De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liquiditeit en solvabiliteit Uitgangspunt is onderstaande balans … ActivaPassiva Gebouwen280.000 Eigen vermogen300.000 Inventaris120.000 Hypothecaire lening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liquiditeit en solvabiliteit Uitgangspunt is onderstaande balans … ActivaPassiva Gebouwen280.000 Eigen vermogen300.000 Inventaris120.000 Hypothecaire lening."— Transcript van de presentatie:

1 Liquiditeit en solvabiliteit Uitgangspunt is onderstaande balans … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen

2 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen

3 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Liquiditeit betekent de mate waarin een onderneming in staat is de kortlopende schulden te voldoen..

4 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Liquiditeit betekent de mate waarin een onderneming in staat is de kortlopende schulden te voldoen.. Kortlopend = in dit geval Crediteuren en Te betalen bedragen

5 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Bij betaling van de kortlopend verplichtingen kunnen we in ieder geval terugvallen op de liquide middelen..

6 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Bij betaling van de kortlopend verplichtingen kunnen we in ieder geval terugvallen op de liquide middelen.. Maar ook de Voorraad en Vorderingen komen binnen kort als liquide middelen vrij …

7 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Bij betaling van de kortlopend verplichtingen kunnen we in ieder geval terugvallen op de liquide middelen.. Maar ook de Voorraad en Vorderingen komen binnen kort als liquide middelen vrij … bij verkoop bij ontvangst van de vordering (bijvoorbeeld van debiteuren)

8 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Als beoordelingsmaatstaf van de liquiditeit wordt dan ook de formule van de current ratio gebruikt … vlottende activa Current ratiokortlopende schulden =

9 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Als beoordelingsmaatstaf van de liquiditeit wordt dan ook de formule van de current ratio gebruikt … vlottende activa(inc Liquide middelen) Current ratiokortlopende schulden = = 1,9

10 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Als beoordelingsmaatstaf van de liquiditeit wordt dan ook de formule van de current ratio gebruikt … vlottende activa Current ratiokortlopende schulden = = 1,9 De uitkomst van de current ratio kun gebruiken als vergelijkingsmaatstaf ….

11 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Als beoordelingsmaatstaf van de liquiditeit wordt dan ook de formule van de current ratio gebruikt … vlottende activa Current ratiokortlopende schulden = = 1,9 …...de 1,9 vergelijken met de current ratio van de afgelopen jaren …

12 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Als beoordelingsmaatstaf van de liquiditeit wordt dan ook de formule van de current ratio gebruikt … vlottende activa Current ratiokortlopende schulden = = 1,9 …...de 1,9 vergelijken met de current ratio’s van ondernemingen in dezelfde bedrijfstak. (benchmarking). Je kunt dus niet zonder meer zeggen dat dit goed of slecht is.

13 Liquiditeit en solvabiliteit Een iets lastiger situatie …. ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Bereken de current ratio als van de hypothecaire lening komend jaar ,- afgelost moet worden en van de voorraad de helft als ijzeren voorraad (voorraad die vast ligt in de onderneming)beschouwd moet worden.

14 Liquiditeit en solvabiliteit Een iets lastiger situatie …. ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Bereken de current ratio als van de hypothecaire lening komend jaar ,- afgelost moet worden en van de voorraad de helft als ijzeren voorraad (voorraad die vast ligt in de onderneming) beschouwd moet worden. 50% van % van Current ratio = 1,3

15 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Als beoordelingsmaatstaf van de liquiditeit wordt soms ook een iets voorzichtiger maatstaf gebruikt … Quick ratio

16 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Als beoordelingsmaatstaf van de liquiditeit wordt soms ook een iets voorzichtiger maatstaf gebruikt … vlottende activa +liq middelen- voorraad vlottende activa +liq middelen- voorraad Quick ratio kortlopende schulden =

17 Liquiditeit en solvabiliteit Eerst de liquiditeit … ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Als beoordelingsmaatstaf van de liquiditeit wordt soms ook een iets voorzichtiger maatstaf gebruikt … vlottende activa - voorraad vlottende activa - voorraad Quick ratio kortlopende schulden = = 1,0 bij de quick ratio wordt er dus vanuit gegaan dat de voorraad/goederen niet op korte termijn verkocht kunnen worden

18 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen In werkelijkheid moet een onderneming niet alleen de kortlopende schulden betalen….

19 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen … maar alle schulden

20 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen … er is echter maar een situatie dat het voorkomt dat alle schulden betaald moeten worden namelijk het einde van de onderneming

21 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen … er is echter maar een situatie dat het voorkomt dat alle schulden betaald moeten worden namelijk het einde van de onderneming faillissement verkoop van de onderneming

22 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming in staat is alle schulden te betalen.

23 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming in staat is alle schulden te betalen. De formule is echter niet eenduidig ….

24 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming in staat is alle schulden te betalen. Voorbeeld van de formuleVreemd vermogen Totaal vermogen x 100% Totaal vermogen x 100%

25 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming in staat is alle schulden te betalen. Voorbeeld van de formuleVreemd vermogen Totaal vermogen x 100% x 100% = 57,1% Totaal vermogen x 100% x 100% = 57,1%

26 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Andere mogelijke formules zijn ….

27 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Andere mogelijke formules zijn …. Vreemd vermogenEigen vermogen Eigen vermogen x 100%Vreemd vermogen x 100% Eigen vermogen x 100%Vreemd vermogen x 100%

28 Liquiditeit en solvabiliteit ActivaPassiva Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Bedrijfsauto’s Onderhands lening Voorraad Crediteuren Vorderingen Te betalen bedragen Liquide middelen Welke krijg je bij een examen ? Opmerking 1In ieder geval zit de formule erbij..die moet je aanhouden. Opmerking 2Absolute conclusies zijn niet mogelijk (wel vergelijking)


Download ppt "Liquiditeit en solvabiliteit Uitgangspunt is onderstaande balans … ActivaPassiva Gebouwen280.000 Eigen vermogen300.000 Inventaris120.000 Hypothecaire lening."

Verwante presentaties


Ads door Google