De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingssessie 3 Growing Together Didactische vaardigheden van de mentor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingssessie 3 Growing Together Didactische vaardigheden van de mentor."— Transcript van de presentatie:

1 Opleidingssessie 3 Growing Together Didactische vaardigheden van de mentor

2 Programma sessie 3 Stand van zaken begeleidingen Het formuleren van doelen Een doelgerichte aanpak

3 1. Supervisieronde

4 Supervisieronde: organisatie van ontmoetingen Ik heb de vorige ontmoeting met de mentee voorbereid. Ik heb voor mezelf duidelijke doelstellingen vooropgesteld bij die ontmoeting. Ik had vooraf een bepaalde aanpak voor ogen. Ik heb met een aantal zaken proberen rekening houden. Achteraf gezien heb ik mijn doelstellingen voor die ontmoeting behaald.

5 Supervisieronde: inhoud van ontmoetingen Mijn mentee wil kennis opdoen Mijn mentee wil werken rond ‘technische’ vaardigheden Mijn mentee wil werken rond sociale vaardigheden Mijn mentee wil werken rond andere vaardigheden Mijn mentee wil werken rond attitudes

6 Supervisieronde: aanpak van ontmoetingen In welke mate vindt mijn mentee het belangrijk om samen met mij ervaring op te doen? In welke mate vindt mijn mentee het belangrijk om stil te staan bij en na te denken over gebeurde feiten? In welke mate vindt mijn mentee het belangrijk om praktijk te koppelen aan concepten? In welke mate vindt mijn mentee het belangrijk te experimenteren met de kennis / ervaring / attitudes die ik hem / haar meegeef?

7 Leercyclus van Kolb

8 Procedure PeopleProduct

9 2. Van doelstelling naar aanpak

10 1.Kies relevante thema’s 2.Formuleer je doelstellingen 3.Bepaal je didactische aanpak Van doelstelling naar aanpak

11 1. Kies relevante thema’s De beginsituatie nagaan bij de mentee (zie eerdere ontmoetingen): Welke kennis, vaardigheden, attitudes wil de mentee opdoen? Heeft de mentee hier al voorkennis / vooropleiding over gekregen? Bij welke kennis, vaardigheden en attitudes kan de mentor de mentee begeleiden? Bij welke kennis, vaardigheden, attitude vindt de mentor dat de mentee nog kan groeien? Van doelstelling naar aanpak

12 Opdracht 1 Benoem de thema’s waarrond jij met je mentee wil werken (~themagerichte ontmoeting 1) Bekijk nog eens expliciet of je hard skills en of soft skills wil bekijken.

13 2 Van thema naar doelstelling De te bespreken kennis/informatie is steeds gekoppeld aan gedrag. Dit is een waarneembare activiteit bij de mentee. Het gewenste gedrag wordt uitgedrukt in een ‘zichtbare’ activiteit. Bvb De mentee kan de noden van de klant formuleren IpvDe mentee kent de noden van de klant Nog beter wordt deze kennis/informatie zo concreet mogelijk omschreven. Bvb De mentee formuleert samen met de klant de noden in functie van de opdracht van de klant IpvDe mentee kan de noden van de klant formuleren Van doelstelling naar aanpak

14 2 Van thema naar doelstelling Nog beter is dat de over te brengen kennis/informatie enkelvoudig is. Een operationele doelstelling bevat maar één doel, geen combinatie van meerdere gedragingen of inhouden. Zo blijft de doelstelling duidelijk. Bvb De mentee formuleert samen met de klant de noden in functie van de opdracht van de klant De mentee selecteert samen met de klant prioriteiten in de aanpak van deze noden Ipv De mentee formuleert samen met de klant de noden in functie van de opdracht en legt samen met de klant prioriteiten in de uitwerking ervan. Van doelstelling naar aanpak

15 De te bespreken kennis/informatie heeft een bepaald beheersingsniveau. Kies voor een realistische beheersingsgraad in functie van het takenpakket van de mentee. beheersingsniveaugedragskenmerkoperationele werkwoorden wetenfeiten-reproductie herkenning herinnering classificeren, herkennen, identificeren, in volgorde plaatsen, lokaliseren, navertellen, noemen, onderkennen, opsommen, reproduceren, rubriceren, selecteren, uit elkaar houden, weergeven inzienbegrip interpretatie logische reproductie aanduiden, aangeven, formuleren, illustreren, karakteriseren, opdracht geven, schetsen, signaleren, typeren, met eigen woorden vertellen, vertegenwoordigen. toepassenelementen uit ‘weten’ en ‘inzien’ hanteren in nieuwe situaties, kiezen van de juiste wetten, regels, schema’s, begrippen enzovoorts aandeel leveren, aangeven van grenzen, hiaten e.d., behandelen, berekenen, beschrijven, bewaken, bijdragen, definiëren, demonstreren, gebruiken, hanteren, oplossen, opstellen, een overzicht geven, procedure kiezen en volgen, rapporteren, schatten, uitleggen, verduidelijken, voorspellen, voorstel doen, vormgeven vragen formuleren. analyseren synthetiseren ordenen naar inhoud, vorm, functie e.d. samenstellen van elementen tot een uniek en origineel geheel afkeuren, afleiden, afwegingen maken, alternatieven voorleggen, argumenteren, becommentariëren, belangen afwegen, concluderen, construeren, controleren, discussiëren, herformuleren, leiding geven, modelleren, motiveren, onderhandelen, ontwerpen, fouten opsporen, opbouwen, problemen oplossen, ordenen, organiseren, overleggen, prioriteiten stellen, relateren, samenstellen, samenvatten, uitvoeren, tot stand brengen, 2 Van thema naar doelstelling Van doelstelling naar aanpak

