De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie

2 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Het BRV Expertenforum

3 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Inhoud Onze lezing van de maatschappelijke uitdagingen uit het groenboek. Is het huidige planningskader achterhaald? Breekpunten voor het beleidsplan Transitiemodel

4 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Maatschappelijke uitdagingen Van 6 naar 7 miljoen Mobiliteit Klimaatverandering Open ruimte en ecosysteemdiensten (Spaarzame) ruimte om te ondernemen

5 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Verdroging Vergrijzing Verlies van natuurwaarden Hoge gronddruk Kansen voor energieproductie Kansen voor grensoverschrijdende natuur en watersystemen Extreme druk op ruimte Versnippering Overstromingen Congestie Druk op vastgoedprijzen Kansen voor verweving Kansen voor Transit oriented development Kansen voor stedelijke landbouw Kansen voor verrassende allianties Nood aan ruimte voor bedrijven Verlies aan cultuurwaarden Versnippering Kansen voor cultuurwaarden en landschapsontwikkeling Overstromingen en watertekort Vergrijzing Potenties voor windenergie Druk op ecologische waarden Versnippering Verlies aan cultuurwaarden Verdroging Kans voor waterboeren Kansen voor waterlandschappen Intensief landbouwgebied Druk op milieu Kansen voor enegerieboeren Erosie, vervlakking landschap Kansen voor voedselproductie Economische dragers? Kansen voor energieproductie Kansen voor biodiversiteit

6 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015

7 Breekpunten binnen een toekomstgericht Vlaamse ruimte Term breekpunt vanuit een dubbele betekenis: –Breekpunt in beleid: we gaan het op een aantal vlakken behoorlijk anders moeten doen. –Breekpunten in de zin dat zonder deze elementen een Vlaams ruimtelijk beleid naar onze mening onmogelijk is in het licht van de toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen

8 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 1 Het beleidsplan moet vandaag een haalbare strategie en instrumenten bevatten om op korte termijn de toekomstige verstedelijking te sturen

9 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 2 De overheid moet via een locatiebeleid het aanbod voor wonen sturen naar meer duurzame locaties en zodoende ruimte sparen voor andere essentiële functies

10 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 3 Het ruimtelijk beleid dient terug een integrerende rol op te nemen tussen verschillende beleidsdomeinen, met in het bijzonder de integratie tussen mobiliteits- en infrastructuurplanning en het ruimtelijke beleid.

11 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 4 Er zullen nieuwe inrichtingen en investeringen nodig zijn dwars doorheen de publieke en de private ruimte (bijvoorbeeld groenblauwe stadsontwerpen tegen hitte-eilanden, systematisch ingerichte erosiebuffers, grondige “ontpitting” van overstromingsarealen enz.).

12 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 5 Het fysisch systeem en de open ruimte moeten veel meer als vertrekbasis beschouwd worden voor de organisatie van ruimtelijke functies in Vlaanderen.

13 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 6 Het beleidsplan dient een vernieuwd palet van principes en instrumenten te ontwikkelen in functie van ontsnippering van de open ruimte

14 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 7 Het beleidsplan dient af te stappen van de ijzeren voorraad, ruimte te bieden voor een veranderende economie, zonder dat bijkomende greenfields worden aangesneden en maximaal in te zetten op brownfieldreconversie

15 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 8 Investeringen moeten gericht worden op een positieve kentering in de modal split en ondermeer het terugdringen van het vrachtwagenvervoer

16 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 9 Het Vlaamse ruimtelijke beleid dient samen met de buurlanden ruimtelijke ontwikkelingen grensoverschrijdend aan te pakken.

17 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Breekpunt 10 Een sterke visie op gewenste ruimtelijke ordening kan zich niet beperken tot de lange termijn (horizon 2050), een visie op korte termijn is een voorwaarde voor een beleidsomslag op lange termijn

18 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Bouwstenen voor een systeemtransitie Transitiemanagement via –Strategische allianties –Territoriale pacten


Download ppt "Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie."

Verwante presentaties


Ads door Google