De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vroegtijdige zorgplanning Waarover maak jij, je zorgen? M. Van de Wiele Ethicus :VZW Rusthuizen Zr. Van Berlaar R.Z. H. Hart Tienen 13 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vroegtijdige zorgplanning Waarover maak jij, je zorgen? M. Van de Wiele Ethicus :VZW Rusthuizen Zr. Van Berlaar R.Z. H. Hart Tienen 13 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Vroegtijdige zorgplanning Waarover maak jij, je zorgen? M. Van de Wiele Ethicus :VZW Rusthuizen Zr. Van Berlaar R.Z. H. Hart Tienen 13 september 2012

2 1.VZP: een voorbeeld van zorginnovatie. VZP gaat over: Kwaliteit van leven, van levenseinde De regie houden Betrokkenheid Verbondenheid Verbreden en verdiepen

3 2. VZP: wettelijke context 2.1. Wet op de patiëntenrechten (2002) 2.2. Wet betreffende palliatieve zorgen (2002) 2.3. Wet betreffende de euthanasie (2002)

4 3. Dat heet dan gelukkig zijn… 3.1. Het empoweren van ouderen… Mensen helpen zichzelf te helpen Definitie: ‘Het proces van zelfversterking (individueel en collectief) met de bedoeling ongewenste achterstelling in rechten, plichten en kansen ongedaan te maken en ruimte te scheppen voor het ontwikkelen en demonstreren van competenties en voor het beleven van een zinvol bestaan.’ Prof. dr. D.J. van der Horst, hoogleraar sociaal beleid en organisatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht

5 3. Dat heet dan gelukkig zijn… 3.2. Leven voorbij de deur Rusthuisboek Leen Plessers & Linda Gerrits – Gelukkig zijn in het rusthuis… – Gelukkige momenten in het rusthuis… – Tevreden zijn in het rusthuis – Gelaten tevredenheid…

6 4. Welke zorgen…? Dimensies van het bestaan Uit: “Psychotherapie van de ziel” Mia Leyssen Psychopraxis jaargang 11 nummer 2 april 2009

7 4. Welke zorgen…? Verzetovergave Willen verlangen Moeten verwachten Hebbenkunnen

8 5. Waarover maak je, je zorgen…? - Het ACP model vraagt: Het bepalen van doelstellingen: wil je het leven verlengen moeten functies behouden blijven moet hier maximaal comfort geboden worden

9 5. Waarover maak je, je zorgen…? Stappenplan voor vroegtijdige bespreking (de patiënt bepaalt de agenda) 5.1. Introduceren van het onderwerp 5.2. Evalueren van de toekomstverwachtingen 5.3. Identificeren van de doelen voor de laatste levensperiode

10 6. VZP: uitbouw van overlegstructuren Oprichting van overlegstructuren Interdisciplinair 4 belangengroepen – DE patiënt en zijn vertegenwoordiger – De arts / CRA – De zorgverleners – De instelling Visieteksten Werkinstrumenten ter ondersteuning

11 7. VZP: een aanzet tot uitbouw… 7. 1. Voor opname / intakegesprek, liefst met de bewoner. 7.2. Bij opname / meestal is familie aanwezig 7.3. Tussen opname en bespreking VZP- moment 7.4. Het VZP Moment (6 weken) 7.5. Na VZP Moment (zes weken) 7.6. Palliatieve fase 7.7. Na overlijden

12 8. Slotbedenkingen 8.1. Waarover maak je, je zorgen, een terechte vraag Het is inderdaad een terechte vraag in onze woonzorghuizen, bewoners weten wat ze willen Mensen in een woonzorghuis hebben vragen, bedenkingen, verwachtingen, behoeften Vragen,… die gesteld mogen / moeten worden Vragen,… waarop een eerlijk antwoord moet volgen Waarbij de daad bij het woord wordt genomen

13 8. Slotbedenkingen 8.2. In de praktijk omzetten vraagt tijd Om deze wijze van denken, spreken en handelen in praktijk te brengen is tijd nodig Sensibiliseren = een blijvende opdracht Nood aan ondersteuning en begeleiding Begeleiding op inhoudelijk vlak Ontwikkelen van instrumenten om dit proces te ondersteunen


Download ppt "Vroegtijdige zorgplanning Waarover maak jij, je zorgen? M. Van de Wiele Ethicus :VZW Rusthuizen Zr. Van Berlaar R.Z. H. Hart Tienen 13 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google