De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO Gedragswetenschappen De opleiding. AVL (Academisch Vormingsinstituut voor Leraren) –Website POC Gedrags- en maatschappijwetenschappen –Community Toledo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO Gedragswetenschappen De opleiding. AVL (Academisch Vormingsinstituut voor Leraren) –Website POC Gedrags- en maatschappijwetenschappen –Community Toledo."— Transcript van de presentatie:

1 SLO Gedragswetenschappen De opleiding

2 AVL (Academisch Vormingsinstituut voor Leraren) –Website POC Gedrags- en maatschappijwetenschappen –Community Toledo SLO Gedragswetenschappen / SLO Eco / SLO MWF –Faculteitswebsite –Toledo: zoeken stageplaats ! VANAF 2012-2013 wordt de slo GW georganiseerd door de faculteit zelf.

3 Website AVL - Algemene universiteitsbrede informatie –Lerarenopleiding en stage: Algemeen stagevademecum studenten / mentoren Contracten preservice en inservice / formulier LIO Registratie stage (2011 – 2012) Lijst mesotaken http://www.kuleuven.be/avl SLO Gedragswetenschappen –Faculteitswebsite: algemene informatie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/slo/ –Toledo: zoeken van een stageplaats |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 Toegang na ‘voorlopig opslaan ISP’

4 Stagecommunity (2011-2012): –Specifieke informatie stage SLO Gedragswetenschappen –Stagevademecum studenten / mentoren –… 1112 Stage SLO Gedrags- en maatschappijwetenschappen Vanaf volgend academiejaar waarschijnlijk via course.

5 Starten met de SLO? 3 situaties: 1.In combinatie met je basisopleiding Masteropleiding, schakelprogramma, of bij mastervakken gelijktijdig met bacheloropleiding 2.Als onderdeel van je basisopleiding (ingedaald) sommige tweejarige masteropleidingensommige tweejarige masteropleidingen – als minor 30 SP theoretische vakken SLO 3.Na je basisopleiding Inschrijven SLO 60 SP In één jaar (voltijds) of meerdere academiejaren (deeltijds) Verworven credits => 5 jaar geldig Ev. praktijkgedeelte in LIO

6 Vakken O0A01A/O0B49A Leren en onderwijzen O0A02A/O0A62A Onderwijs, opvoeding en samenleving O0A03A Praktijkoriëntatie O0A08A Vakdidactiek gedragswetenschappen O0A09A Concretisering van thema's uit de vakdidactiek gedragswetenschappen Keuzevakken (≥ 8 sp) (tweede vakdidactiek mogelijk voor wie in de basisopleiding > 30 sp opo’s uit dat domein kan aantonen) O0A10B Stage gedragswetenschappen deel 1 O0A11B Stage gedragswetenschappen deel 2

7 IN DE MASTER ‘INGEDAALD’ THEORETISCH DEEL VAN DE SLO

8 Pedagogische wetenschappen, major Onderwijs- en opleidingskunde ‘Volledige’ indaling (30 sp) mogelijk Leren en Onderwijzen Onderwijs, opvoeding en samenleving richtingsstam Onderwijskunde Keuzevakken SLO Praktijkoriëntatie: de leraar als… Vakdidactiek gedragswetenschappen keuzevakken in de master Concretisering van thema’s …

9 Master Pedagogische wet., major Orthopedagogiek, major Sociale en culturele pedagogiek ‘Gedeeltelijke’ indaling (< 30 sp) mogelijk Leren en Onderwijzen Onderwijs, opvoeding en samenlevingvrijstelling mogelijk Keuzevakken SLO (*) Praktijkoriëntatie: de leraar als… Vakdidactiek gedragswetenschappen keuzevakken in de master Concretisering van thema’s …

10 Master Psychologie SLO-vakken opgenomen in Keuzevenster SLO Gedragswetenschappen  - ‘volledige’ of ‘gedeeltelijke’ indaling (30 sp) mogelijk voor Schoolpsychologie - geen indaling maar wel mogelijk om universiteitsbreed te kiezen, dus ook SLO-vakken. Arbeids- en organisatiepsychologie Klinische en gezondheidspsychologie: volwassenen Klinische en gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten Theorie en onderzoek !Belangrijk: dit zijn mastervakken, dus om te slagen voor de master moet je slagen voor deze vakken. Zie ook programmagids

11 De SLO en de diplomaruimte => Sinds academiejaar 2010-2011 geldt binnen de SLO een nultolerantie: onvoldoendes voor nieuw opgenomen opo’s worden niet getolereerd; toleranties uit 2009-2010 blijven wel nog gelden.  Student kan zich max 3 keer opeenvolgend inschrijven voor zelfde opo. => Sinds 2010-2011 moet voor elke herinschrijving opnieuw betaald worden.

