De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenfonds van de bedienden van Truvo Belgium Overzicht uitkeringen bij pensionering Chris Desmet Aangewezen actuaris Truvo Pensioenfonds 3 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenfonds van de bedienden van Truvo Belgium Overzicht uitkeringen bij pensionering Chris Desmet Aangewezen actuaris Truvo Pensioenfonds 3 december."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenfonds van de bedienden van Truvo Belgium Overzicht uitkeringen bij pensionering Chris Desmet Aangewezen actuaris Truvo Pensioenfonds 3 december 2013 © 2013 Towers Watson. All rights reserved.

2 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Waarin voorziet het pensioenplan Extra-Legale voordelen (geen wettelijke verplichting) bovenop voordelen van sociale zekerheid Maar uitkeringen van sociale zekerheid worden in rekening genomen voor de berekening Voordelen/uitkeringen bij pensionering op 65 (normale pensioenleeftijd) vervroegde pensionering (bij vertrek vanaf 60 jaar) S.W.T (bij vertrek op S.W.T) Overlijden volledige invaliditeit Pensioenuitkering kan zowel in rente als in een éénmalig kapitaal. Voorbeelden zijn ter informatieve titel. towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 2

3 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Welke parameters om pensioenvoordeel te berekenen ? 5 parameters nodig voor de berekening van de uitkering bij pensionering Pensioendiensttijd Pensioensalaris Pensioenleeftijd Wettelijk pensioen RSZ salarisgrens wettelijk pensioen towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 3

4 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Pensioendiensttijd Alle jaren en maanden diensttijd bij Truvo Maximum 45 jaar Na leeftijd 20 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 4

5 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Pensioensalaris Bruto jaarsalaris Gemiddelde van de laatste 10 jaar towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 5

6 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Wettelijk pensioen Maximaal wettelijk gezinspensioen voor een man volledige loopbaan loon boven RSZ-salarisgrens met pensioen in het jaar van toepassing 2013: 32.174,25 € via Rijksdienst van Pensioenen towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 6

7 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. RSZ salarisgrens wettelijk pensioen towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 7 RSZ salarisgrens voor de berekening van wettelijk pensioen 2002 38,678.50 EUR 2003 39,367.70 EUR 2004 40,898.30 EUR 2005 41,564.11 EUR 2006 43,314.93 EUR 2007 44,081.27 EUR 2008 44,994.88 EUR 2009 46,895.18 EUR 2010 47,171.84 EUR 2011 47,960.29 EUR 2012 49,773.66 EUR 2013 51,092.44 EUR

8 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Voordelen op normale pensioenleeftijd Vanaf leeftijd 65 Levenslang pensioen Bij overlijden ná pensionering –60% verder uitbetaald aan overlevende echtgeno(o)t(e) Mogelijkheid van omzetting rente in éénmalige kapitaal op basis van de wettelijke factoren towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 8

9 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Pensioenformule 75% van gemiddeld pensioensalaris - wettelijk pensioen maal Pensioendiensttijd maal 0,022222 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 9

10 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Doel Pensioenformule: 75% vervangingsinkomen voor volledige carrière towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 75% of salaris Staats pensioen 10

11 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Minimale pensioengarantie 0,15% van het gemiddeld pensioensalaris (beperkt tot gemiddelde RSZ salarisgrens wettelijk Pensioen) maal Pensioendiensttijd towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 11

12 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Omzettingsfactoren pensioen-kapitaal towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 12

13 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 1. Voorbeeld pensioenberekening op leeftijd 65 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 13

14 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 1. Voorbeeld pensioenberekening op leeftijd 65 Normale pensioenformule –75% x 50.000,00 – 32.174,25 maal –40 jaar diensttijd maal –0,022222 Normaal pensioen = 4.733,95 € Minimum pensioenformule –0,15% x 45.774,61 maal –40 jaar diensttijd Minimum gegarandeerd pensioen = 2.746,48 € towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 14

