De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nulmeting Jeugdbeleid van Eijsden-Margraten Marjolein Nicolaes Margraten februari 23, 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nulmeting Jeugdbeleid van Eijsden-Margraten Marjolein Nicolaes Margraten februari 23, 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Nulmeting Jeugdbeleid van Eijsden-Margraten Marjolein Nicolaes Margraten februari 23, 2015

2 Inhoud: 1. Rapport BMC 2. Cijfers Eijsden-Margraten 3. Stresstest Jeugd

3 Onderzoeksopdracht (1) Centrale vraag: “Wat is het gebruik van en de tevredenheid over de verschillende vormen van ondersteuning die vanuit het CJG en door de gespecialiseerde jeugdhulpverlening worden aangeboden en welke verklaringen zijn hiervoor te geven?”

4 Onderzoeksopdracht (2) Deelonderwerpen: Aanbod en gebruik preventieve hulpverlening Verklaringen relatief hoog gebruik gespecialiseerde geïndiceerde jeugdzorg (jeugdzorgplus) ‘Witte vlekken’ in het aanbod Gebruik en risico’s JeugdzorgPlus Geïndiceerde jeugdzorg en lokale preventieve ondersteuning; bij elkaar brengen en meer aan de voorkant opvangen

5 Resultaten preventieve hulp (1) Met de jeugd in Eijsden-Margraten gaat het goed wat betreft opleidingsniveau, psychosociale problemen en sportactiviteiten (GGD- gezondheidsmonitor) Door aanwezigheid instelling JeugdzorgPlus meer jongeren in beeld die met delict voor de rechter moeten komen Weinig cijfers beschikbaar over gebruik preventieve hulp Gebruik preventieve hulpverlening redelijk beperkt Ouders trekken niet snel aan de bel

6 Resultaten Geïndiceerde hulp (2) Jeugd Eijsden-Margraten maakt gemiddeld iets minder gebruik van jeugdhulp dan de regio Maastricht- Heuvelland (CBS-cijfers) Wel (iets) meer GGZ, 1e en 2 e lijn Zeer hoog gebruik Jeugdzorgplus (woonplaatsbeginsel) Het vinden van de juiste hulp is lastig voor zowel cliënten als professionals > problemen worden niet tijdig onderkend door de signalerende partijen

7 Aantallen preventieve ondersteuning (2013) CJG Heuvelland Aantal Totaal CJG-vragen (telefonisch, per e- mail, aan het CJG-loket) 70 (waarvan 16 van ouders uit Eijsden-Margraten) Unieke bezoekers website CJG Heuvelland 10.330 TrajektAantal Jongerenwerk Deelnemers activiteiten jongerenparticipatie 235 Opvoedondersteuning Aantal gegeven trainingen 11 Aantal gegeven adviezen 35 Aantal voorlichtingsbijeenkomsten 8 Aantal gegeven consulten 9 Aantal specifieke activiteiten 7 Schoolmaatschappelijk werk Primair onderwijs 30 Voortgezet onderwijs (Sophianum en Porta Mosana VMBO)33

8 Aantallen jeugdhulp in Eijsden-Margraten Eijsden-Margraten (CBS) Maastricht-Heuvelland (CBS) Totaal aantal jongeren tot 18 jaar (2013)4.87132.617 AWBZ Gebruik AWBZ zonder verblijf (2011)1301.175 Aantal indicatie met verblijf (2011)10100 ZVW Jeugdzorg Gebruik GGZ 1 e lijn (2011)2001.370 Gebruik GGZ 2 e lijn zonder verblijf (2011)2952.245 Gebruik GGZ 2 e lijn met verblijf (2011)1050 Hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen Gebruik ambulante zorg (2011)50425 Gebruik verblijf accommodatie deel/voltijd (2011)20265 Gebruik pleegzorg (2011)15215 Jeugdbescherming en reclassering Gebruik jeugdbescherming (2011)30625 Gebruik jeugdreclassering (2011)15245 JeugdzorgPlus (2011)830 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Aantal meldingen AMK (2011)5135

9 Aanbevelingen Meer inzetten op informele contacten met ouders en jongeren vanuit voorliggende voorzieningen Expertise aan de voorkant bundelen Casusoverleg Jeugd continueren en meer gewicht en bekendheid geven Meer duidelijkheid over toegang en indicatiestelling in 2015 voor zowel cliënten als professionals Casemanager als schakel tussen preventieve hulpverlening en 2e lijn Rol van de gemeente uitspreken en vormgeven Mogelijkheden voor risicospreiding inzake jeugdzorgplus binnen Zuid-Limburg bekijken volgens solidariteitsbeginsel (onderzoek VWS).

10 Stresstest Jeugd, 29 januari 2015 -Op een veilige en leerzame manier is het nieuw opgezette Jeugdbeleid (en functie integraal sociaal team) getoetst. - Deelnemers: Envida, Trajekt, GGD, MEE, Xonar, Radar, Riagg, Talent, Veilig Thuis, RvdK, Politie, Veiligheidshuis, Bureau Jeugdzorg en gemeente incl. leden van het Sociaal team -Drie processen: vrijwillig kader, gedwongen kader en crisis.

11 Stresstest Jeugd - Conclusie > behoefte aan een communicatieslag omtrent procesafspraken, en rollen in de samenwerking tussen de toegang en partners in het veld - Algemeen oordeel deelnemers: gemeente is goed op weg, complimenteren de gemeente met het reeds verrichte werk en hebben vertrouwen in de ingeslagen weg en de inrichting van het jeugdstelsel.

12 Vragen?


Download ppt "Nulmeting Jeugdbeleid van Eijsden-Margraten Marjolein Nicolaes Margraten februari 23, 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google