De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wij kunnen ons succes niet met blije kindergezichten laten zien….. Maar ze zijn er wel……….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wij kunnen ons succes niet met blije kindergezichten laten zien….. Maar ze zijn er wel………."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wij kunnen ons succes niet met blije kindergezichten laten zien….. Maar ze zijn er wel……….

3 Het begon met…… Een geweldig idee van een geweldige vrouw, die al jaren vakkundig en liefdevol kinderen bij de hand neemt alsof ze van haar zelf zijn.

4 Financiële steun geven aan kinderen met leer- of sociaal-emotionele problemen. De doelstelling van Stichting: Kinderen met een ernstige ziekte of handicap aan hulpmiddelen helpen die niet binnen de reguliere zorg worden vergoed.

5 Dankzij donaties hebben we al heel veel kinderen levensveranderende hulp kunnen bieden

6 Zo is er…. -Een jongen met autisme en NLD, - wiens moeder stierf, -die zonder extra financiële middelen voor extra begeleiding eigenlijk van zijn vertrouwde school zou moeten…. Maar nu niet: hij is tot zijn 18 e van zorg verzekerd

7 Zo zijn er: Veel kinderen die om allerlei redenen niet in aanmerking komen voor een vergoede dyslexiebehandeling en daardoor dreigen te zakken naar een lager schoolniveau. Wij vergoeden (delen van) onderzoek en behandeling. (ouders betalen naar draagkracht mee)

8 Zo is er…. De jongen met concentratieproblemen die na de dood van vader geen oog meer had voor school. Met studiebegeleiding is hij op de school gebleven die hij qua niveau wel aankon en heeft hij geleerd hoe hij moet studeren. Zijn moeder stuurt ons nog elk half jaar een brief om te bedanken

9 Zo hielp onze stichting: Mensen die gedwongen ontslagen zijn om voor hun 2 kinderen met ernstige leerproblemen extra ondersteuning te kunnen blijven bieden

10 Een fantastische school die veel kinderen met speciale behoeften aanneemt die vastlopen op hun eigen scholen, zodat ze gewoon op het regulier onderwijs konden blijven. Om de ‘gemiddelde’ kinderen ook genoeg aandacht te kunnen geven, werd voor een zeer bijzonder samengestelde groep extra ondersteuning geregeld: 28 kinderen + ouders gelukkig! Leerresultaten + welbevinden gestegen!

11 En: vele andere kinderen die studiebegeleiding of remedial teaching nodig hebben, maar waar de financiële middelen ontoereikend zijn. Remedial teachers zijn getrainde professionals, die individuele ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke leer- en/of gedragsproblemen.

12 Het gezin met een terminaal zieke vader die naast reguliere zorg nog niet vergoede zorg nodig had. Zij hoefden niet te kiezen of dit wel of niet kon, doordat de Stichting de financiële zorg overnam voor de remedial teaching van hun 2 dyslectische kinderen.

13 En: Het meisje en haar moeder, wiens vader zelf voor levensbeëindiging koos. De stichting hielp het gezin een hogere verzekeringspremie te betalen, zodat zij de rouwtherapie konden kiezen, die zij zelf wilden. Inmiddels functioneren zij beiden goed zonder deze hulp.

14 En: voor een aantal dyslectische kinderen is Luistertherapie vergoed, met fantastische resultaten. En: voor een meisje met een ernstige erfelijke hersenaandoening, waardoor zij ernstige rugklachten heeft, is een watermatras aangeschaft.

15 En: twee autistische broers die -na allerlei andere beproefde, maar mislukte wegen- door middel van therapie met een paard sociale vaardigheden hebben aangeleerd en nu stukken beter functioneren En… En…

16 En: een jongetje met ernstige gehoorproblemen kreeg voor zijn school een speciale videocursus Engels op DVD. Hele klas blij! En… En… En…

17 0 % Strijkstok

18 100% uitkering van donaties komt ten goede aan kinderen/ouders Bestuur krijgt 0 € vergoeding website/ jaarverslag/drukwerk/notaris: alleen maar vrijwilligers.

19 Hoe weten we zeker dat het geld goed terecht komt? Criteria voor aanvraag: - Kinderen in NL tussen 0-21 jaar die door middel van een behandeling beter functioneren op school of thuis.

20 Criteria voor aanvraag: Het gaat om een kind waarvan de ouders niet in staat zijn om een behandeling (of gedeelte daarvan) te betalen;

21 Criteria: Er moet worden overlegd welke andere pogingen om aan financiële steun te komen zijn ondernomen (via de overheid, via de school);

22 Criteria De behandeling moet worden uitgevoerd door een erkend en gediplomeerd behandelaar die als zodanig is geregistreerd; Betaling van hulp geschiedt rechtstreeks aan hulpverlener.

23 Criteria De aanvraag moet worden ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) van het kind en door de school van het kind, een verwijzend arts of door de beoogde behandelaar zelf.

24 Hoe komt de Stichting aan geld? Eenmalige donateurs Trouwe vaste donateurs Legaten Bijzondere initiatieven zoals de Taste for Charity! DANK!

25 Hoe weet U dat het geld goed besteed wordt? Wij sturen jaarlijks een brief aan de donateurs om (anoniem) de verhalen te vertellen van de kinderen die dit jaar zijn gesteund.

26 Namens de kinderen en hun ouders: HARTELIJK DANK!


Download ppt "Wij kunnen ons succes niet met blije kindergezichten laten zien….. Maar ze zijn er wel………."

Verwante presentaties


Ads door Google