12 Welke vakken mag ik later geven? Onderscheid tussen hoger onderwijs en secundair onderwijs In secundair onderwijs: onderscheid –vereiste bekwaamheidsbewijzen –voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen –“andere” bekwaamheidsbewijzen –Ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzenOnd.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen Opgelet! kleuterleider licentiaat of master + onderwijzer = licentiaat of master + SLO “regentaat”

13 WELKE RICHTING VAN DE LERARENOPLEIDING?

14 In principe: aansluitend bij de basisopleiding Bv. psychologie en pedagogische wet.  SLO Gedragswetenschappen Andere richting mogelijk als men in de basisopleiding 40 sp opo’s uit dat domein kan aantonen

15 MODELTRAJECT

16 Wanneer en hoe afwerken? De lerarenopleiding telt 60 sp en valt onder algemene regeling (o.m. qua studiegeld) Kan in één jaar worden afgewerkt (voltijds) of gespreid over meerdere jaren (deeltijds) Credits voor de lerarenopleiding blijven 5 jaar geldig

17 Programma SLO Gedragswetenschappen: 2011- 2012 O0A01A/O0B49A Leren en onderwijzen (5 sp) [J. Elen] O0A02A/O0A62A Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 sp.) [M. Simons] Keuzevakken (≥ 8 sp) (tweede vakdidactiek mogelijk voor wie in de basisopleiding > 30 sp opo’s uit dat domein kan aantonen) O0A03A Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker (6 sp) [samen met SLO Economie en SLO Maatschappijwet. & Filosofie] (onderzoek in onderwijs, in groep en verdediging) O0A08A Vakdidactiek gedragswetenschappen (4 sp) [F. Depaepe] O0A09A Concretisering van thema's uit de vakdidactiek gedragswetenschappen (4 sp) [G. Kelchtermans, M. Lacante & praktijklectoren] O0A10B Stage Gedragswetenschappen 1 (15 sp) [G. Kelchtermans, M. Lacante & praktijklectoren] O0A11B Stage Gedragswetenschappen 2 (15 sp) [G. Kelchtermans, M. Lacante & praktijklectoren]

18 Volgtijdelijkheid = gelijktijdig Leren en onderwijzen Onderwijs, opvoeding en samenleving Vakdidactiek gedragswetenschappen Concretisering van thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen Stage gedragswetenschappen 1 Stage gedragswetenschappen 2

19 O0A09A Concretisering van thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen Inzichten en vaardigheden m.b.t. –creëren van een adequate leeromgeving –opmaken en verantwoorden van een lesscenario Organisatie: –9 sessies in kleine groepen met vaste samenstelling, begeleid door een lectorenduo –1 sessie over het aanmaken van een eportfolio –zelfstandig uit te voeren opdracht: uitvoerig verantwoorde en gedocumenteerde lesvoorbereiding Evaluatie: -aanwezigheid op alle sessies -zelfstandig uit te voeren opdracht

20 O0A10B Stage gedragswetenschappen deel 1 O0A11B Stage gedragswetenschappen deel 2 Twee stagedelen van elk 15 studiepunten In twee verschillende onderwijssettings, waarvan één in het secundair onderwijs Drie soorten opdrachten: -“ingroeistage” (lessen observeren) - 10 uren per stagedeel -“lesstage” - 19 lesuren zelf lesgeven en 1uur opstellen van een evaluatieopdracht per stagedeel -verwerven van diverse lerarencompetenties Elektronisch portfolio Stageovereenkomst (en online-registratie)

21 O0A10B Stage Gedragswetenschappen 1 O0A11B Stage Gedragswetenschappen 2 Modeltraject Analyse eigen sterktes en zwaktes i.f.v. Basiscompetenties Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Bespreking POP met praktijklector Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 1 / Bespreking van POP Stage 2 Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 2 Stage 1 Stage 2

22 Decretaal vastgelegde basiscompetenties van leraren Geordend in 10 typefuncties 1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2. Opvoeder 3. Inhoudelijk expert 4. Organisator 5. Innovator en onderzoeker 6. Partner van ouders of verzorgers 7. Lid van een schoolteam 8. Partner van externen 9. Lid van de onderwijsgemeenschap 10. Cultuurparticipant

23 DIVERSITEITSSTAGE SLO KU LEUVEN Zin om aan je SLO een extra dimensie toe te voegen door les te geven aan jongeren die wat extra steun nodig hebben omwille van taalachterstand, leerproblemen, thuissituatie…? Dan is de diversiteitsstage iets voor jou!

