De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NINTES Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social studies Nintes Experience 16 november 2005 Ondernemerschap; vrijheid in gebondenheid,

Verwante presentaties


Presentatie over: "NINTES Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social studies Nintes Experience 16 november 2005 Ondernemerschap; vrijheid in gebondenheid,"— Transcript van de presentatie:

1 NINTES Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social studies Nintes Experience 16 november 2005 Ondernemerschap; vrijheid in gebondenheid, over coachen, stimuleren en laten groeien! © NINTES mei ’16

2 2 Programma Sprekers ­ Nico Baken, Corporate strategy KPN en Hoogleraar TUDelft (presentatie is per brief verstuurd!) ­ Roel Nieuwenkamp, directeur ondernemerschap, Directoraat Generaal Ondernemerschap en Innovatie (zie bijlage) ­ Lucas Wildervank, Chief Technology Officer, TOMTOM Navigatie Subgroep begeleiders: ­ Marc van der Heijden, Versatel ­ Paul Iske, ABNAMRO

3 3 Nico Baken ­ Vanuit een aantal generieke (economische) waarnemingen legt Nico Baken de relatie tussen ICT en ondernemerschap. ICT biedt geweldige mogelijkheden om meer welzijn te creëren. Helaas ontbreken vaak de juiste verbindingen (netwerkoriëntatie) en de visie (korte termijn) om deze kansen te benutten; ­ Nico Baken presenteert een aantal voorbeelden die aantonen dat meerwaarde gegenereerd kan worden met behulp van geïntegreerde ICT-oplossingen; ­Zorg zou meer moeten functioneren o.b.v. Een universeel protocol net als de internationale telefonie; over veel schakels wordt een verbinding tot stand gebracht en iedere tussenliggende schakel wordt beloond voor zijn dienstverlening! In de zorg zien we deze benadering ontbreken en veel efficiency verliezen optreden. ­Verbetering van de traumachirurgie door virtueel een aantal collega-chirurgen een traumachirurg ter plaatse te ondersteunen. ­ Nico Baken pleit voor meer aandacht voor de mogelijkheden van transsectorale innovatie, daar waar over sectoren heen geïnnoveerd wordt.

4 4 Roel Nieuwenkamp ­ (Presentatie zie bijlage van dit verslag) ­ Roel Nieuwenkamp geeft een optimistische visie van de innovatieve kracht van de Nederlandse economie. Hij verdedigt de stelling dat er in Nederland wel degelijk sprake is van topondernemingen (kampioenen in hun segment), leiderschap en visie. Wij moeten meer doen met de succesverhalen en elkaar minder ‘ de put in praten’! Vragen: ­ Hoe kunnen mensen in een achterstandspositie (WW, WAO, etc.) ondernemen? ­ Hoe kunnen we dit beeld dat we wellicht in Nederland hebben ook naar het buitenland toe verstevigen? (N.B. Op veel internationale lijstjes staan wij nog steeds hoog!) ­Meer ambitie (Ministerie EZ wil Nederland tot het meest innovatieve en duurzame economie van de wereld maken.) ­ Welke is de weg voorwaarts dan? Hoe kan de empowerment van het Ministerie EZ ingezet worden om het zaaigoed tot collectieve wasdom te laten komen?

5 5 Roel Nieuwenkamp (2) ­ Belangrijke hindernissen voor ondernemerschap blijven regelgeving en lastendruk, hoe die weg te nemen? ­In eerste plaats is het al meer dan 10 jaar beleid van EZ om die te verminderen. Bovendien worden nu heldere doelen gesteld (25% reductie regelgeving voor mkb bijvoorbeeld). Er is een belangrijke hervormingsagenda, de sense of urgeny is hoog. Onderwijs werkt samen met EZ aan ondernemerschap in het onderwijs (staatssecretarissen Rutte en Van Gennip) ­ Nederland zou als onaantrekkelijk / onveilig ervaren worden en steeds meer afschrikken als vestigingsland, zowel voor bedrijven als voor buitenlands talent. ­Ruimte voor empowerment niet alleen binnen de overheid (de politiek heeft last van de korte termijn) maar ook binnen het bedrijfsleven; publiek privaat partnership om in samenwerking de problemen die hieraan ten grondslag liggen aan te pakken biedt kansen. Oude verhoudingen vervagen, nieuwe verbindingen bieden kansen!

