De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examen instructie 2016. -Het Examenreglement: Artikel 26 tot en met 37 (op de schoolwebsite!) Aanwezigheid Materialen Procedures: Start examen, Tijdens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examen instructie 2016. -Het Examenreglement: Artikel 26 tot en met 37 (op de schoolwebsite!) Aanwezigheid Materialen Procedures: Start examen, Tijdens."— Transcript van de presentatie:

1 Examen instructie 2016

2 -Het Examenreglement: Artikel 26 tot en met 37 (op de schoolwebsite!) Aanwezigheid Materialen Procedures: Start examen, Tijdens het examen, Na het examen Fraude/Onregelmatigheden -Tips -Slaag- zakregeling -Uitslag examens en herexamens -Akkoordverklaring -Diverse papieren PROGRAMMA

3 Examenreglement artikel 27: “Regels…examens” -Te laat? - tot maximaal 30 minuten na aanvang toegang - verloren tijd mag je niet inhalen Examenreglement artikel 27: “Verhindering” -Ziek tijdens de examens? VOORAF telefonisch melden. Voor herexamen doktersverklaring nodig! -Ben 15 minuten vooraf aanwezig !! AANWEZIGHEID

4 -Geen (plastic) tassen en/of jassen -Geen mobiele telefoons, geluidsdragers -Basisset: woordenboek Nederlands, schrijfmaterialen, tekenpotlood, blauw en rood kleurpotlood, liniaal met mm verdeling, passer, geo-driehoek, vlakgum, rekenapparaat (niet progammeerbaar) -Extra hulpmiddelen: woordenboeken EN/NE NE/EN, DU-NE/NE-DU, FA-NE/NE-FA (zelf meenemen!), Binas 5 e druk (school!), Bosatlas (school!), Grafische rekenmachine: Alllen bij Wiskunde (In examenstand/reset!!) -Schrijven op de opgaven mag, zelf aan te raden -GEEN correctielak toegestaan -Examenpapier: geleverd door school MATERIALEN / HULPMIDDELEN

5 -Mapje met naam + examennummer -Papier ligt klaar (nog niets op schrijven!) -Enveloppe wordt gecontroleerd en voorgelezen, daarna geopend -Lees alle informatie op het examen -Controleer of je alles hebt -Pas openen na het startsein PROCEDURE: START EXAMEN

6 -Schrijven alleen met pen (blauw of zwart) -Tekeningen (bijv. grafieken bij WI, NA) met potlood -Antwoorden meerkeuze: HOOFDLETTERS -Elke vorm van communicatie verboden: praten, gebaren maken. Ook achterstevoren zitten verboden! -Naar het toilet: vinger op steken en wachten op surveillant. Die begeleid je naar het toilet. -Papier op: vinger opsteken en wachten op surveillant -Surveillant mag geen vragen beantwoorden -Je mag niets van een andere kandidaat lenen ! PROCEDURE: TIJDENS EXAMEN

7 -Na een uur mag je vertrekken, daarna elk half uur. -Niet praten in de gangen en buiten in de buurt van de examenlokalen. Storend voor de andere kandidaten -Uitwerkingen én bijlagen stop je in het mapje en leg je rechts op de tafel. Controleer alles goed! -Opgaven en kladwerk rechts op tafel. Na afloop van het examen mag dat worden opgehaald (naam noteren!) -Werk niet af? Lever dan eventueel kladwerk in! -Naam en examennummer noteren op elk blad ! PROCEDURE: EINDE EXAMEN

8 -Overleggen met anderen tijdens examen -Gelegenheid geven om af te kijken -Ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken: mobiele telefoons, grafische rekenmachines, spiekbriefjes GEVOLGEN: -Kandidaat wordt op de hoogte gesteld -Aantekening op antwoordblad. -Gemeld bij directeur/inspectie: beslissing wordt later bekend gemaakt -Mogelijke maatregelen: zie examenreglement! FRAUDE/ONREGELMATIGHEDEN

9 -Zorg voor voldoende en werkend schrijfmateriaal -Thee en koffie krijg je aangeboden. -Eigen drinken in een flesje, blikjes niet toegestaan. -Eten: eet voldoende voor aanvang. Neem geen krakende verpakkingen mee. Uitkijken voor geknoei. -Nummer je pagina’s: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 en lever op volgorde in. Lukt dit niet: duidelijk aangeven. -De laatste vraag meestal niet de moeilijkste! -Meerkeuzevragen: altijd iets invullen! TIPS

