De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2

2 Inhoud  Introductie  Module I: Wat is een psychose ?  Module II: Psychose begrijpen ?  Module III: Behandeling van psychose  de rol van medicatie ?  Module IV: Behandeling van psychose  de rol van andere interventies ?

3 Inleiding Ontwikkeld door werkgroep van hulpverleners en ervaringsdeskundigen in samenwerking met Similes en Schizofrenieliga Informatieve cursus voor mensen die geconfronteerd worden met psychose in de familie

4 Informatie over de aandoening  Fundamenteel recht van patiënten en familieleden  Essentieel deel van goede behandeling  Nodig om met de aandoening om te gaan  Nodig om de aandoening te kunnen verwerken  Geeft kracht om een meer actieve rol te spelen in de behandeling

5 Wat is een psychose ? InFoP 2 – module 1

6 Wat is een psychose ? Een verzameling van ervaringen, symptomen en klachten, waardoor er een verlies van contact met de werkelijkheid ontstaat of de wereld anders wordt waargenomen

7 Wat is een psychose ?  Veel verschillende symptomen  Geen enkel uniek symptoom dat alle patiënten hebben  Veel kenmerkende symptomen Een complexe psychiatrische aandoening

8 Symptomen van psychose  De waarneming  Het denken  Het handelen / Het gedrag  De gevoelens  Het algemeen functioneren Beïnvloeden alle gebieden van het menselijke leven

9 Stoornissen van gevoelens Stoornissen van het denken Stoornissen van de waarneming Stoornissen van gedrag Moeilijkheden algemeen functioneren

10 Symptomen van psychose  Hallucinaties  Dingen zien (beelden, visioenen)  Dingen horen (stemmen)  Dingen voelen in het lichaam  Dingen ruiken / smaken Stoornissen van de waarneming

11 Stoornissen van het denken Stoornissen van de waarneming Stoornissen van gedrag Moeilijkheden algemeen Functioneren Stoornissen van de waarneming

12 Symptomen van psychose  Niet helder kunnen denken  Verwardheid  Achterdocht  Wanen Stoornissen van het denken Achtervolgingswaan Grootheidswaan Religieuze wanen

13 Symptomen van psychose  Aandacht  Concentratie  Probleemoplossend vermogen  Plannen en uitvoeren van taken  Geheugen Stoornissen van het denken (cognitieve symptomen)

14 Stoornissen van gevoelens Stoornissen van het denken Stoornissen van gedrag Moeilijkheden algemeen functioneren Stoornissen van de waarneming

15 Symptomen van psychose  Overactiviteit  Snel en veel spreken  Bizar gedrag Handelen en gedrag  Minder tot dingen komen  Weinig en trager spreken  Moeite om dingen vol te houden  Sociale teruggetrokkenheid  Interesseverlies

16 Stoornissen van gevoelens Stoornissen van het denken Stoornissen van de waarneming Stoornissen van gedrag Moeilijkheden algemeen functioneren

17 Symptomen van psychose  Afgevlakt affect  minder tonen / uiten van emoties  Minder emotioneel aanspreekbaar  Minder genieten van dingen  Depressie  Angst Stoornissen van de gevoelens

18 Symptomen van psychose  Angst  Spanning  Depressie en Suïcidaliteit Stoornissen van de gevoelens … soms het gevolg van andere symptomen

19 Stoornissen van gevoelens Stoornissen van het denken Stoornissen van de waarneming Stoornissen van gedrag Moeilijkhedenalgemeenfunctioneren

20 Symptomen van psychose  Aangaan en volhouden van relaties  Studie en werk  Dagelijkse activiteiten  Vrije tijd ... Moeilijkheden op het vlak van algemeen functioneren

21 Symptomen van psychose Een teveel = Positieve symptomen Verstoring of overmaat van een normale functie Een te weinig = Negatieve symptomen Vermindering of verdwijnen van een normale functie

22 Positieve symptomen  Hallucinaties  stemmen horen, visioenen, …  Waangedachten  Achterdocht  Opwinding  Agressie  Denkstoornissen (in de war zijn)

23 Negatieve symptomen  Minder emoties voelen  Minder emoties tonen  Minder energie  Minder motivatie  Moeilijk dingen volhouden  Moeilijk dingen afwerken  Terugtrekgedrag

24 Impact van psychose op dagelijks leven de mening van de patiënt (GAMIAN 2000)

25 Impact van psychose op het dagelijks leven  Beperkt sociaal functioneren  Beperkt sociaal netwerk  Belasting voor familieleden  Beperkte kwaliteit van leven

26 Hoe wordt de diagnose gesteld ?  Symptomen en klachten van de persoon  Observatie van de persoon  Informatie van anderen Bronnen van informatie

27  Duur van symptomen en klachten  (dagen, weken, maanden,...)  Ontstaan van de problemen  (plots, sluipend, uitlokkende factoren, …)  Invloed op functioneren  Verloop in de tijd Hoe wordt de diagnose gesteld ? Essentiële informatie

28 Aanvullende onderzoeken  Lichamelijke evaluatie  Lichamelijk onderzoek  Bloedonderzoek  Toxicologisch onderzoek  alcohol, drugs  EEG,...  Psycho-sociale evaluatie  Psychologisch onderzoek  Sociale evaluatie

29 Te beantwoorden vragen bij de diagnose ?  Welk soort aandoening ?  Waarom nu en hier ?  Eerste episode of herval ?  Lichamelijke factoren/gebruik van middelen?  Is er gevaar ?

