De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst gemeenteraden ‘Transitie’ 11 en 12 juni 2013 Presentatie door: Pietsje Hulshoff en Heinrich Winter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst gemeenteraden ‘Transitie’ 11 en 12 juni 2013 Presentatie door: Pietsje Hulshoff en Heinrich Winter."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst gemeenteraden ‘Transitie’ 11 en 12 juni 2013 Presentatie door: Pietsje Hulshoff en Heinrich Winter

2 Agenda 19.00Presentatie Pietsje/Heinrich 19.25Gelegenheid tot het stellen van vragen 20.00Einde

3 Achtergronden en noodzaak Enkele getallen SWOT-analyse De Wâldsang 2.0: coöperatieve vereniging Financiële consequenties: Incidenteel structureel Proces en vervolgstappen Inhoud

4 Achtergronden en noodzaak Vermindering subsidies en afname leerlingen Gemeenten: meer cultuureducatie op scholen Breed aanbod nodig voor levensvatbare school Randvoorwaarde: betaling transitiekosten Inzet: oprichten robuuste organisatie met op termijn kleinere afhankelijkheid van subsidies

5 Omzet 2012: 1,5 miljoen; 70% subsidie, 30% eigen inkomsten 31 vaste medewerkers (CAO Car Uwo); ca. 16 FTE – 28 docenten + 3 stafmedewerkers Aantal leerlingen: ca. 3000 eind 2012 – VT: 1.800 in 2006 naar 1250 eind 2012 – Onderwijs: 1800 leerlingen Enkele getallen:

6

7 Zorgelijke financiële situatie:  in 2014 verwacht tekort van € 80.000;  tekort neemt toe in 2015 en reserves zijn weg (negatief eigen vermogen van € 30.000) Meer prijsverhogingen leiden tot vraaguitval Meer werkzaamheden op scholen compenseren verlies inkomsten slechts zeer gedeeltelijk

8 2015 2012 en 2013 Zorgen om het waarborgen van muziekonderwijs op de lange termijn 2014

9 Sterk: School staat er goed voor wat betreft breedte aanbod; kracht management/sturing en uitstraling van kwaliteit Zwak: regime CAO en ‘leegloop’ bij docenten Kansen zijn er wel: meer onderwijs op scholen, flexibeler inspelen op de behoeften in de markt Bedreiging: minder subsidies, verdere vraaguitval door o.a. krimp en economische recessie SWOT-analyse

10 Wat kunnen we doen? Doorgaan op de huidige weg leidt tot faillissement – gevolgen: grote uitkeringslast (3,3 mln) – niet langer op kwalitatief voldoende niveau bedienen van de vraag; – faillissement bemoeilijkt opbouw nieuwe organisatie Coöperatieve vereniging biedt uitweg en voldoet aan eis van behoud van kwalitatief goede en toekomstbestendige instelling voor cultuureducatie in het werkgebied Voorwaarde: ombouw wordt gesteund door de gemeenten

11 Alle medewerkers worden ontslagen per 1/8/2014 Docenten die dat willen blijven werkzaam als zelfstandigen (zzp’ers)… …in een door de docenten zelf op te richten coöperatieve vereniging De coöperatieve vereniging heeft een bestuur en een algemene ledenvergadering ALV bepaalt de spelregels over o.a.: kwaliteit, inkoop diensten, aanname nieuwe docenten De coöperatieve vereniging I

12 ALV kiest bestuur; in de statuten wordt vastgelegd dat samenstelling deels extern is De vereniging koopt (financieel-)administratieve diensten en management in bij een derde organisatie (facilitaire organisatie) Forse kostenbesparingen mogelijk: – Overhead in afgeslankte vorm – Inzet docenten precies afgestemd op de vraag De coöperatieve vereniging II

13 Scholen Coöp.Ver.: Alg.Led.Verg. Bestuur Facilitaire organisatie Leerling Docent De coöperatieve vereniging schematisch

14 Opgebouwde uitkeringsrechten: 3,3 miljoen Bij faillissement dus potentieel grote kostenpost Bij start coöperatie kosten/investering ca.: 1,5 miljoen Aannames over beroep op uitkeringen: slechts beperkt Financiële consequenties incidenteel

15 Subsidielast gemeenten coöperatie: € 836.000 jaarlijks (inclusief alle huisvestingskosten!) Subsidies 2012: € 1,2 miljoen, aflopend naar 2016 (aangekondigde bezuinigingen): € 1 miljoen Conclusie: op basis subsidies 2012/2016 jaarlijks ca. € 400.000 – 230.000 minder subsidies nodig Incidentele kosten ‘terugverdiend’ in ca. 4-5 jaar Financiële consequenties structureel

16 – OR brengt advies uit in juni 2013 – Besluitvorming in B&W in juni 2013 – Opstellen sociaal plan in mei/juni 2013 – Informeren gemeenteraden op 11 en 12 juni 2013 – In zomer 2013 overleg met vakbonden over sociaal plan – Ontslagbesluiten vóór 1 augustus 2013 – Individuele gesprekken met medewerkers najaar 2013 – Opzetten nieuwe/gewijzigde organisatie vanaf zomer 2013 – Start nieuwe organisatie 1 augustus 2014 Vervolgstappen

17 Bedankt voor jullie aandacht Vragen?


Download ppt "Informatiebijeenkomst gemeenteraden ‘Transitie’ 11 en 12 juni 2013 Presentatie door: Pietsje Hulshoff en Heinrich Winter."

Verwante presentaties


Ads door Google