10 -Donderdag 16 juni 2016 -Tussen 15.00 en 16.00 uur gebeld. Wees bereikbaar. Geef juiste nummer straks aan je mentor. -Tussen 16.00 en 16.30 uur kunnen de geslaagden hun cijferlijsten op school ophalen bij hun mentor. -De afgewezen kandidaten worden vanaf 16.45 uur door de mentor en schoolleiding ontvangen en krijgen een herexamenadvies. EXAMENUITSLAG

11 A. Gemiddelde centraal examen is minste 5,5 (5,49 is NIET genoeg: eerste decimaal moet 5 zijn) - Aantal CE vakken x 5,5 = minimaal te behalen punten bijv: 6 vakken CE = 5,5 x 6 = minimaal 33 punten halen MET DEZE 6 CIJFERS BEN JE NIET GESLAAGD 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 +5,5 + 5,4 = 32,9 32,9/6 = 5,4833 gemiddeld (eerste decimaal is nl. 4) SLAAG- ZAKREGELING 2016

12 B: Voldoen aan de kernvakkenregel In het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor. SLAAG- ZAKREGELING 2013

13 Gemiddelde van SE cijfer + CE cijfer in 1x afgerond op 0 decimaal = EINDCIJFER Voorbeelden: 1) 5,4 + 6,6 = 12 delen door 2 = 6,0 => EIND = 6 2) 6,3 + 4,6= 10,9 delen door 2 = 5,45 => EIND = 5 Dus SE + CE cijfer opgeteld minimaal 11 punten! SLAAG- ZAKREGELING 2016

14 C. Voldoen aan de vereiste cijfers Geslaagd indien: -indien alle eindcijfers 6 of hoger zijn, -1x5 en de rest 6 of hoger is, of -1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 + rest 6 of hoger, waarbij het gemiddelde ten minste 6.0 is (Dit noemen we de compensatieregeling: *bijv: 1x 4 compenseren met 2x 7 of 1x 8) SLAAG- ZAKREGELING 2016

15 D. Voldoen aan: -Rekentoets is gemaakt -CKV én LO minimaal voldoende -Eindcijfer 3 of lager => kandidaat is afgewezen! geldt ook voor cijfers van combinatiecijfer (Extra vak mag je wegstrepen om te kunnen slagen: indien je geslaagd voor het minimum benodigde aantal vakken) SLAAG- ZAKREGELING 2016

16 Vrijdag 17 juni: voor 12:00 uur -HEREXAMENFORMULIER inleveren (ook als je niet meedoet aan het herexamen!)  Iedereen mag één vak te herkansen:  Als je meedoet aan de herkansing, moet je je cijferlijst samen met het herexamenformulier inleveren.  Door ziekte gemiste examens gaan voor ! - KLUISSLEUTEL inleveren bij de administratie (retour € 5, - borg) NA DE EXAMENUITSLAG

17 -Dinsdag 21 juni: ENTL, NETL, ECO -Woensdag 22 juni: FA, DU, WIS-A, NA, SCHK, GES -Donderdag 23 juni: WIS-B, BIO, AK, M&O, KuA -Vrijdag 1 juli: UITSLAG 2 e TIJDVAK -Gezakte kandidaten 1 e tijdvak worden gebeld -Cijferverbeteraars: resultaat op diplomauitreiking -Dinsdag 5 juli: DIPLOMA-UITREIKING -18.30 uur (onder voorbehoud..) -3 e TIJDVAK AUGUSTUS: bijv. bij ziekte: niet op school HEREXAMENS

18 -Schoolexamencijfers -Controleer deze goed: -Juiste cijfers van de T- en P cijfers per vak -Is Magister juist ingesteld m.b.t. gemiddelden * gebruik hiervoor het PTA per vak -Ondertekend inleveren: UITERLIJK vrijdag 12:00 u ZWA of ADMINISTRATIE -Onjuiste cijfers: melden bij ZWA voor 10:00 uur AKKOORDVERKLARING (a.s. donderdag)

19 -Boeken inleveren IDDINK: dinsdag 19 juli 09:10-09:30 uur TOT SLOT:

20 Je krijgt zo meteen uitgereikt: EXAMENINSTRUCTIES FOLDER “Wanneer geslaagd” -Juiste 06 nummer noteren op lijst (i.v.m. de uitslag) TOT SLOT:

21 VEEL SUCCES MET JE EXAMENS!


Download ppt "Examen instructie 2016. -Het Examenreglement: Artikel 26 tot en met 37 (op de schoolwebsite!) Aanwezigheid Materialen Procedures: Start examen, Tijdens."

Verwante presentaties


Ads door Google