De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie Passend Onderwijs 11 november 2009 FOCUS OP AUTISME PASSEND ONDERWIJS IN DE WESTELIJKE MIJNSTREEK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie Passend Onderwijs 11 november 2009 FOCUS OP AUTISME PASSEND ONDERWIJS IN DE WESTELIJKE MIJNSTREEK."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie Passend Onderwijs 11 november 2009 FOCUS OP AUTISME PASSEND ONDERWIJS IN DE WESTELIJKE MIJNSTREEK

2 Anders kijken...

3 Anders denken...

4 Anders handelen... “Kunt u mij een stervormig stuk glas snijden om dit raam te repareren?”

5 ORGANISATIE W.M. Passend Onderwijs Zuid-Limburg Expertgroep Weste- lijke Mijnstreek Expertgroep Maastricht/Heuvell. Expertgroep Parkstad WG “één loket” WG “Continuüm van zorg” UVG Bovenschoolse Voorzieningen UVG Autisme

6 BOTTOM UP & TOP DOWN Visie op Passend Onderwijs Signalen vanuit de subregio (ouders, scho- len, gemeenten, enz) Operationeel & Denktank Focus Autiklassen

7 VISIE PASSEND ONDERWIJS ZZZ (zo snel, zo licht, zo thuisnabij) Één kind één plan Ontwerpen van een passende leeromgeving Curatief komt pas in beeld als er preventief verantwoording is afgelegd Diversiteit en flexibiliteit van het onderwijs

8 SIGNALEN SUBREGIO WM Signalen vanuit de overheid / gemeente Signalen vanuit instanties voor JHV Signalen vanuit cluster IV Signalen vanuit cluster III Signalen vanuit het SBO Signalen vanuit het regulier onderwijs Signalen vanuit leerlingen / ouders

9 OPERATIONEEL & DENKTANK Wie zijn stakeholders? Wie zijn wij? Wat willen we? Wat is er? Wat missen we? Range 4-12 jarigen Range 12-20 jarigen Leren vanuit de praktijk. Kind en de leerkracht centraal. Autiklassen 4-12 jarigen

10 VISIE OP AUTI VOORZIENINGEN Auti onderwijs in regulier BAO en VO (organisatieniveau) Versterking Expertise van het reguliere onderwijs (docentniveau) Auti onderwijs in speciaal BAO en VO (lwoo) Afstemming met zorg Auti onderwijs in speciaal onderwijs Subregio overstijgende voorzieningen Toeleiding traject

11 HOE VER ZIJN WE IN DE WM? Versterking expertise docentenniveau BAO en VO Versterking expertise organisatieniveau BAO en VO ( Veilige Haven ) Auti onderwijs in SBO ( Focus autiklassen ) en LWOO ( DaCapo Eysenhegge ) Auti onderwijs in SO ( Triangel en Guttecoven ) en VSO

12 VISIE FOCUS AUTIKLASSEN Recht op goed passend en thuisnabij toegankelijk onderwijs voor elke leerling met ASS Onderwijs heeft de plicht leer- en ontwikkelings- kansen te bieden aan leerlingen met ASS Gericht op integratie, niet separatie Onderwijs werkt cluster doorbrekend. Onderwijs (en daarbinnen regulier en speciaal) en zorg werken samen

13 CRITERIA FOCUS AUTIKLAS Duidelijk maar niet star Cluster indicatie Opbrengstgericht op basis van ontwik- kelingsperspectief Schakelbaar binnen 3 jaar Plaatsing dient een meerwaarde te hebben Ouders onderschrijven plaatsing en aanpak

14 BEELD FOCUS AUTIKLAS Start 2008 met 2 klassen in SBO Geleen 1 e jaar: 8 leerlingen. 2 e jaar: maximaal 12 Leerkracht / onderwijsassistent Beleidsmatige stuurgroep en inhoudelijke projectgroep (tevens zorgteam) Synergie als uitgangspunt en voorwaarde Van autiklas naar SBO plaatsing

15 VAN AUTIKLAS SBO AutiklasSBO klas

16 EVALUATIE 2008-2009 Focus autiklassen vol. Nieuwe klas vanaf 2009-2010 Aanpassingen in de ondersteuning, fysieke ligging, enz. Gericht op verdere integratie. Uitstroomcijfers en dilemma’s. Lobby voor autiklassen in BAO

17 UITDAGINGEN 2009 E.V. Uitbouw auti onderwijs in RO Versterking zorgstructuur in RO o.a. door versterking ZAT’s met JHV, GGZ, LP, …. Uitvoeringsgroep autisme (BAO, SBO, VO, LWOO, MBO, III/IV, JHV, GGZ). Verbinden met één-loket en zorgroute Regio overstijgend stroomlijnen ………………


Download ppt "Conferentie Passend Onderwijs 11 november 2009 FOCUS OP AUTISME PASSEND ONDERWIJS IN DE WESTELIJKE MIJNSTREEK."

Verwante presentaties


Ads door Google