De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie bijeenkomst Vensterschool Selwerd Paddepoel Eugène Hegeman, Freek Molenkamp, Mariëlle Reneman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie bijeenkomst Vensterschool Selwerd Paddepoel Eugène Hegeman, Freek Molenkamp, Mariëlle Reneman."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie bijeenkomst Vensterschool Selwerd Paddepoel Eugène Hegeman, Freek Molenkamp, Mariëlle Reneman

2 Programma 12.30 - 13.00 uur Inloop, lunch 13.30 - 13.30 uurInformatie over de Vensterschool 13.30 - 15.30 uurTour door de wijken 15.30 – 16.00 uurPresentatie vragen 16.00 – 16.15 uur Opgave Kijkweek Vanaf 16.15 uur borrel in het sportcafé

3 Hoe het begon in Groningen. Gerda en Charlotte Uit: “De Groninger Vensterscholen” (mrt 1995) en “Opgroeien met de Vensterschool” (juni 2005)

4 Een Vensterschool is meer dan een school alleen: “Een Vensterschool is een buurtgebonden instelling waarin onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en welzijn samenwerken aan onderwijs en opvoedingsondersteuning voor kinderen van 0 tot 23 jaar.”

5 Participanten Vensterschool Basisscholen (Openbaar en bijzonder) Speciaal en voortgezet onderwijs Openbare Bibliotheek Peuterspeelzalen Consultatiebureau Spel- en opvoedwinkel Kinderopvang Maatschappelijk werk Kunstencentrum Sociaal Cultureel Werk Muziekschool Sportverenigingen Volwasseneneducatie Jeugdzorg GGD

6 Kengetallen 10 Vensterscholen: 6 onder één dak 10 Vensterscholen: in 9 Vensterscholen doen alle basisscholen in de wijk mee totaalbereik: 75 % van alle basisschoolleerlingen in 10 Vensterscholen werken ruim 125 instellingen samen

7 De Vensterschool staat als een huis. De zeven pijers. Doorgaande lijn Integraal Binnen & buiten Ouders Sluitende zorg Sociale cohesie Gebouwen Ontwik- kelings- kansen Opvoedings- milieu Maatschap- pelijke betrokken- heid

8 Vensterschool Selwerd paddepoel Tuinwijk

9 Activiteiten Foto poolster Een breed en gevarieerd aanbod 4-23 jarigen Spreiding over de drie wijken B-slim,sport team SKSG Ladder MJD voor de jongeren

10 Doorgaande lijn Paar voorbeelden: Overdracht formulier voorschools naar school Verlengde schooldag Piramide Opstap programma’s

11 Pedagogisch klimaat Gezamelijke visie Trainingen Grensoverschrijdend gedrag Belonen en straffen Inspriratie- medwerkersbijeenkom sten

12 Wegwijzer Psz KdV/BSO NSA/Kinderwerk Jongerenwerk 10+ Zorg-CJG Pendinghe PsZ KDV/BSO NSA/Kinderwerk Jongerenwerk 10+ Zorg- CJG Centraal: CJG loket + back office MJD jongerenwerk Kinder werktuin Bibliotheek Afstemming-samenwerking B-Bekkers school Psz KdV/BSO NSA/ Kinderwerk Jongerenwerk 10+ Zorg-CJG Vensterwijk Selwerd Paddepoel Tuinwijk

13 Organisatie Plangroep Activiteiten programnma per seizoen Diverse werkgroepen zoals: Werkgroep pedagogisch klimaat Werkgroep activiteiten

14 Het kind centraal Wat is goed voor de ontwikkeling van onze kinderen? Welke mogelijkheden kunnen wij deze kinderen bieden Wat kan ik doen?

15


Download ppt "Introductie bijeenkomst Vensterschool Selwerd Paddepoel Eugène Hegeman, Freek Molenkamp, Mariëlle Reneman."

Verwante presentaties


Ads door Google