16 Vertaal je gekozen thema’s naar minimum twee operationele doelen Ronde van de groep: welke doelen worden vooropgesteld? Opdracht 2 Van doelstelling naar aanpak

17 3.Bepaal je didactische aanpak

18 Vertellen Lengte : Luisteren is vermoeiend. Aandachtsboog is maximaal 45 minuten als het boeiend is! Beeld : Beelden vertellen meer dan woorden. Leg verbanden met de denkwereld van de mentee. Opbouw: Eén centrale vraag, een duidelijk opbouw en een regelmatige terugkoppeling naar de beginvraag. Taal : Gebruik de taal van de mentee. Stem : Varieer in toonhoogte, volume, klank, accenten, … Vragen : Hou de mentee dicht bij het verhaal door regelmatig een vraag te stellen. Oefen! :Schrijf sleutelwoorden op een kaartje, vraag naar feedback, … Doel : via het vertellen van een verhaal voortbouwen op kennis/ervaring/interpretatie Bepaal je didactische aanpak

19 Demonstreren Stap 1 : Materialen aanwezig. Stap 2 : Probeer de demonstratie vooraf zelf uit. Stap 3 : Zorg dat de demonstratie niet te ingewikkeld is. Stap 4 : Let op een logische volgorde, en breng indien nodig fasen aan in de demonstratie. Stap 5 : Zorg dat je de belangrijke momenten kan aantonen Stap 6 : Laat de mentee na elke demonstratie een korte samenvatting geven. Doel : de mentor voert op een duidelijk waarneembare manier iets uit, de mentee observeert. Bepaal je didactische aanpak

20 Socratische methode De socratische methode bestaat uit de volgende stappen: Neem een uitspraak die overeen komt met wat men 'gezond verstand' noemt. Zoek naar omstandigheden of situaties waarin de uitspraak onjuist zou zijn. Als je een uitzondering of tegenwerping hebt gevonden moet de definitie fout zijn, of in elk geval onnauwkeurig. De oorspronkelijke uitspraak moet worden genuanceerd, er moet iets worden veranderd of toegevoegd om rekening te houden met de uitzondering. Wanneer weer een uitzondering op de verbeterde uitspraak wordt gevonden moet het proces worden herhaald. De waarheid kan immers alleen liggen in een uitspraak waarvan niet kan worden aangetoond dat die onjuist is. Bepaal je didactische aanpak

21 Incidentmethode Doel : op een gestructureerde manier een casus analyseren, en zo komen tot een aantal mogelijke oplossingen van het probleem. Stap 1 : De mentee doet een incident uit de doeken waarvan hij/zij vindt dat hij/zij niet goed gereageerd of gehandeld heeft. Stap 2 : De mentor stelt extra vragen over de feiten. Stap 3 : De situatie wordt samen geanalyseerd. Welke factoren speelden een rol? Op welke manier hangen deze factoren samen? Stap 4 : Zowel de mentee als de mentor vertellen hoe ze, achteraf gezien, best zouden reageren op de situatie. De mentor begint. Stap 5 : Nadat beide mogelijkheden zijn doorgepraat, vertelt de mentee wat hij/zij hiervan heeft geleerd. Hoe zou hij/zij nu anders reageren? Ook de mentor vertelt wat hij/zij ervan heeft geleerd! Bepaal je didactische aanpak

22 Opdracht 3: van doelstellingen naar aanpak van begeleiding Kies op basis van opdrachten 1 en 2 een aanpak voor de volgende ontmoeting met de mentee. Dit gebeurt individueel. Bepaal je didactische aanpak

23 Opdracht 4: incidentmethode Zie opdrachtenblad. Bespreek in groepjes aan de hand van de stappen in de incidentmethode de casus van elke mentor De ‘inbreng’ is het resultaat uit opdrachten 1 en 2. Bepaal je didactische aanpak

24 Stap 1 : De inbrenger vertelt rond welk onderwerp hij/zij zal gaan werken met de mentee. Stap 2 : De deelnemers krijgen de gelegenheid om nadere vragen te stellen over de informatie uit de eerste fase. Dit om een feitelijker zicht te krijgen op de situatie. Stap 3 : De deelnemers analyseren samen de situatie. Stap 4 : De deelnemers vertellen hoe zij het zouden aanpakken. De inbrenger vertelt als laatste hoe hij/zij het denkt aan te pakken. Stap 5 : Nadat de verschillende mogelijkheden zijn doorgepraat, vertelt de inbrenger wat hij/zij hiervan heeft geleerd. Hoe zou hij/zij nu anders reageren? Ook de deelnemers vertellen ze ervan hebben geleerd! Opdracht 4: incidentmethode Bepaal je didactische aanpak

25 Opdracht themagerichte ontmoeting 4 Test je voorbereiding uit bij de mentee

26 Vragen of opmerkingen?


Download ppt "Opleidingssessie 3 Growing Together Didactische vaardigheden van de mentor."

Verwante presentaties


Ads door Google