De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. In onderwijs, zorg en welzijn Domotica & ICT Academie GezondheidsZorg (AGZ) Hbo-v studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) Lectoraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. In onderwijs, zorg en welzijn Domotica & ICT Academie GezondheidsZorg (AGZ) Hbo-v studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) Lectoraat."— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. In onderwijs, zorg en welzijn Domotica & ICT Academie GezondheidsZorg (AGZ) Hbo-v studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) Lectoraat Technologie in Zorg & Welzijn Richard Evering, MSc. 8 november 2012

2 Kom verder. Saxion. Inhoud 1.Waarom studieroute Gezondheid & Technologie? 2.Praktijkgericht leren De demokoffer De digitale COPD coach 3.Projectonderwijs & Technologie De Conditie Coach

3 Kom verder. Saxion. 1. Waarom studieroute Gezondheid & Technologie? Doel is het opleiden van verpleegkundigen met competenties t.a.v.: Leren hoe technologie toe te passen in de zorgpraktijk Veranderingen en verbeteringen in de zorg in gang zetten, met gebruikmaking van technologie

4 Kom verder. Saxion. Hoe bereiken we dat doel? ‘Het Fieldlab’ als leeromgeving gecreëerd met: Nagebootste omgeving beroepspraktijk Omgeving ingericht met up-to-date (zorg)technologie

5 Kom verder. Saxion. Technologie in de woonomgeving Beeldbellen Personen alarmering Activiteiten monitoring Dynamische verlichting Digitaal planbord Digitale technologiewaaier

6 Kom verder. Saxion. 2. Praktijkgericht leren Praktijkopdracht ‘de Demokoffer’ Casus uit lwgb: –Mevrouw De Vlieger is 81 jaar en woont alleen zelfstandig thuis Opdracht: –Rollenspel spelen in woonomgeving van het Fieldlab met thuisverpleegkundige, zorgvrager en mantelzorger. –De thuisverpleegkunige dient een anamnese uit te voeren waaruit moet blijken welke technologie mevrouw De Vlieger kan ondersteunen. Doel: –Toepassen van kennis opgedaan in lwgb –Oefenen van vaardigheden en attitude in afnemen van anamnese / gespreksvoering kennisattitude vaardig -heden competentie s

7 Kom verder. Saxion. Studenten leren van elkaar Studenten observeren de rollenspellen van andere groepen Rollenspel wordt uitgevoerd in de woonomgeving Observaties worden gedaan vanuit de zorgcentrale via one-way screen Maar: Hoe kunnen de rollenspellen live gevolgd worden?

8 Kom verder. Saxion. Oplossingen Gesprekken volgen met behulp van: 1.Beeldbelsysteem + Systeem al aanwezig in woonomgeving en zorgcentrale - Camera niet mobiel - Reikwijdte en kwaliteit beeld zeer beperkt 2.Luidspreker en webcam + Goedkoop + Camera mobiel - Reikwijdte en kwaliteit beeld beperkt 3.Videosysteem + Reikwijdte en kwaliteit beeld goed + Mogelijkheid tot opnemen - Duur

9 Kom verder. Saxion. Toekomstmuziek: Videosysteem Wens: Verbinding van woonomgeving, kliniek, zorgcentrale en werkruimte Doel: Observeren van rollenspellen in woonomgeving en kliniek –Zorgcentrale betrekken in rollenspellen voor nabootsen van zorg op afstand door zorgprofessional –Observeren vanuit werkruimte met active board en speakers Maar: Hoe kunnen 2 (of meer) verschillende ruimtes tegelijkertijd geobserveerd worden? –Wat te doen met het beeldmateriaal van verschillende ruimtes? –Wat te doen met het geluid van verschillende ruimtes?

