De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2005 1 Instaptoets 1.2 – 2.1 Nele Maddens. © 2005 1 ACHTERGRONDKADER Opdracht: - Nieuwkomers kunnen/moeten inburgeringstraject volgen - Nederlands via.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2005 1 Instaptoets 1.2 – 2.1 Nele Maddens. © 2005 1 ACHTERGRONDKADER Opdracht: - Nieuwkomers kunnen/moeten inburgeringstraject volgen - Nederlands via."— Transcript van de presentatie:

1 © 2005 1 Instaptoets 1.2 – 2.1 Nele Maddens

2 © 2005 1 ACHTERGRONDKADER Opdracht: - Nieuwkomers kunnen/moeten inburgeringstraject volgen - Nederlands via informele weg - Vrijstelling mogelijk voor een deel van het inburgeringtraject - Taalvaardigheid binnen domein sociale redzaamheid

3 © 2005 1 Bijkomende vragen: -Geheimhouding toetsinhouden -Efficiënt afneembaar -Integreren bestaand toetsmateriaal -Verstrekken van diagnostische informatie -Rekening houden met kenmerken van de kandidaat

4 © 2005 1 ONTWIKKELING TOETSBATTERIJ 1. Analyse domein sociale redzaamheid - Oplijsten relevante taaltaken sociale redzaamheid m.m.v. docenten NT2 - Doornemen bestaand materiaal -Resultaat: 3 subdomeinen 6 talige clusters/instapniveau

5 © 2005 1 2. Link met de einddoelen geformuleerd door de DVO 3. Ontwikkeling taken - Rekening houdend met kenmerken kandidaat: taken met een tag - Feedback door resonansgroep - Beperkte pilot

6 © 2005 1 4. Resultaat ontwikkelingsfase Raster instap 1.2 123456 Contacten met officiële instanties Contacten met commerciële instanties Sociale contacten

7 © 2005 1 - Cluster 1 instap 1.2: De kandidaat kan informatie geven of vragen in teksten zoals een beleving, klacht, afspraak, instructie, uitnodiging, voorstel, oproep, gesprek. -Cluster 6 instap 1.2: De kandidaat kan relevante gegevens selecteren in mondelinge teksten zoals een gesprek tussen derden, uitnodiging, afspraak, instructie. VOORBEELDEN

8 © 2005 1 Cluster 2 instap 2.1 De kandidaat kan een kort berichtje schrijven of een formulier invullen zoals een persoonlijk briefje, een mededeling, dankbriefje, memo of beschrijving VOORBEELDEN

9 © 2005 1 PRETESTING Doel: - Inhoudelijke validiteit van de taken verder onderzoeken - Afnamecondities vastleggen - Technische kenmerken en kwaliteitsaspecten van de taken nagaan

10 © 2005 1 Procedure -Tweedaagse training intakers -Pretesting in Vlaanderen en Brussel PRETESTING

11 © 2005 1 Deelnemers 26 CVO's 12 CBE's 2 UT PRETESTING

12 © 2005 1 Deelnemers: -634 cursisten Resultaten: -Ongeveer 6000 prestaties van cursisten -Kwalitatieve en kwantitatieve feedback per taak PRETESTING

13 © 2005 1 - hypotheses ontwikkelteam - informatie verkregen tijdens de training - informatie op feedbackformulier bij elke taak - informatie verkregen tijdens observaties en gesprekken met lesgevers - informatie verkregen tijdens eigen toetsafnames en gesprekken met cursisten - statistische analyse - cesuurbepaling FEEDBACK

14 © 2005 1 BELANGRIJKSTE OPMERKINGEN - Instructies: compacter -Meer instructies voor de intaker, ook bij taken die de kandidaat zelfstandig maakt -Natuurlijkheid van de gesprekken: bijvoorbeeld meer een vraag- antwoordgesprek ipv initiatief bij de kandidaat -Tags met significant verschil

15 © 2005 1 CESUURBEPALING Wie: -Per instapniveau groep van experts -Samenstelling groep experts: CVO’s, CBE, UT Hoe: -Per taak cesuur bepalen -Mogelijke ruis omschrijven

16 © 2005 1 Hoe: - Verwerking resultaten experts - Verdere onderbouwing cesuur o.b.v. resultaten nieuwkomers in de Huizen van het Nederlands CESUURBEPALING

17 © 2005 1 AFRONDENDE STAPPEN -Herwerking taken op basis van feedback -Bepalen van sets van taken adhv aantal kandidaatprofielen -Ontwikkelen handleiding voor de intaker

18 © 2005 1 HANDLEIDING -Achtergrondkader -Beschrijving instrument -Gebruik van het instrument * selectie van taken * afname van taken * beoordeling van de taken * beslissing adhv scenario’s

19 © 2005 1 SELECTIE VAN TAKEN -Elke kandidaat legt 6 taken af -Bij intakegesprek peilen naar tags -Bepalen profiel kandidaat * ouders met minstens 1 schoolgaand kind in België * ouders met minstens 1 baby * niet-ouders * niet-ouders met professioneel perspectief

20 © 2005 1 -Per profiel keuze uit aantal sets (variëren over tijd en aantal kandidaten) SELECTIE VAN TAKEN

21 © 2005 1 -Dient in een vaste volgorde te gebeuren -Stappenplan afname volgen AFNAME VAN DE TAKEN

22 © 2005 1 BEOORDELING VAN DE TAKEN -In eerste instantie per taak -Verschilt van cluster tot cluster -Concrete uitleg per cluster

23 © 2005 1 -startpunt: alle scores van de kandidaat op de 6 taken -Vergelijken met overzicht scenario’s -Scenario van toepassing + bijhorende conclusie selecteren BESLISSING ADHV SCENARIO’S

24 © 2005 1 MOGELIJKE CONCLUSIES -Kandidaat krijgt vrijstelling en mag zonder meer instappen -Kandidaat mag instappen mits extra begeleiding voor specifieke vaardigheden -Kandidaat mag niet instappen


Download ppt "© 2005 1 Instaptoets 1.2 – 2.1 Nele Maddens. © 2005 1 ACHTERGRONDKADER Opdracht: - Nieuwkomers kunnen/moeten inburgeringstraject volgen - Nederlands via."

Verwante presentaties


Ads door Google