.cito.nl/static/ce/ex2010_havovwo/bestanden/VW-1022-f-10-2-o.pdf http://www.cito.nl/static/ce/ex2011_havovwo/bestanden/VW-1022-f-11-1-o.pdf http://www.cito.nl/static/ce/ex2011_havovwo/bestanden/VW-1022-f-11-2-o.pdf http://www2.cito.nl/vo/ex2012/VW-1022-f-12-1-o.pdf http://www2.cito.nl/vo/ex2012/VW-1022-f-12-2-o.pdf

15 15 Wat moet je doen volgens Teulings? Wat de syllabus verbiedt. Hoe lees je de syllabus? Waardoor weinig houvast? Waarom op de lange termijn een probleem? De macrodomeinen: zelfs geen botten! Gebruik de pilotexamens. Heb vertrouwen, de boeken zijn goed! Wat in de boeken staat biedt voldoende dekking. Werkversie syllabus 2007: monetair beleid inzetten om inflatie te beteugelen en zelfbinding Centrale Bank op de valutamarkt. Voorbeeld Praktische Economie : ‘fiduciair geld, intrinsieke waarde, maatschappelijke geldhoe- veelheid, wet van Gresham, giraal geld, oppotmiddel ‘


Download ppt "Waarom de syllabus werd bijgesteld, waarom hij wordt aangevuld met macroeconomie, en wat dat betekent voor uw lessen Menno Rol Voorzitter sectie economie."

Verwante presentaties


Ads door Google