30 Van symptomen naar diagnose  Belangrijkste symptomen bepalen de vermoedelijke / eerste diagnose  Duur en verloop van de klachten bepalen uiteindelijke diagnose Een definitieve diagnose stellen neemt tijd

31 Diagnose  Verschillende soorten psychosen  Schizofrene psychose diagnose met strikte criteria  Langdurige stoornis (6 maand)  Periode van minimaal 1 maand actieve symptomen  Invloed op functioneren

32 Hoe vaak komt het voor ?  Hoeveel personen zullen binnen een jaar de stoornis ontwikkelen? 1/10.000 per jaar  Hoeveel personen lijden op bepaald moment aan de stoornis? 2,5-5 /1.000  De kans dat iemand in de loop van het leven de stoornis zal ontwikkelen 1 op 100 of 1%

33 Aspecten van schizofrene psychose  Begint meestal tussen 20 en 30  Bij mannen vroeger dan vrouwen  Groep vrouwen met laattijdig begin  Frequentie M = V

34  Komt voor in alle culturen, landen en sociale klassen  Verschillen tussen landen voornamelijk door verschillen in diagnose  Stabiel doorheen de tijd Aspecten van schizofrene psychose

35  Mensen met een hoger risico  Psychose in de familie  Kwetsbare persoonlijkheid  Misbruik van middelen Aspecten van schizofrene psychose

36 Schizofrene psychose een fasische aandoening VROEGE TEKENS EERSTE PSYCHOTISCHE EPISODE HERSTEL of HERVAL

37 Prodromen  Typisch maar aspecifiek  Veranderingen in affect  Achterdocht, depressie, angst, stemmingsschommelingen, gevoelens van spanning, irritabiliteit, kwaadheid  Veranderingen in cognitie  Vreemde ideeën, vaagheid, concentratie- of geheugen- moeilijkheden

38 Prodromen  Veranderingen in perceptie van zichzelf, van anderen of van de wereld  Fysieke en perceptuele veranderingen  Slaapstoornissen, wijzigingen in eetlust, somatische klachten, verlies van energie of motivatie, perceptuele stoornissen  Niet alle prodromen leiden tot een acute episode

39 Verloop en resultaat Vroege Tekens Eerste Episode LANGDURIG ZIEK HERVAL STABILISATIE REMISSIE HERSTEL

40 Eerste psychotische episode  De symptomen nemen met de tijd dramatisch toe, zowel in frequentie als in intensiteit.  80 % wordt opgenomen.  De duur van een onbehandelde psychose is gebonden aan het klinische en globale outcome op lange termijn.

41 Eerste episode  Patiënten na een eerste episode : 90 % remissie met adequate behandeling na 1 jaar  Tijd voor herstel gem 1 maand (28 d.)  1 op 3 patiënten ontwikkelt post- psychotische depressieve symptomen.  Goede follow-up van zowel de patiënt als zijn familie zijn noodzakelijk  60 % herval binnen 2 jaar

42 Mogelijke gevolgen van herval ?  Traumatische ervaring  Na elke episode meer blijvende symptomen die niet beter worden  Verlies van werk  Verlies van sociale contacten / vrienden  Meer isolement Voor de patiënten

43  Traumatische ervaring  Toegenomen belasting  Verlies van sociale contacten  Meer isolement Mogelijke gevolgen van herval ? Voor de familie

44 Verloop Schizofrene Psychose in België  Variabel verloop in eerste 5-10 jaar  Belangrijke beperkingen ontstaan vroegtijdig na het begin van de aandoening  Stabilisatie na 10 jaar

45 Remissie : definitie = elk van de nog aanwezige kernsymptomen is zodanig laag in intensiteit dat ze het algemeen functioneren niet beïnvloeden, en dit gedurende een doorlopende periode van ten minste zes maanden

46 Betekenis van remissie  In België bereiken 1 op 3 patiënten remissie  Patiënten in remissie hebben minder symptomen  Patiënten in remissie hebben beter ziekte- inzicht  Patiënten in remissie hebben een hoger niveau van functioneren en een lagere score op ernst van ziekte

47 Betekenis van remissie  Patiënten in remissie doen het beter op een aantal vlakken van het dagelijks functioneren:  Persoonlijke hygiëne  Huishoudelijke taken  Geldzaken  Dagelijkse activiteiten/werk  Sociale contacten

48 Globale Prognose  Aard van de aandoening  Vroegtijdige opsporing en behandeling  Adequate behandeling  Medicatie: acuut en onderhoud  Andere interventies  Langdurige zorg  Individuele factoren: therapietrouw  Sociale factoren

49 InFoP 2 - module 1 Vragen ?


Download ppt "Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2."

Verwante presentaties


Ads door Google