De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Treasurystrategie 2015 Raad april 2015. 3 maart 20152 Opgenomen in collegeprogramma Aanzienlijke financieringsbehoefte 2015 Wettelijke kaders Kapitaalmarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Treasurystrategie 2015 Raad april 2015. 3 maart 20152 Opgenomen in collegeprogramma Aanzienlijke financieringsbehoefte 2015 Wettelijke kaders Kapitaalmarkt."— Transcript van de presentatie:

1 Treasurystrategie 2015 Raad april 2015

2 3 maart 20152 Opgenomen in collegeprogramma Aanzienlijke financieringsbehoefte 2015 Wettelijke kaders Kapitaalmarkt Vergt keuzes/strategie Basis voor Kadernota 2015 en Begroting 2016 e.v. Inleiding

3 3 maart 20153 Leningen 31-12-2014 (excl. 3B): € 262 mln. Gemiddelde rentepercentage: 3,13 % Financieringsbehoefte o.b.v. liquiditeitsprognose Nieuwe financiering in Begroting 2015 e.v.: –€ 11 mln. (= kasgeldlimiet) kort tegen 1 % –Meerdere (conform KN2014): 2015 t/m 2017: 3,5 % 2018 t/m 2022: 4,0 % Vanaf 2023: 4,5 % Wat hebben we?

4 3 maart 20154 Nota treasurystrategie –Extern gericht: externe rentekosten/-opbrengsten; –Jaarlijkse herijking/bijstelling Nota rentebeleid –Rentevisie en interne rekenrente herijken; –Rentetoerekening aan Grexen en NIEGG Wilderszijde Treasurystatuut –Spelregels liquiditeitenbeheer 3 documenten

5 3 maart 20155 RUDDO –Inperking gebruik derivaten Wet Fido –Kasgeldlimiet –Renterisiconorm Rol provincie Info raad (o.b.v. Financiële verordening) Wettelijke kaders

6 3 maart 20156 Ontwikkeling marktrente Datum Tarieven BNG in %Tarieven afgesloten kasgeldleningen in % fixelineair 10 jaar 15 jaar20 jaar25 jaar1 week2 weken3 weken4 weken 11-11-20141,551,101,491,781,99-0,03 17-11-2014-0,05 24-11-20141,481,051,431,711,910,01 1-12-20141,421,021,371,641,840,04 8-12-20141,481,051,431,691,89-0,02 15-12-20141,391,001,341,581,77-0,02 17-12-20140,45 22-12-20141,370,991,321,571,760,45 29-12-20141,350,971,301,541,73 5-1-20151,270,921,231,461,640,010,04 14-1-20151,190,861,141,341,48-0,03 19-1-20151,150,811,101,301,45-0,07 26-1-20151,150,821,101,291,43-0,09 2-2-20151,120,821,081,261,40-0,10 9-2-20151,130,821,081,261,39-0,10

7 3 maart 20157 Financieringsbehoefte Stand per Financieringsbehoefte in € 1.000 TotaalAflossing in het jaarAflossing cumulatief 1-1-201517.49140.146 1-1-201675.04142.14682.292 1-1-2017113.36124.072 1-1-2018124.59417.07241.144 1-1-2019133.26925.21566.359 1-1-2020149.01511.83378.192 1-1-2021144.0434.83383.025 1-1-2022130.9604.83387.858 1-1-2023121.13461.833149.691 1-1-2024167.6264.833154.524 1-1-2025152.5134.833159.357 1-1-2026132.5814.833164.190

8 3 maart 20158 1.Actuele liquiditeitsprognose 2.O.b.v. tarieven BNG en NWB 3.Risico’s spreiden, zowel betalingsmoment als verhouding kort/lang c.q. looptijd 4.Voorkeur voor lineair boven fixe 5.Geen derivaten 6.Niet afkopen/oversluiten huidige leningen 7.Gebruik maken maximaal toegestane kasgeldlimiet 8.Keuze kasgeld of rekening-courant o.b.v. rentetarief 9.Passend binnen overige kaders Uitgangspunten

9 3 maart 20159 AFinanciering lang op moment van de dag BFinanciering lang door uitgestelde stortingen CFinanciering kort maximaal 3 kwartalen tot targetrente 3 % DCombinatie B en C: deel lang uitgesteld, deel kort met targetrente 3 % EFinanciering kort maximaal 3 kwartalen met targetrente 1,5 % Scenario’s

10 3 maart 201510 Voor- en nadelen Scenario Flexibiliteit in volume (omvang financiering) Gebruik huidige rentemarkt Gebruik toekomstige rentemarkt Langdurige overschrijding kasgeldlimiet Begrotings- stabiliteit Eind- oordeel A (lang, moment v.d. dag) Ja Op korte termijn BeperktNeeJa+/- B (lang, uitgesteld) NeeJaNee Ja-/- C (kort 3 kwart., 3%) Ja NeeBeperkt- D (combi B en C) GedeeltelijkJa Nee Groten- deels +/- E (kort max. 3 kwart., 1,5%) Ja GedeeltelijkNeeJa+/+

11 3 maart 201511 Simulaties Treasurystrategie 2015: Benadering simulatie over financieringsbehoefte bij diverse scenario's (in € 1.000) Simulatie 1 bij huidig kort 0 % 201520162017 AFinanciering lang op moment van de dag2571.0141.525 BFinanciering lang door uitgestelde stortingen2571.2701.924 CFinanciering kort, max. 3 kwartalen, targetrente 3 %909821.497 DCombinatie C en D: deel lang uitgesteld, deel kort met targetrente 3 %901.2242.404 EFinanciering kort, max. 3 kwartalen, targetrente 1,5 %909821.486 Simulatie 2 bij huidig kort 0,5 % 201520162017 AFinanciering lang op moment van de dag2571.0261.541 BFinanciering lang door uitgestelde stortingen2571.2811.940 CFinanciering kort, max. 3 kwartalen, targetrente 3 %2329971.516 DCombinatie C en D: deel lang uitgesteld, deel kort met targetrente 3 %2321.2382.423 EFinanciering kort, max. 3 kwartalen, targetrente 1,5 %2329971.499

12 3 maart 201512 Kort goedkoper dan lang: Maximaal kort Binnen wettelijke kaders (3 kwartalen) Targetrente 1,5 % (= marktrente 10 jarig lineair) Waarom 1,5 %? Conclusie: Scenario E Maximaal voordeel/minimale kosten Invulling behoefte 2015 kost maximaal 1,5 % (Structureel) voordeel voor Begroting Extra: Hulpvraag provincie Voorkeur

13 3 maart 201513 “Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat” Strategie o.b.v. huidige situatie Terugkijken heeft geen zin (achteraf heb je altijd gelijk) Tot slot

14 3 maart 201514 Vragen


Download ppt "Treasurystrategie 2015 Raad april 2015. 3 maart 20152 Opgenomen in collegeprogramma Aanzienlijke financieringsbehoefte 2015 Wettelijke kaders Kapitaalmarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google