24 PRAKTISCH Tweemaal per week begeleid je anderhalf uur 1, 2 of max. 3 leerlingen (gedurende het eerste en/of tweede semester) Coaching bij leren plannen en leren leren Nodige vorming door de KU Leuven 4 studiepunten (als deel van de 30 sp stage)

25 Buddyproject: studieondersteuning, Leuvense scholen ASSistent: ondersteuning normaal begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis, Leuven Open Therapeuticum: ondersteuning van jongeren met een niet- aangeboren hersenletsel, Leuven Link in de Kabel vzw: ICT-ondersteuning voor jongeren, Leuven ‘t Scharnier: studieondersteuning aan huis in regio, Blankenberge/Brugge Compass vzw: studieondersteuning, Willebroek

26 Geïnteresseerd? Kom dan luisteren op woensdag 27 juni 2012 om 19 uur meer info over Buddy, OTL, Link i/d Kabel… om 20 uur meer info over ASSistent (KOL 00.04),Iedereen welkom in Kolenmuseum (KOL 00.04), Charles Deberiotstraat 32 te Leuven!

27 http://www.kuleuven.be/slo http://www.kuleuven.be/sloVoor info en de data van infosessies in september, surf later naar http://www.kuleuven.be/slo http://www.kuleuven.be/slo of contacteer stagebeleider diversiteitsstages: freddy.mathyssen@avl.kuleuven.be

28 O0A10B Stage Gedragswetenschappen 1 O0A11B Stage Gedragswetenschappen 2 Stage als LIO-baan Student -beschikt reeds over een master- of licentiediploma -is personeelslid van een school voor secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs of van een centrum voor volwassenenonderwijs -vervult onderwijsopdracht van ≥ 500 lesuren (kan worden gespreid over 2 jaren of aangevuld met pre-service stage) -krijgt begeleiding vanuit de school Specifiek contract tussen de KU Leuven en de school Eindbeoordeling gezamenlijk door stageschool en KU Leuven Info: http://www.kuleuven.be/slo/stage/studenten.html#liohttp://www.kuleuven.be/slo/stage/studenten.html#lio

29 Administratie Studiegelden SLO: i.f.v. aantal opgenomen studiepunten Inschrijvingen gebeuren via de centrale studentenadministratie. Meer informatie: http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/.http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/ Contactpersoon voor alle administratieve aangelegenheden: Christophe VANDEWOUDE Waar? Lokaal VHI 00.53 in Van Den Heuvelinstituut Dekenstraat 2. Wanneer? Maandag en donderdag tussen 9u en 12u, ander moment op afspraak. Telefoon: 016 32 61 10 Email: Christophe.Vandewoude@ppw.kuleuven.beChristophe.Vandewoude@ppw.kuleuven.be

30 SLO Gedragswetenschappen De stage

31 Stagevademecum Toledo-community: 1112 Stage SLO Gedrags- en maatschappijwetenschappen

32 Stappenplan stage Na de theoretische component Na of tijdens ‘Concretisering’ Concreet: –Hoe zoek ik een stageplaats? –Wie is mijn praktijklector? –Welke vakken mag ik geven? –Wat dient er in mijn eportfolio te komen en wanneer? –Welke formulieren? –Welke opdrachten? –Problemen/vragen/...

33 Algemeen Stagedeel 1Stagedeel 2 Verplichte opdrachtenKeuzeopdrachten

34 Algemeen Twee afzonderlijke stagedelen In verschillende onderwijscontexten Afzonderlijk gequoteerd

35 O0A10B Stage Gedragswetenschappen 1 O0A11B Stage Gedragswetenschappen 2 Modeltraject Analyse eigen sterktes en zwaktes i.f.v. Basiscompetenties Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Bespreking POP met praktijklector Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 1 / Bespreking van POP Stage 2 Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 2 Stage 1 Stage 2

36 Hoe zoek ik een stageplaats? Stagescholen contacteren |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 Zorg dat je het stagevademecum hebt doorgenomen. Raadpleeg de lijst met stagescholen die je in deze course vindt en neem via de gepaste procedure contact op met de stageschool. Indien de stageschool waar je stage wenst te lopen niet in de lijsten voorkomt, neem je zelf contact op met de school. Indien stagecoördinator, vraag hem/haar hoe je de vakmentor kan contacteren en hoe de stage wordt georganiseerd in de school Toon zelf initiatief naar jouw vakmentor, geef aan wat er verwacht wordt vanuit de opleiding. Contracten in drievoud invullen en ondertekend bezorgen bij Christophe Vandewoude + stage registreren (AVL)

37 Wie is mijn praktijklector ? Een van de lectoren bij wie je ‘Concretisering’ volgde. Je neemt zelf het initiatief voor contact. Je dient de lector op de hoogte te brengen van de start van jouw stage.

