De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond S2 Welkom 3 september 2013.  Kenmerken L.W.O.O. Antoon Schellenscollege  Structuur van de school (ASC)  Mentorfunctie  Hoe verloopt een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond S2 Welkom 3 september 2013.  Kenmerken L.W.O.O. Antoon Schellenscollege  Structuur van de school (ASC)  Mentorfunctie  Hoe verloopt een."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond S2 Welkom 3 september 2013

2  Kenmerken L.W.O.O. Antoon Schellenscollege  Structuur van de school (ASC)  Mentorfunctie  Hoe verloopt een schooldag?  Invulling O- en A-uur  Andere wetenswaardigheden  Activiteitenplanning van het schooljaar S2  Training sociale vaardigheden  Procedure Uitstroom  Magister Onderwerpen

3 Kenmerken L.W.O.O.  Kleine school  Specifieke problemen  Vervangingsrooster, uitval lessen  Leren leren in elke les  Handelingsplannen  Randdiensten

4 Structuur van de school  Niveaugroepen  Tweejarige onderbouw  Accenten pedagogische vlak  Didactische aanpak  Begeleiding bij de schoolkeuze

5 Mentorfunctie  Eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders  Zorgdragen voor een goede pedagogisch/sociale sfeer in de groep  Ouderavonden en/of rapporten  Zorgdragen voor interne communicatie  Controle over het didactisch functioneren  Zorgdragen voor een aantal organisatorische aspecten  LGF  Ondersteuning bij de uitstroom

6 Hoe verloopt een schooldag?  O-uur en A-uur  Bijzonderheden bij bepaalde vakken  Nederlands, Rekenen  Nieuwe vakken in S2: Nask, Duits, Economie  Gymnastiek  Project Sociale Vaardigheden  Pauzes

7 Invulling O- en A-uur  Klassenboek  Informatie mondeling en schriftelijk  “ Vertelmomenten ”  Roosterwijzigingen  Uitstapjes e.d. voorbereiden

8 Andere wetenswaardigheden  Magister (cijfers, huiswerk, absenten)  Ziekte; verzuim-aschellens@sghetplein.nlverzuim-aschellens@sghetplein.nl  Verlof van leerlingen  EHBO-formulier/andere formulieren  Schoolarts  Schoolbibliotheek  Bijbaantjes  Afspraken arts e.d. na school  Protocol wapens, alcohol, mobiele telefoons, drugs, gokken

9 Activiteitenplanning schooljaar S2 (1)  DAT (23/24-sept), GSO (einde schooljaar)  RT, schoolvragenlijst  Drie rapporten, drie ouderavonden  Sportdag / Schaatsdag  Gala-avond

10 Activiteitenplanning schooljaar S2 (2)  Bevrijdende vleugels  Sponsorloop  Voorstelling  Aquabest  Afscheidsavond

11 Training sociale vaardigheden  Relatie met Project S1  Sociale vaardigheid vergroten zorgt voor verbetering van de zelfredzaamheid  Concrete sociale vaardigheden (kennismaken, luisteren, iets vragen, praatje beginnen, nee zeggen, iets bespreken, kritiek krijgen / geven, boosheid uiten)  Aanpak per les  Huiswerkopdrachten  RT SoVa  Voorstelling  Rots en Water

12 Procedure Uitstroom  Eerste oudergesprek (7 t/m 10 okt.)  Uitleg mogelijkheden VMBO tijdens projectlessen  Voorlichtingsavond SHP (12 nov.)  Voorlopig advies tijdens 1 e ouderavond (2 dec.)  Terugkommiddag oud-leerlingen  Meeloopmiddag op ‘Vakcollege Eindhoven’  Open dagen  Ouders melden leerlingen tijdig aan !  Definitief advies tijdens 2 e ouderavond (24 maart)  Indien mogelijk meeloopdagen  Warme overdracht op ASC

13 Magister - inlogscherm

14 Magister - beginscherm

15 Magister - agenda

16 Magister - agendalijst

17 Magister - cijfers

18 Magister - aanwezigheid

19 Magister Magister ouderhandleiding is te downloaden via onze website www.antoonschellenscollege.infowww.antoonschellenscollege.info 1.Ouders 2.Downloads 3. Magister ouderhandleiding

20 Meta – leerling-app van Magister  Inloggen bij Magister op PC.  Uitnodigingse-mail sturen naar jezelf vanuit het beheerscherm (tandwieltje linksonder).  E-mail openen op apparaat (tablet/smartphone) en daarna installeren volgens instructies in de e-mail.  Deze app is speciaal voor leerlingen.

21 Vragen of opmerkingen? ? ? ? ?


Download ppt "Ouderavond S2 Welkom 3 september 2013.  Kenmerken L.W.O.O. Antoon Schellenscollege  Structuur van de school (ASC)  Mentorfunctie  Hoe verloopt een."

Verwante presentaties


Ads door Google