De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is Radicaal vraagt om radicaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is Radicaal vraagt om radicaal."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is Radicaal vraagt om radicaal

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte diaconie uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 25 oktober a.s. hoopt ds. K. Groeneveld in beide diensten voor te gaan.

4 Enquêteformulier uitbreiding kerk vandaag nog inleveren of bij de scriba. Gemeente Kapelle vraagt vrijwilligers voor de hulp bij de opvang van vluchtelingen u kunt zich aanmelden op gemeente@kapelle.nl.

5 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

8 Opw. 715 Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

9 Opw. 715 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

10 Opw. 715 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis!

11 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

12 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

13 Ps. 97: 6 Beminnaars van den HEER, Verbreiders van Zijn eer, Hoopt steeds op Zijn genade, En haat altoos het kwade. Hij, die in tegenspoed Zijn gunstgenoten hoedt, Verleent hun onderstand, En redt z’ uit ’s bozen hand, Die op hun onschuld woedt.

14 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

17 Ps. 36: 1, 3 De zonde die de zondaars vleit doet zacht en vol arglistigheid diep in hun hart zich horen. Zij vrezen niet voor God den Heer, en hun geweten spreekt niet meer, zij zijn aan 't kwaad verloren. Vol list en leugen is hun woord, zij laten door de schijn bekoord wat goed is achterwege. Bij nacht nog zinnen zij op kwaad, zij hebben hun verdorven staat, de boosheid lief gekregen.

18 Ps. 36: 1, 3 Bij U, Heer, is de levensbron, Gij doet ons klaarder dan de zon het licht der wereld schouwen. Schenk toch uw heil dat leven doet en wees voor wie U kennen goed, bevestig ons vertrouwen. geef dat ik niet door 't ruw geweld der goddelozen word geveld, beschaam hun trotse zielen. Maar zie, daar storten zij al neer, men stoot ze om, zij zijn niet meer: zij liggen, waar zij vielen.

19 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

20 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

21 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Tekst: Genesis 19: 1-26 >>> Ps. 34: 6a/7b, 8 Radicaal vraagt om radicaal 1.Radicaal bederf 2.Radicaal ingrijpen 3.Radicale genade 4.Radicale keus

22 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

23 Ps. 34: 6a/7b, 8 Komt, kindren, hoort naar mij, Neem mijn' getrouwen raad in acht. Ik leer, opdat g' uw plicht betracht, Wat 's HEEREN vreze zij. Betreedt het rechte spoor; Veracht het kwaad; jaagt naar den vree. God ziet de vromen, en hun bee Geeft Hij altoos gehoor.

24 Ps. 34: 6a/7b, 8 God slaat een gram gezicht Op bozen, die Hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan Door 't hoogste strafgericht. Maar Hij ziet gunstig neer Op hem, die naar Zijn wetten leeft: God is het, Die hem uitkomst geeft, Zijn groten Naam ter eer.

25 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

26 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

27 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

28 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

29 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

30 Ps. 37: 9 NB Houd van het kwaad u ver en doe het goede, dat gij een woonstee hebt in eeuwigheid. God die het recht mint, zal de rechten hoeden. maar Hij verdelgt het ras dat Hem bestrijdt. Hij zal zijn volk als kind'ren van den bloede het land tot woonplaats geven voor altijd.

31 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

32 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

33 Opw. 244 Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht. Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

34 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen Opw. 715 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 6 Gebed Schriftlezing: Genesis 19: 1-26 Lukas 17: 28-33 Ps. 36: 1, 3 NB Kindernevendienst Tekst: Genesis 19: 1-26 Preek Ps. 34: 6a/7b, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 37: 9 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is Radicaal vraagt om radicaal."

Verwante presentaties


Ads door Google