6 6 Subgroep Paul Iske (Dialogues) Dialogues is een initiatief van Paul Iske en Marc Blaisse dat wordt ondersteund vanuit ABNAMRO. Dialogues wil ondernemend handelen en denken in de samenleving nieuw leven in blazen en stimuleren, vanuit de idee dat ondernemerschap de sleutel is voor een groot aantal problemen die de samenleving op dit moment niet goed weet op te lossen. Beter dan erover te praten moet Dialogues vooral een praktische oriëntatie krijgen. Dialogues moet de bestaande grenzen kunnen overstijgen en nieuwe verbindingen tot stand brengen. Voorbeeld van een dergelijke verbinding is die van City Dialogues waar lokale bestuurders samen met ondernemers proberen lokale problemen op te lossen zoals veiligheid, mobiliteit etc. Tweede voorbeeld is de concrete actie om ondernemers die failliet gegaan zijn een tweede kans te gunnen (krediet na failliet!) Uitgangspunt is de bestaande onderbenutting in veel sectoren, ondernemerschap en creativiteit kunnen een middel zijn om die onderbenutting te verminderen.

7 7 Paul Iske (2) ­ Onverschilligheid doorbreken, maar hoe? ­ Wie zijn als change agent de heldenvoorbeelden als nieuwe ondernemer? Wie heeft er tegen alle stroom en tegenwerking in, toch een doorbraak geforceerd? En hoe kunnen we deze mensen in het zonnetje zetten, zonder dat zij zich als voorbeeld geëxploiteerd voelen? ­ Veel mensen in organisaties bevinden zich in de comfort zone (al of niet vrijwillig). Welke blokkeringen kunnen wij opheffen om daadwerkelijk gebruik te maken van hun talenten? ­ Welke harde (meten) en zachte (ontwikkeling) elementen zien we terug in ondernemend handelen ? ­ Kunnen we inspiratie halen uit voorbeelden uit de praktijk? Ja, er zijn voorbeelden van succesvolle ‘ bottom-up’ initiatieven. In al die initiatieven (TPG in de tsunami hulp, KLM, of de SVB met de ‘ mens achter de medewerker’ ) blijkt de mens centraal te staan. De mens die in zijn relatie, competentie en onafhankelijkheid ruimte en vertrouwen geniet!

8 8 Paul Iske (3) ­ De eerste stap is de onverschilligheid te overwinnen. Wat leeft er in mijn directe omgeving onder mijn medewerkers, welke verborgen talenten kan ik ontdekken en ontwikkelen, hoe zorg ik dat mensen zichzelf zijn op de werkvloer, in mijn omgeving? Dat vraagt allereerst om zelf te ontdekken wie wij zijn en meer zelfkennis te vergaren! ­ Denk aan het ‘ ijsberg’ voorbeeld van Maggie Morisson van Cisco, NINTES april 2005; diversiteit leidt tot meer inspiratie en meer creativiteit binnen het team!

9 9 Subgroep Marc van der Heijden (Versatel) ­ Versatel is van 1995 tot 2005 uitgegroeid van wederverkoper van telefonie tot breedband operator met eigen netwerk in Nederland, belgie en Duitsland (’99 succesvolle beursgang, ’02 herstructurering, ’05 Overname door Tele2) ­ Afwegingen Marc van der Heijden om tot oprichting onderneming te komen: ­ Waarom niet? ­ Anders doet een ander het ­ Wij kunnen het beter

10 10 Marc van der Heijden (2) ­ Welke aspecten zijn in de groei van belang geweest: ­ Think big (hou het grote plaatje altijd in de gaten) ­ Pick your partners (beursgang was eigenlijk ingegeven om van “slechte” investeerders af te komen) ­ Haste makes Waste (move on, don’t wait) ­ Better a small piece of a big pie, then…… ­ Exit vooraf regelen

11 11 Marc van der Heijden (3) ­ Ondernemers gezindheid in de organisatie behouden bij groei is de uitdaging. Versatel heeft project “Horizon” in gericht om mensen in groepen “over” de huidige situatie heen te laten kijken (hier is de 3-play gedachte ontstaan). Daarnaast heeft Versatel altijd haar medewerkers laten delen in het succes (oa door opties). Belangrijk is iedereen te laten deelnemen en niet laten waarnemen (met name middenkader laten delen in succes en failure). ­ Voor “Echte” ondernemers is er “no way back” en wordt volledig voor eigen rekening en risico gewerkt. Dit is in grotere organisaties niet haalbaar. Hooguit kun je streven naar ondernemerschap (inzet, passie, creativiteit ed). Voor de werknemer is er altijd sprake van minder risico.


Download ppt "NINTES Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social studies Nintes Experience 16 november 2005 Ondernemerschap; vrijheid in gebondenheid,"

Verwante presentaties


Ads door Google