De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenfonds van de bedienden van Truvo Belgium

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenfonds van de bedienden van Truvo Belgium"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenfonds van de bedienden van Truvo Belgium
Overzicht uitkeringen bij pensionering Chris Desmet Aangewezen actuaris Truvo Pensioenfonds 3 december 2013 © 2013 Towers Watson. All rights reserved.

2 Waarin voorziet het pensioenplan
Extra-Legale voordelen (geen wettelijke verplichting) bovenop voordelen van sociale zekerheid Maar uitkeringen van sociale zekerheid worden in rekening genomen voor de berekening Voordelen/uitkeringen bij pensionering op 65 (normale pensioenleeftijd) vervroegde pensionering (bij vertrek vanaf 60 jaar) S.W.T (bij vertrek op S.W.T) Overlijden volledige invaliditeit Pensioenuitkering kan zowel in rente als in een éénmalig kapitaal. Voorbeelden zijn ter informatieve titel. © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

3 Welke parameters om pensioenvoordeel te berekenen ?
5 parameters nodig voor de berekening van de uitkering bij pensionering Pensioendiensttijd Pensioensalaris Pensioenleeftijd Wettelijk pensioen RSZ salarisgrens wettelijk pensioen © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

4 Pensioendiensttijd Alle jaren en maanden diensttijd bij Truvo
Maximum 45 jaar Na leeftijd 20 © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

5 Pensioensalaris Bruto jaarsalaris Gemiddelde van de laatste 10 jaar
© 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

6 Wettelijk pensioen Maximaal wettelijk gezinspensioen voor een man
volledige loopbaan loon boven RSZ-salarisgrens met pensioen in het jaar van toepassing 2013: ,25 € via Rijksdienst van Pensioenen © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

7 RSZ salarisgrens wettelijk pensioen
RSZ salarisgrens voor de berekening van wettelijk pensioen , EUR , EUR , EUR , EUR , EUR , EUR , EUR , EUR , EUR , EUR , EUR , EUR © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

8 Voordelen op normale pensioenleeftijd
Vanaf leeftijd 65 Levenslang pensioen Bij overlijden ná pensionering 60% verder uitbetaald aan overlevende echtgeno(o)t(e) Mogelijkheid van omzetting rente in éénmalige kapitaal op basis van de wettelijke factoren © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

9 Pensioenformule 75% van gemiddeld pensioensalaris - wettelijk pensioen
maal Pensioendiensttijd 0,022222 © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

10 Doel Pensioenformule: 75% vervangingsinkomen voor volledige carrière
75% of salaris pensioen Staats pensioen © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

11 Minimale pensioengarantie
0,15% van het gemiddeld pensioensalaris (beperkt tot gemiddelde RSZ salarisgrens wettelijk Pensioen) maal Pensioendiensttijd © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

12 Omzettingsfactoren pensioen-kapitaal
© 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

13 1. Voorbeeld pensioenberekening op leeftijd 65
© 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

14 1. Voorbeeld pensioenberekening op leeftijd 65
Normale pensioenformule 75% x ,00 – ,25 maal 40 jaar diensttijd 0,022222 Normaal pensioen = 4.733,95 € Minimum pensioenformule 0,15% x ,61 Minimum gegarandeerd pensioen = 2.746,48 € © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

15 1. Voorbeeld pensioenberekening op leeftijd 65
Beste van de twee opties normale pensioenformule ,95 € Minimumpensioenformule ,48 € Pensioen vanaf leeftijd 65 = ,95 € per jaar Omzetting in éénmalig kapitaal = 4.733,95 x = ,66 € © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

16 2. Voordelen bij vervroegde pensionering
Opname wettelijk pensioen vóór 65 en nà 60 Levenslang pensioen Bij overlijden: 60% uitbetaald aan overlevende echtgeno(o)t(e) Normale formule zoals bij pensionering op normale pensioenleeftijd 65 jaar Maar: Reductie van 4% per jaar vervroeging Mogelijkheid van omzetting rente in éénmalige kapitaal op basis van de wettelijke factoren © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

17 2. Voorbeeld berekening vervroegd pensioen op leeftijd 60
© 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

18 2. Voorbeeld berekening vervroegd pensioen op leeftijd 60
Normale pensioenformule 75% x ,00 – ,25 maal 35 jaar diensttijd 0,022222 100% - 4% * 5 = 80% Normaal pensioen = 3.313,77 € Minimum pensioenformule 0,15% x ,61 Minimum gegarandeerd pensioen = 1.922,53 € © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

19 2. Voorbeeld berekening vervroegd pensioen op leeftijd 60
Beste van de twee opties normale pensioenformule ,77 € Minimumpensioenformule ,53 € Pensioen vanaf leeftijd 60 = ,77 € per jaar Omzetting in éénmalig kapitaal op 60 = 3.313,77 x = ,19 € MAAR: verworven WETTELIJKE reserves op contract: ,59 € (daar normale pensioenleeftijd 65 jaar is) Extra financieringskost + taks 13.26% : ,19 – ,59 = 3.463,04 (9% stijging reserves) © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

20 3. Voordelen bij Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag
Bij opname S.W.T. Levenslang pensioen (na verstrijken opzegperiode) Bij overlijden: 60% uitbetaald aan overlevende echtgeno(o)t(e) Normale formule zoals bij pensionering op normale pensioenleeftijd 65 jaar Maar: GEEN reductie per jaar vervroeging Mogelijkheid van omzetting rente in éénmalige kapitaal op basis van de wettelijke factoren Beperkte looptijd: enkel mogelijk als cao S.W.T. voorziet. © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

21 3. Voorbeeld berekening S.W.T op leeftijd 60
© 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

22 3. Voorbeeld berekening S.W.T. op leeftijd 60
Normale pensioenformule 75% x ,00 – ,25 maal 35 jaar diensttijd 0,022222 Normaal pensioen = 4.142,21 € Minimum pensioenformule 0,15% x ,61 Minimum gegarandeerd pensioen = 2.403,17 € © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

23 3. Voorbeeld berekening S.W.T. op leeftijd 60
Beste van de twee opties normale pensioenformule ,21 € Minimumpensioenformule ,17 € Pensioen vanaf leeftijd 60 = ,21 € per jaar Omzetting in éénmalig kapitaal op 60 = 4.142,21 x = ,01 € MAAR: verworven wettelijke reserves op contract: ,59 € (daar normale pensioenleeftijd 65 jaar is) Extra financieringskost (+ taks 13.26%) : ,01 – ,59 = ,02 € (39% stijging reserves !! ) © 2013 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com

24 Vragen?


Download ppt "Pensioenfonds van de bedienden van Truvo Belgium"

Verwante presentaties


Ads door Google