De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Treasurystrategie 2015 Raad april 2015. 3 maart 20152 Opgenomen in collegeprogramma Aanzienlijke financieringsbehoefte 2015 Wettelijke kaders Kapitaalmarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Treasurystrategie 2015 Raad april 2015. 3 maart 20152 Opgenomen in collegeprogramma Aanzienlijke financieringsbehoefte 2015 Wettelijke kaders Kapitaalmarkt."— Transcript van de presentatie:

1 Treasurystrategie 2015 Raad april 2015

2 3 maart Opgenomen in collegeprogramma Aanzienlijke financieringsbehoefte 2015 Wettelijke kaders Kapitaalmarkt Vergt keuzes/strategie Basis voor Kadernota 2015 en Begroting 2016 e.v. Inleiding

3 3 maart Leningen (excl. 3B): € 262 mln. Gemiddelde rentepercentage: 3,13 % Financieringsbehoefte o.b.v. liquiditeitsprognose Nieuwe financiering in Begroting 2015 e.v.: –€ 11 mln. (= kasgeldlimiet) kort tegen 1 % –Meerdere (conform KN2014): 2015 t/m 2017: 3,5 % 2018 t/m 2022: 4,0 % Vanaf 2023: 4,5 % Wat hebben we?

4 3 maart Nota treasurystrategie –Extern gericht: externe rentekosten/-opbrengsten; –Jaarlijkse herijking/bijstelling Nota rentebeleid –Rentevisie en interne rekenrente herijken; –Rentetoerekening aan Grexen en NIEGG Wilderszijde Treasurystatuut –Spelregels liquiditeitenbeheer 3 documenten

5 3 maart RUDDO –Inperking gebruik derivaten Wet Fido –Kasgeldlimiet –Renterisiconorm Rol provincie Info raad (o.b.v. Financiële verordening) Wettelijke kaders

6 3 maart Ontwikkeling marktrente Datum Tarieven BNG in %Tarieven afgesloten kasgeldleningen in % fixelineair 10 jaar 15 jaar20 jaar25 jaar1 week2 weken3 weken4 weken ,551,101,491,781,99-0, , ,481,051,431,711,910, ,421,021,371,641,840, ,481,051,431,691,89-0, ,391,001,341,581,77-0, , ,370,991,321,571,760, ,350,971,301,541, ,270,921,231,461,640,010, ,190,861,141,341,48-0, ,150,811,101,301,45-0, ,150,821,101,291,43-0, ,120,821,081,261,40-0, ,130,821,081,261,39-0,10

7 3 maart Financieringsbehoefte Stand per Financieringsbehoefte in € TotaalAflossing in het jaarAflossing cumulatief

8 3 maart Actuele liquiditeitsprognose 2.O.b.v. tarieven BNG en NWB 3.Risico’s spreiden, zowel betalingsmoment als verhouding kort/lang c.q. looptijd 4.Voorkeur voor lineair boven fixe 5.Geen derivaten 6.Niet afkopen/oversluiten huidige leningen 7.Gebruik maken maximaal toegestane kasgeldlimiet 8.Keuze kasgeld of rekening-courant o.b.v. rentetarief 9.Passend binnen overige kaders Uitgangspunten

9 3 maart AFinanciering lang op moment van de dag BFinanciering lang door uitgestelde stortingen CFinanciering kort maximaal 3 kwartalen tot targetrente 3 % DCombinatie B en C: deel lang uitgesteld, deel kort met targetrente 3 % EFinanciering kort maximaal 3 kwartalen met targetrente 1,5 % Scenario’s

10 3 maart Voor- en nadelen Scenario Flexibiliteit in volume (omvang financiering) Gebruik huidige rentemarkt Gebruik toekomstige rentemarkt Langdurige overschrijding kasgeldlimiet Begrotings- stabiliteit Eind- oordeel A (lang, moment v.d. dag) Ja Op korte termijn BeperktNeeJa+/- B (lang, uitgesteld) NeeJaNee Ja-/- C (kort 3 kwart., 3%) Ja NeeBeperkt- D (combi B en C) GedeeltelijkJa Nee Groten- deels +/- E (kort max. 3 kwart., 1,5%) Ja GedeeltelijkNeeJa+/+

11 3 maart Simulaties Treasurystrategie 2015: Benadering simulatie over financieringsbehoefte bij diverse scenario's (in € 1.000) Simulatie 1 bij huidig kort 0 % AFinanciering lang op moment van de dag BFinanciering lang door uitgestelde stortingen CFinanciering kort, max. 3 kwartalen, targetrente 3 % DCombinatie C en D: deel lang uitgesteld, deel kort met targetrente 3 % EFinanciering kort, max. 3 kwartalen, targetrente 1,5 % Simulatie 2 bij huidig kort 0,5 % AFinanciering lang op moment van de dag BFinanciering lang door uitgestelde stortingen CFinanciering kort, max. 3 kwartalen, targetrente 3 % DCombinatie C en D: deel lang uitgesteld, deel kort met targetrente 3 % EFinanciering kort, max. 3 kwartalen, targetrente 1,5 %

12 3 maart Kort goedkoper dan lang: Maximaal kort Binnen wettelijke kaders (3 kwartalen) Targetrente 1,5 % (= marktrente 10 jarig lineair) Waarom 1,5 %? Conclusie: Scenario E Maximaal voordeel/minimale kosten Invulling behoefte 2015 kost maximaal 1,5 % (Structureel) voordeel voor Begroting Extra: Hulpvraag provincie Voorkeur

13 3 maart “Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat” Strategie o.b.v. huidige situatie Terugkijken heeft geen zin (achteraf heb je altijd gelijk) Tot slot

14 3 maart Vragen


Download ppt "Treasurystrategie 2015 Raad april 2015. 3 maart 20152 Opgenomen in collegeprogramma Aanzienlijke financieringsbehoefte 2015 Wettelijke kaders Kapitaalmarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google