15 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 1. Voorbeeld pensioenberekening op leeftijd 65 Beste van de twee opties normale pensioenformule 4.733,95 € Minimumpensioenformule 2.746,48 € Pensioen vanaf leeftijd 65 = 4.733,95 € per jaar Omzetting in éénmalig kapitaal = 4.733,95 x 12.0385 = 56.989,66 € towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 15

16 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 2. Voordelen bij vervroegde pensionering Opname wettelijk pensioen vóór 65 en nà 60 Levenslang pensioen Bij overlijden: 60% uitbetaald aan overlevende echtgeno(o)t(e) Normale formule zoals bij pensionering op normale pensioenleeftijd 65 jaar Maar: Reductie van 4% per jaar vervroeging Mogelijkheid van omzetting rente in éénmalige kapitaal op basis van de wettelijke factoren towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 16

17 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 2. Voorbeeld berekening vervroegd pensioen op leeftijd 60 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 17

18 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 2. Voorbeeld berekening vervroegd pensioen op leeftijd 60 Normale pensioenformule –75% x 50.000,00 – 32.174,25 maal –35 jaar diensttijd maal –0,022222 –100% - 4% * 5 = 80% Normaal pensioen = 3.313,77 € Minimum pensioenformule –0,15% x 45.774,61 maal –35 jaar diensttijd –100% - 4% * 5 = 80% Minimum gegarandeerd pensioen = 1.922,53 € towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 18

19 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 2. Voorbeeld berekening vervroegd pensioen op leeftijd 60 Beste van de twee opties normale pensioenformule 3.313,77 € Minimumpensioenformule 1.922,53 € Pensioen vanaf leeftijd 60 = 3.313,77 € per jaar Omzetting in éénmalig kapitaal op 60 = 3.313,77 x 13.0737 = 43.323,19 € MAAR: verworven WETTELIJKE reserves op contract: 40.265,59 € (daar normale pensioenleeftijd 65 jaar is) Extra financieringskost + taks 13.26% : 43.323,19 – 40.265,59 = 3.463,04 (9% stijging reserves) towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 19

20 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 3. Voordelen bij Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag Bij opname S.W.T. Levenslang pensioen (na verstrijken opzegperiode) Bij overlijden: 60% uitbetaald aan overlevende echtgeno(o)t(e) Normale formule zoals bij pensionering op normale pensioenleeftijd 65 jaar Maar: GEEN reductie per jaar vervroeging Mogelijkheid van omzetting rente in éénmalige kapitaal op basis van de wettelijke factoren Beperkte looptijd: enkel mogelijk als cao S.W.T. voorziet. towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 20

21 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 3. Voorbeeld berekening S.W.T op leeftijd 60 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 21

22 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 3. Voorbeeld berekening S.W.T. op leeftijd 60 Normale pensioenformule –75% x 50.000,00 – 32.174,25 maal –35 jaar diensttijd maal –0,022222 Normaal pensioen = 4.142,21 € Minimum pensioenformule –0,15% x 45.774,61 maal –35 jaar diensttijd Minimum gegarandeerd pensioen = 2.403,17 € towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 22

23 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 3. Voorbeeld berekening S.W.T. op leeftijd 60 Beste van de twee opties normale pensioenformule 4.142,21 € Minimumpensioenformule 2.403,17 € Pensioen vanaf leeftijd 60 = 4.142,21 € per jaar Omzetting in éénmalig kapitaal op 60 = 4.142,21 x 13.0737 = 54.154,01 € MAAR: verworven wettelijke reserves op contract: 40.265,59 € (daar normale pensioenleeftijd 65 jaar is) Extra financieringskost (+ taks 13.26%) : 54.154,01 – 40.265,59 = 15.730,02 € (39% stijging reserves !! ) towerswatson.com © 2013 Towers Watson. All rights reserved. 23

24 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. 24 Vragen?


Download ppt "Pensioenfonds van de bedienden van Truvo Belgium Overzicht uitkeringen bij pensionering Chris Desmet Aangewezen actuaris Truvo Pensioenfonds 3 december."

Verwante presentaties


Ads door Google