De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot Jeugdhulp en Sociale wijkteams Kop NH (stand van zaken april 2014) 1 zwaluw maakt nog geen zomer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot Jeugdhulp en Sociale wijkteams Kop NH (stand van zaken april 2014) 1 zwaluw maakt nog geen zomer."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot Jeugdhulp en Sociale wijkteams Kop NH (stand van zaken april 2014) 1 zwaluw maakt nog geen zomer

2  Transitie jeugdzorg per 1 januari 2015 (nieuwe jeugdwet)  Transformatie doelen (doel nieuwe jeugdwet)  Richting sociale wijkteams (3D)  Zie www.bojoz.nlwww.bojoz.nl  Zie www.sociaaldomein.comwww.sociaaldomein.com  Visiedocument ‘ voor elkaar, met elkaar’  Uitvoeringsdocument ‘ met kop en schouders’ Aanleiding pilot jeugd

3  Preventie  eigen verantwoordelijkheid  eigen mogelijkheden (eigen kracht)  inzet van hun sociale netwerk  Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren  opvoedkundig klimaat versterken  Eerder de juiste hulp op maat bieden om het  beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen  Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 1 gezin 1 plan 1 regisseur;  door ontschotten van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties Focus Transformatie doelen

4  Experimenteren met nieuwe werkwijze  Ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen  Zicht krijgen op haalbaarheid, voordelen en knelpunten van pilot ervaringen  Advies over in te zetten samenwerkingsvorm en opzet sociale wijkteams in relatie tot jeugd  Ontstaan nieuwe toegangspoort jeugdhulp  zie  www.bojoz.nl/website/programmaoverzicht/1-pilot-jeugdhulp-en- sociale-wijkteams-in-de-kvnh.html www.bojoz.nl/website/programmaoverzicht/1-pilot-jeugdhulp-en- sociale-wijkteams-in-de-kvnh.html  Oa getekende samenwerkingsovereenkomst Doel pilot jeugd

5 BOJOZUur/week Gemeenten KopNH 16Opdrachtgever/regie provincie94.000 subsidie BJZ NH16 78 Gedragswetenschapper J&G coaches Parlan20 64/68 Projectleider (2/3 vergoed subsidie prov) St de praktijk6 64 Gedragswetenschapper J&G coachces MEE32J&G coachces St de Wering16J&G coachces Triversum16J&G coachces opvoedpoliNa 2 maanden gestopt Ivm financiele overwegingen Investering in pilot jeugd

6 2013 t/m augVoorbereiding en uitwerking 2013 sept/oktWerving en aanstelling projectleider, gedragswetenschappers, J&G coaches 2013 november / decemberOpstart en uitvoering 2014 januari/februariuitvoering 2014 maart/aprilUitvoering en aanbevelingen 2014 mei/juniUitvoering en omslag naar integratie pilot SWT per gemeente en samenhang specialistische jeugdhulp Tweede helft pilot 2014 ……. Op weg naar een nieuw jeugdstelcel binnen het sociaal domein Tijdspad pilot

7  De pilot vind plaats in- en staat onder druk van een zeer complex geheel aan diverse politieke processen rond de transitie jeugd en andere decentralisaties. Er zijn ontwikkelingen, onderhandelingen e.d. zowel op landelijk- regionaal-, gemeentelijk- en organisatie niveau b.v.  Regionaal Transitie Arrangement  Innovatie agenda  Contractering  Passendonderwijs en ondersteuningsplannen  Veiligheid en plaats van bv veiligheidshuis, AMHK, GI, Raad kb  Huisartsen, jeugdartsen en specialisten met eigen bevoegdheid  Programma team sociaal domein kop NH, swt, rakc e.d…  Etc………. Morgen is vandaag gisteren