10 Kom verder. Saxion. 2. Praktijk gericht leren Praktijkopdracht: Digitale COPD coach Casus uit lwgb: –Meneer de Zon is 31 jaar en heeft COPD. Meneer wil een zo normaal mogelijk leven leiden. Opdracht: –Maken van een functioneel ontwerp voor een digitale COPD coach. De opdracht is 'geslaagd' als het ontwerp laat zien hoe de patiënt zelf controle over zijn COPD kan houden. –De zorgprofessional dient online communicatie mogelijkheden toe te passen in de zorgpraktijk Doel: –Toepassen van kennis opgedaan in lwgb –Oefenen van vaardigheden en attitude tav ondersteunen zelfmanagement patiënt kennisattitude vaardig -heden competentie s

11 Kom verder. Saxion. Online hulpverlening De mogelijkheid tot online hulpverlening is benodigd voor de opdracht tav Digitale COPD coach Op dit moment wordt gewerkt aan een webapplicatie op het netwerk van het Fieldlab –Patiënt moet antwoord kunnen krijgen op gestelde vragen, dagboek bij kunnen houden en e-mails kunnen sturen naar zorgverlener –Zorgverlener moet dagboek kunnen inzien, e-mails kunnen beantwoorden en protocol voor antwoorden kunnen inzien en bewerken Met de webapplicatie dient het mogelijk te zijn voor studenten om een ontwerp voor een digitale COPD coach te ontwikkelen en uit te testen Waar dient een webapplicatie aan te voldoen om deze in te kunnen zetten voor de opdracht tav Digitale COPD coach?

12 Kom verder. Saxion. 3. Projectonderwijs & Technologie Lectoraat Technologie in Zorg & Welzijn formuleert vanuit bestaande onderzoekslijnen opdrachten tbv projectonderwijs –Zorg op afstand en technologie thuis –Technologie en dementie –Implementatie en evaluatie ICT in de zorg –Communicatie Projecten worden doorgaans uitgevoerd door 3 á 4 studenten in een periode van 20 weken Voorbeeld opzetten project met Roessingh Research & Development : –Wat voor meerwaarde kunnen huidige technologische ontwikkelingen hebben in zorgaanbod vande fysiotherapeut?

13 Kom verder. Saxion. Huidige technologie: De Conditie Coach Bron: Roessingh Research & Development

14 Kom verder. Saxion. Wat is het doel? Doel voor de cliënt: –Vergroten van zelfmanagement en zelfredzaamheid in eigen woonomgeving –Meer inzicht en gevoel van zekerheid geven in eigen gezondheidsstatus –Mogelijkheid vergroten om langer thuis te wonen –Revalidatietrajecten in een vroegtijdig stadium verplaatsen naar eigen woonomgeving Doel voor de zorgprofessional: –Meer cliënten kunnen behandelen door efficiëntere zorg –Voorkomen van (onnodige) bezoeken van ongeruste cliënten doordat cliënten meer inzicht hebben in eigen gezondheidsstatus en hoe hier aan te werken –De mogelijkheid tot automatische alarmsignalen indien afwijkingen gemonitored worden in de gezondheidsstatus –De mogelijkheid tot het communicatie en verstrekken van feedback alleen wanneer nodig en afgestemd op de situatie van de cliënt

15 Kom verder. Saxion. Welke technologie heb ik nodig? Wat is de zorgvraag? Hoe wordt op dit moment de zorg verleent? Wat kan of moet anders m.b.v. zorg op afstand? –Verhogen zelfmanagement van cliënt? –Verbeteren kwaliteit van huidige zorgverlening? –Verhogen arbeidsbesparing van zorgverlening? De PACT-analyse (personen, activiteiten, context, technologie) –Hoe wordt de nieuwe service in het huidige zorgpad ingepast? –Waar en op welke manier wordt de nieuwe service ingezet? (als voorbereiding, ondersteuning, vervanging, nazorg?) –Wie doet wat met de nieuwe service en voor welk doel? –Wat moet de nieuwe service meten van de patiënt, Waar wil je feedback op geven?

16 Kom verder. Saxion. Vragen?


Download ppt "Kom verder. Saxion. In onderwijs, zorg en welzijn Domotica & ICT Academie GezondheidsZorg (AGZ) Hbo-v studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) Lectoraat."

Verwante presentaties


Ads door Google