38 Welke vakken mag ik geven ? Zie : http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/bekwaamheidsbewijzen Bv. in het secundair onderwijs Gedragswetenschappen Opvoedkunde Pedagogie Praktijk toegepaste psychologie Psychologie Sociale wetenschappen Toegepaste psychologie

39 Elektronisch portfolio Je stelt je EPF open voor de praktijklector. Doel: leerproces tijdens je stage meedelen aan jouw praktijklector zodat die kan volgen Dus: van bij aanvang, via jouw POP, regelmatig jouw lesvoorbereidingen en reflecties posten Zelf afspreken met praktijklector hoe feedback gegeven wordt Introductiesessie eportfolio geïntegreerd binnen ‘Concretisering’

40 Welke formulieren ? Zie Toledo-community: Stage SLO Gedrags- en maatschappijwetenschappenStage SLO Gedrags- en maatschappijwetenschappen O.a.: –Lesvoorbereidingsformulieren –Lesreflectieformulieren A B –Analyse van een opgenomen les

41 Per stagedeel Verplicht Observatie5 opdr. (10u) Lesopdrachten19u les Evaluatieopdracht1 opdracht Verwerkingsopdrachtenverslagen Begeleidingsopdrachtengesprekken lector, mentor, … Keuze95SBU Microniveau Mesoniveau>40SBU

42 Opdrachten op microniveau Klasportret: sterkte- en zwakteanalyse van leerlingen Het ontwikkelen van origineel leermateriaal De vakoverstijgende eindterm ‘Leren leren’ verwerken in de lesvoorbereiding De vraagstelling Activerende werkvormen Differentiëren (observatie) Differentiëren (uitvoering) Kritische vergelijking van studiemateriaal Projectiemateriaal functioneel aanwenden ICT functioneel integreren in de les Beoordelen en / of ontwerpen van een webquest Een parallelles bijwonen Het opstellen van een jaarplan Deelname aan een (vakgerelateerde) excursie Uitwerking van een excursie Klasmanagement De inrichting van het vaklokaal Het evalueren van vaardigheden en attitudes Waardeontwikkeling Actualiteit integreren in lessen Lectuur of beeldmateriaal tijdens de les Stedelijk cultuuraanbod Gelijke kansen scheppen in de klas Omgaan met conflicten en meningsverschillen

43 Opdrachten op mesoniveau De vakwerkgroep De begeleidende klassenraad De personeelsvergadering De pedagogische studiedag Participatieorganen Werkgroepen Het rapporteren van evaluatiegegevens Het oudercontact De geïntegreerde proef De rol van de klastitularis en de daarbij horende administratieve taken Leerlingenbegeleiding Observatie vakoverschrijdende eindtermen ‘ Leren leren’ op schoolniveau Het gebruik van de vrije ruimte Zelfgestuurd leren op schoolniveau Open leercentrum of andere leerbevorderende infrastructuur op school Observatie vakoverschrijdende eindtermen ‘Sociale vaardigheden’ op schoolniveau Gelijke Onderwijskansenbeleid in de school Juridische aspecten van het lerarenberoep Deelname aan onderwijsdebat

44 Wie is wie Coördinerend lector –Veronique De Roeck (veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be)veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be Administratie –Christophe Vandewoude (christophe.vandewoude@ppw.kuleuven.be)christophe.vandewoude@ppw.kuleuven.be Ombuds –Marieke Swerts marieke.swerts@ppw.kuleuven.bemarieke.swerts@ppw.kuleuven.be http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/slo/contact Titularissen, eindverantwoordelijken SLO gedragswet –Prof. Dr. G. Kelchtermans / Dr. Fien Depaepe –Prof. Dr. M. Lacante


Download ppt "SLO Gedragswetenschappen De opleiding. AVL (Academisch Vormingsinstituut voor Leraren) –Website POC Gedrags- en maatschappijwetenschappen –Community Toledo."

Verwante presentaties


Ads door Google