De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsontwikkeling & Groei. De spiegel voor houden bij groepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsontwikkeling & Groei. De spiegel voor houden bij groepen."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsontwikkeling & Groei

2 De spiegel voor houden bij groepen

3 Groepsontwikkeling Groepsontwikkeling loopt bijna volgens schema. Positieve resultaten groepen op het programma. Veranderproces leidt tot revival en enthousiasme. Echter: Groei van groepen is nog niet te meten. Knelpunt bemensing regio’s Wij dagen u uit….

4 Inzicht Leden ontwikkeling bij groepen Invloeden en relaties leden ontwikkeling SN: –Aantal leiding en aantal kinderen –diversiteit en kansen op groei (meisjes) –omvang groep en florerende/excellerende kracht –migratie autochtone en allochtone bevolking –aanbod producten Scouting en diversiteit samenleving –demografische ontwikkeling NL, regio en groepsperiferie –positieve samenwerking en floreren –sterk groepsbestuur en lange termijn

5 De spiegel voor houden op de Landelijke Raad

6 Inzicht in ledenontwikkeling Groepsontwikkeling leidt tot meer inzichten: Procentueel marktaandeel is relatief laag en daalt Nominatief daalt het ledenaantal sneller dan eerder berekend Nederland is in Europa het enige land waarin sprake is van daling ledenaantal Prognose aantal groepen die moeten stoppen stijgt Andere verenigingen in NL laten een ander beeldt zien

7

8 (c) r.scheurkogel 2012

9 Aantallen groepen periode 1986 - 2011

10

11

12 Ontwikkeing leden aantal Scouting vs Hockeyvereniging

13 De spiegel voor houden bij de Landelijke Raad

14 Stand vandaag: Groepsontwikkeling geeft inzicht in de vereniging. Deze inzichten kunnen ons helpen gericht te sturen op groei. Daartoe staan we vandaag 'actief stil' bij welke koers we kunnen varen.....

15 Wat vinden de leden? Stellingen subgroepen: –Scouting moet vooral inzetten op het verbeteren van het externe imago. –Welke beleidsmatige keuzen moet de vereniging maken die bijdragen aan GROEI –Welk initiatief kun jij zelf organiseren, dat bijdraagt aan GROEI? –Welke kansen liggen er, bijvoorbeeld in de activiteitenplannen 2013, die meer benut kunnen worden richting Groei.  Resultaten naar Forum dag 2013  Terugkoppeling groei LR juni 2013

16 Wie, waar ?

17 Vragen

18 Samenvatting en terugkoppeling Meningvormende Deel 1 e Stelling: Externe profilering –Scouting als Merk neerzetten –Rolmodellen op verschillende niveau’s –Ambassadeurs inzetten (leden, ouders) –Programma’s: keuze voor groei –Activiteiten laten zien

19 Samenvatting en terugkoppeling Meningvormende Deel 2 e Stelling: Welke Beleidskeuzes? –Witte vlekkenplan uitvoeren voor groepen –Openstellen activiteiten voor niet-scouts –Commerciële activiteiten –Leertrajecten koppelen aan de praktijk –Portefeuillehouder op PR –Kwaliteit verbeteren, behouden, uitdragen

20 Samenvatting en terugkoppeling Meningvormende Deel 3 e Stelling: Wat kun JIJ doen? –Iedereen ambassaseur –Meer samenwerken/kruisbestuiven –Wachtlijsten binnen regio oplossen/voorkomen –Serious Request… aansluiten bij landelijke activiteiten

21 Samenvatting en terugkoppeling Meningvormende Deel 4 e Stelling: In activiteitenplannen? –Part-time vrijwilligers / Projectmatig werken –Explorer-activiteiten: kadervorming –Leertrajecten koppelen aan de praktijk –Gluren bij de buren –Gezinslidmaatschap? –Alumni-netwerk


Download ppt "Groepsontwikkeling & Groei. De spiegel voor houden bij groepen."

Verwante presentaties


Ads door Google