De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frisse scholen - Een gezonde werk- en leeromgeving-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frisse scholen - Een gezonde werk- en leeromgeving-"— Transcript van de presentatie:

1 Frisse scholen - Een gezonde werk- en leeromgeving-

2 De GGD en scholen…  Wat doet de GGD op scholen?  Wat kan de GGD voor jou doen?  Waar kan een leerkracht met vragen over gezondheid terecht?  Rol Arbo – Rol GGD

3 Stelling 1  In 80% van de leslokalen is de CO2 concentratie veel te hoog Groen: eens Rood: oneens

4 Stelling 2  De CO2 is een probleem in klaslokalen Groen: eens Rood: oneens

5 Stelling 3  Om een lokaal met 25 kinderen fris te houden moet je zo’n 100 m3 lucht per uur verversen Groen: eens Rood: oneens

6 Stelling 4  In een klaslokaal met 30 leerlingen heeft gemiddeld één op de drie leerlingen astma Groen: eens Rood: oneens

7 Stelling 5  Verbetering van de binnenluchtkwaliteit kan op termijn resulteren in een verhoging van de Cito-score bij kinderen Groen: eens Rood: oneens

8 Stelling 6  We brengen gemiddeld 85% van onze tijd binnen door Groen: eens Rood: oneens

9 Stelling 7  Je doet een raam in een lokaal open wanneer het bedompt gaat ruiken Groen: eens Rood: oneens

10 Stelling 8  Om te luchten is een kwartier voldoende Groen: eens Rood: oneens

11 Stelling 9  Goede ventilatie zorgt voor het verlagen van het ziekteverzuim onder leerlingen en leerkrachten Rood: oneens Groen:eens

12 Stelling 10  Mechanische ventilatie is beter dan natuurlijke ventilatie Eens: Groen Oneens:Rood

13 Opzet presentatie  Binnen of buiten  Wat versta je onder het binnenmilieu?  Wat zijn gezondheidseffecten?  Wat is nodig voor een goed binnenmilieu?  Hoe kan het binnenmilieu verbeterd worden?  Opdracht per groep  Evaluatie  Stageopdracht

14 Binnen of buiten..  Fijn om naar binnen te kunnen.

15 Binnen of buiten..  Waarom zitten we niet vaker buiten?

16 Binnen of buiten..  Buitenschool

17 Binnen of buiten..  Openluchtschool…

18 Binnen of buiten..  …zelfs in de winter

19 Binnen of buiten..

20 Wat versta je onder het binnenmilieu? De omgeving binnen in gebouwen: Luchtkwaliteit Temperatuur Licht Geluid Binnenmilieu op scholen is vaak niet goed (genoeg)

21 Luchtkwaliteit in scholen  Aanwezigheid docenten en kinderen:  Productie CO 2 en waterdamp bij ademhaling  Productie zweet en geurstoffen  Ziektekiemen, allergenen en fijn stof  Klaslokaal zelf:  Vluchtige stoffen uit vloerbedekking,  Beeldschermen, bouwmaterialen  Schimmelplekken door vocht  Stof Bronnen van verontreiniging:

22 Luchtkwaliteit in scholen  Afhankelijk van gebouw:  Hoeveelheid ventilatievoorzieningen  Bruikbaarheid ventilatievoorzieningen  (verschillende systemen)  Afhankelijk van gebruikers:  Gebruik van de ventilatievoorzieningen Afvoer van verontreinigingen:

23 Gezondheidseffecten  Geurhinder  Hoofdpijn  Vermoeidheid  Minder aandacht en concentratie  Irritatie ogen, neus en keel  Verkoudheid, griep e.a. infecties  Verergering astmaklachten  Allergieën  Ziekteverzuim

24 Gevolgen slecht binnenmilieu: Voor het leerproces:  Minder opletten  Minder onthouden  Lager tempo  Meer fouten

25 Voorbeeld van een CO2 dagcurve

26

27 Hoesten

28 Hoesten en niezen…

29 Hygiëne: Diarree

30 Goed binnenmilieu in scholen Ventilatie: sleutel tot oplossing!  CO2 < 1000 ppm ventilatie = optimale  CO2 1000 - 1400 ppm= matige ventilatie  CO2 > 1400 ppm ventilatie= onvoldoende Klimaat:  Temperatuur 18°C - 22°C  Relatieve luchtvochtigheid < 70% Inrichting Schoonmaak (ook de ventilatierooster en filters) Zonwering

31 Natuurlijke ventilatie

32 Mechanische ventilatie

33 Maatregelen  Voorbeelden van eenvoudige maatregelen: Draaisysteem Zijschotten Instelhaakje

34 Vervuilde ventilatiefilters

35 Wat kun jij zelf doen voor een gezonde en frisse school? Bron: RIVM

36 Links: www.energiekescholen.nl/leerlingen www.frisse-scholen.nl www.agentschap.nl www.ggdkennisnet.nl  E-learning  (“Teach the teacher” pakket)  voorlichtingsfilm GGD Nederland  http://www.agentschapnl.nl/content/r apport-het-effect-van-ventilatie-op-de- cognitieve-prestaties-van-leerlingen- op-een-basissch http://www.agentschapnl.nl/content/r apport-het-effect-van-ventilatie-op-de- cognitieve-prestaties-van-leerlingen- op-een-basissch

37 Vroeger…..

38 Toekomstige inrichting?? Hoe zien de lokalen er uit in 2030?

39 Vragen, opmerkingen?

40 Opdracht per groep:  Casus 1  Casus 2  Casus 3  Casus 4  Casus 5  Co2 meting per groep (met Atal Ventilight)

41 Stageopdracht  Met welk ventilatiesysteem is de school waar je stageloopt uitgerust?  Hoe werkt het?  Wat doe je als je ‘s morgens de klas in gaat, in de pauze en na schooltijd?  Hoe is de inrichting van het lokaal?  Hoe is de schoonmaak geregeld?

42 ATAL ventilight


Download ppt "Frisse scholen - Een gezonde werk- en leeromgeving-"

Verwante presentaties


Ads door Google