8  jeugd hulpverleners met ruime kennis en ervaring op het gebied van opvoeden en opgroeien, uit verschillende jeugdhulpinstellingen, werken (integraal) samen als Jeugd & Gezinteam (J&Gcoaches)  Elke gemeente in de Kop heeft een team met vier J&G coaches voor een bepaald postcode gebied in die gemeente (J&G coaches bij u in de buurt)  J&G coaches werken in de wijk daar waar de kinderen zijn en het gezin wil afspreken dus bv op school, in gezin, buurthuis of kinderopvang  www.cjgkopvannoordholland.nl www.cjgkopvannoordholland.nl Werkwijze pilot jeugd

9  We denken graag met u mee en voorzien u van advies over de kinderen en jongeren waar u voor zorgt of mee werkt  We bieden gezinnen jeugdhulp op maat. Dat kan varieren van enkele advies gesprekken met ouders die problemen hebben met een opstandige puber, tot langdurige intensieve begeleiding van een gezin met meerdere problemen  Samen met het gezin stellen we zonodig een gezinsplan op. Hierbij bekijken we wie uit de directe omgeving van het gezin kunnen helpen bij het bereiken van de gezinsdoelen  We hebben korte lijnen om- in overleg met het gezin en de specialist- extra hulp in te schakelen  Daarnaast kunnen we ouders ook helpen met vragen over wonen, werk, gezondheid en welzijn  Ouders en jongeren hebben zolang als nodig is te maken met 1 contactpersoon binnen het jeugd- en gezinsteam J&G coaches bieden

10  Casuistiek overleg reflectie, samen leren  Contacten bij houden zowel keten-contractpartners als gezinnen  Na afsluiting cases gegevens aan leveren  Pilot dagen incl deskundigheidsbevordering  http://www.bojoz.nl/website/programmaoverzicht/1-pilot-jeugdhulp- en-sociale-wijkteams-in-de-kvnh.html http://www.bojoz.nl/website/programmaoverzicht/1-pilot-jeugdhulp- en-sociale-wijkteams-in-de-kvnh.html Pilot vinger aan de pols

11 Resultaten in cijfers (1 april 2014) Cases 25/2 Cases 1/4 Afgerond 1/4 Lopend 1/4 Texel1529623 Schagen2528523 HKroon1324420 DHelder20351124 Totaal731162690 Aard,ernst en breedte van de ondersteuningsvragen is zeer divers, Overzicht van uitvraag op pilotdag beschikbaar

12  15 a 18 % van de cases hebben volgens huidige wetgeving een indicatie gekregen via pilot route  5% hiervan betreft specialistische jeugdhulp die de pilot in laat vliegen  Cases komen van  25% via school, schoolmw  15 % via huisartsen  10 % rechtstreeks contact opnem door ouder, kind  10% vanuit BJZ  40 % overig oa CJG, MEE, kinderopvang, politie, GGD. MW, opvoedsteunpunt, psychologenpraktijk, jongerenwerk Resultaten in cijfers informatie uitvraag op pilot dag 5 maart 2014

13  Werk samen vanuit gezamenlijke doorleefde visie  Focus op contact burger en 1 gezin 1 plan 1 regisseur als basishouding  Beweeg mee ‘op maat’  ‘met elkaar’ in samenhang – zwaluwstaarten- integraal  Stuur op outcome  Regel goede ondersteuning, faciliteiten, systemen  Benut lerend vermogen, voortdurende ontwikkeling  Borg kwaliteit en professionaliteit zowel generalistische- als specialistische expertise  Cultuurverandering in houding, gedrag en vaardigheden als succesbepalende factor voor inhoudelijke en financiele doelen aanbevelingen pilot tav sociale wijkteams (SWT)

14  Verbind SWT en scholen zorgvuldig zodanig dat…. (zie uitgewerkte aanbeveling met onderwijs 19 maart 2014)  Benut meerwaarde van huisarts, jeugdarts, specialist (gesprek loopt, artsen bieden handreiking)  Neem regie om ruimte te creeeren voor vroegsignalering en vroege maatwerkinterventies (samenhang CJG, opvoedondersteuning, JGZ, kinderopvang e.d.)  Beschouw veiligheidsdomein niet slechts als sluit stuk (initiatieven vanuit domein veiligheid worden genomen)  innovatieve initiatieven die ontschotten, combineren, bundelen, uitgaan van doorgaande lijn (ongeacht waar je loonstrook vandaan komt) als succesbepalende factor voor inhoudelijke en financiele doelen Aanbevelingen pilot tav nieuwe samenwerkingsvormen zwaluwstaarten

