De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ieder kind de best passende ontwikkeling februari 2013 OP WEG NAAR 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ieder kind de best passende ontwikkeling februari 2013 OP WEG NAAR 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ieder kind de best passende ontwikkeling februari 2013 OP WEG NAAR 2014

2 Beleid overheid / wetgeving In/uitvoering wetgeving stelselwijziging per 1 augustus 2014 Ondersteuningsplicht (voor besturen) Samenwerking verplicht (regulier-speciaal) Werken aan samenwerking met Jeugdzorg (wetgeving in de steigers) Handelingsgericht indiceren (samenwerkingsverband) Onderwijsondersteuningsprofiel (iedere school) Medezeggenschap (instemming) Landelijke geschillenregeling (bindend) Landelijk referentiekader (richting) Budgetfinanciering + verevening (cluster 3 en 4) LeerlinggebondenFinanciering middelen (schooldeel en AB+) naar het Samenwerkingsverband

3 Zorgplicht Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg-arrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing.

4 SWV passend onderwijs Primair Onderwijs Regio-indeling: Apeldoorn Alle besturen van basisscholen, sbo en cluster 3 en 4 ± 15.500 leerlingen Primair Onderwijs

5 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip

6 Handelingsgericht indiceren stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd

7 Veranderingen: Rugzak verdwijnt – ambulante begeleiding stopt in zijn huidige vorm Huidige SamenWerkingsVerband houdt op te bestaan – nieuw SamenWerkingsVerband Passend Onderwijs Geen SBO-beschikkingen en SO indicaties meer Handelingsgericht indiceren – 1 loket

8 Verevenen (Voortgezet)Speciaal Onderwijs en Leerling Gebonden Financiering deelname groei Verevenen Apeldoorn P.O. € 450.000 Verevenen is = ieder samenwerkingsverband krijgt evenveel op basis van leerlingaantallen

9 Uitgangspunten SWV Passend onderwijs : Alle leerlingen passende ondersteuning Zo tijdig mogelijk In zo licht mogelijke vorm Zo dicht mogelijk bij huis door de meest aangewezen persoon of instelling Waar nodig in integrale aanpak 1 kind – 1 plan – 1 regie

10 Wat betekent dit voor ouders / scholen? Focus meer op onderwijsbehoeften i.p.v. “tekorten” bij leerlingen Geen geld meer voor etiket autisme, ADHD, laag IQ, handicap of dyslexie Onderzoek en begeleiding verminderen Verwijzen kost de basisschool geld Leraar, IB en school werken met een basiszorgprofiel

11 Iedere basisschool verplicht een onderwijszorgprofiel Minder SO plaatsen / rugzakken School en bestuur bepalen waar de zorgplicht passend onderwijs wordt uitgevoerd. Geen thuiszittende leerlingen

12 Ondersteuningsplan Het continuüm aan zorg inclusief ondersteuningsprofielen Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor ondersteuningstoewijzing Procedure voor plaatsing Voortgezet Speciaal Onderwijs Informatie voor ouders Afstemming met gemeenten let op: transitie jeugdzorg

13

14 Knelpunten Samenwerking Onderwijs - CJG (met bril van onderwijs) Privacy Verschillende “talen” spreken Verschillende verwachtingen Openheid / transparantie naar elkaar

15 Oplossingsgericht gesprek met Afvaardiging Primair Onderwijs en coördinator CJG


Download ppt "Ieder kind de best passende ontwikkeling februari 2013 OP WEG NAAR 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google