15  Brede toegangspoort tot jeugdhulp bestaande uit basisvoorzieningen, huisarts, specialist, jeugdarts, SWT en een voor hen  Direct vrijtoegankelijke voorziening voor integrale specialistische jeugdhulp (ongeacht vorm en onderbrenging)  Hiermee kan SWT bepalen of- en eventueel welke individuele verleningsbeschikkingen voor jeugdhulp afgegeven worden (arrangementen)  Aansluiten op ‘gewone leven’ als succesbepalende factor voor preventie en snel de juiste hulp (om meer of zwaarder hulp in het traject te voorkomen) Aanbevelingen pilot tav toegangspoort jeugdhulp ‘ samen met’

16  Direct de juiste expertise beschikbaar voor ‘het gewone leven’ in de wijk, SWT, arts en basisvoorzieningen ‘ kennen en gekend worden’ oa consult, diagnostiek of ambulante interventie  Snel hulp op maat (matched care)  Laagdrempelig  Toegankelijk  Tijdig  Kortelijnen en verhoogde efficiency bij de start als succes bepalende factor voor vermindering toeleiding naar arrangementen voor specialistische jeudhulp Aanbeveling pilot tav toegankelijke voorziening voor integrale jeugdhulp

17  Draag er zorg voor dat pilot jeugd afgestemd blijft op- en bijdraagt aan toekomstige invulling sociaal domein  Pilot jeugd integreren en benutten in pilot brede SWT oa ook resultaten verwey jonker na brede financiel analyse  Adviesrol pilot jeugd binnen pilot SWT  Per gemeente kwartiermaker voor zowel pilot periode als praktische inrichting en opstarten SWT (groeimodel)  Per gemeente op te starten uiterlijk 1 juni 2014  Boven gemeentelijk 1 aanspreekpunt voor afstemmingszaken als RAKC- SWT-contract partners en ketenpartners, Samenhang specialistische jeugdhulp gericht op transformatie doelen afspraken/verdeling BJZ, MEE afstemming werving en selectie Afstemming deskundigheidsbevordering waar meerwaarde e.d. Aanbeveling voortgang pilot jeugd

18  Besluitvorming over ontwikkelingen sociaal domein, pilot jeugd, te starten pilots sociaal wijkteam, RAKC, contractering specialistische jeugdhulp bevinden zich in de ambtelijk weg……   We verwachten in mei 2014 besluitvorming over vervolg stappen. Bepalen vervolg stappen

19  Veranderingsprocessen : Onze ijsberg smelt- J.Kotter ISBN 90- 470-0092-7  www.voordejeugd.nl/actueel/actueel-3/1344-kamerbrief- transformatie-en-brochure-jeugdbakens-nu-beschikbaar www.voordejeugd.nl/actueel/actueel-3/1344-kamerbrief- transformatie-en-brochure-jeugdbakens-nu-beschikbaar  www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1346- professionalisering-een-orientatie-voor-gemeenten www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1346- professionalisering-een-orientatie-voor-gemeenten  http://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/downloads/handreiki ngen http://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/downloads/handreiki ngen  www.q4c.nl www.q4c.nl  www.opvoeden.nlwww.opvoeden.nl  www.integrale-aanpak.nlwww.integrale-aanpak.nl Meer lezen ?

20 Pilot Jeugdhulp en Sociale wijkteams Kop NH (stand van zaken april 2014) Renee Middel projectleider


Download ppt "Pilot Jeugdhulp en Sociale wijkteams Kop NH (stand van zaken april 2014) 1 zwaluw maakt nog geen zomer."

Verwante presentaties


Ads door Google